• 2012-04-02

Międzynarodowy Program Rezydencji Artystycznych

Od kwietnia do maja 2012 roku | Poznań

Międzynarodowy Program Rezydencji Artystycznych ma na celu stworzenie warunków do dialogu, wymiany doświadczeń i umiejętności artystów z Polski z twórcami, pracownikami kultury i nauki z zagranicy. Jest również okazją do powstania nowych inspirujących projektów.

Milan Loviska, „Re-S.A.L.E.”, Festival „Nultý bod”, Hall C, Praga, 2009, fot. Martin Mařák (źródło: materiał prasowy)

Milan Loviska, „Re-S.A.L.E.”, Festival „Nultý bod”, Hall C, Praga, 2009, fot. Martin Mařák (źródło: materiał prasowy)

Ramowy program rezydencji obejmuje panele dyskusyjne, warsztaty artystyczno-edukacyjne dla różnych grup społecznych, spotkania z publicznością, wystawy, performance i instalacje.

W ubiegłym roku zrealizowano pilotażową wersję Programu. W listopadzie i w grudniu pojawili się tacy artyści jak Hannah Champion (Szkocja), Sinéad Bhreathnach-Cashell (Irlandia Północna), Erika Miklóšová (Słowacja), Björn Drenkwitz (Niemcy). Tegoroczny pełnowymiarowy program MPRA zainaugurują w kwietniu Milan Loviška i Angelo Romano.

Angelo Romano (Niemcy) to kurator pracujący w Szwajcarii i Chinach. W swojej pracy poszukuje nowych modeli prezentowania sztuki oraz możliwości poszerzania przestrzeni wystawienniczej nieprzekraczających jednak jej instytucjonalnych ram. Romano pyta o status sztuki współczesnej, jej miejsce w społeczeństwie oraz możliwość odpowiadania i reagowania na problemy społeczne.

W Poznaniu kurator zamierza zrealizować projekt pt. How do we think about art? Community and cooperation – alternative models of society – the transformation of the medium (W jaki sposób myślimy o sztuce? Społeczność lokalna i współpraca – alternatywne modele społeczne – transformacja medium), inspirowany filmem Francoisa Truffauta Fahrenheit 451. Realizacja będzie rozwinięciem przedsięwzięcia przeprowadzonego w Szanghaju podczas World Expo 2010, podczas którego w czasie transmisji na żywo za pomocą programu Skype artyści komunikowali się z uczestnikami wystawy. Powstała w ten sposób swoista interakcja społeczna poprzez skonfrontowanie biografii twórców i poruszanych przez nich problemów z sytuacją odbiorców ekspozycji.

W oparciu o tę konwencję powstanie poznański projekt, a do jego udziału zostanie zaproszonych czworo lokalnych twórców. Realizacja będzie okazją do obserwacji polskich społeczności lokalnych oraz alternatywnych modeli społecznych.

W ramach pobytu rezydencyjnego Angelo Romano odbędą się warsztaty z Alainem Kantarjianem (libańskim fotografem), Danielem Kurjakovicem (pisarzem, teoretykiem i kuratorem), a także zespołem performerskim Laurą Kalauz i Martinem Schickiem. Kalauz i Schick zaprezentują performance pt. CMMN SNS PRJCT, w którym artyści, odwołując się do powszechnej zasady handlu, zakwestionują normy relacji społecznych.

Autor: Angelo Romano (źródło: materiał prasowy)

Autor: Angelo Romano (źródło: materiał prasowy)

Milan Loviška (Słowacja) aktualnie pracuje w Wiedniu. Zajmuje się różnymi środkami ekspresji artystycznej związanymi z ruchem i ciałem – teatrem tańca, performance, a także sztuką związaną z działalnością multimedialną.

W Poznaniu Loviška zrealizuje projekt choreograficzny, którego temat związany będzie z zagadnieniem śmierci w jej społecznym i mitotwórczym aspekcie. Autor proponuje sceniczne laboratorium, w którym strach przed umieraniem i marzenia o jego uniknięciu zostaną poddane szczegółowej analizie na przykładzie superbohatera. Taka postać jest modelem marzenia o nieograniczonych umiejętnościach i mocy człowieka. To uosobiona wolność bez żadnych ograniczeń, jest perfekcją samą w sobie.

Artysta jest zainteresowany przedstawieniem superbohatera w kontekście idei słabości. Niemoc wyrażająca się w lęku przed śmiercią nadnaturalnej postaci, jest integralnym elementem konstrukcji bohatera, tym, co sprawia, że postać ta staje się bliższa ludziom. Możliwość ustąpienia przed tą słabością, a w konsekwencji poddanie się śmierci, prowokuje do postawienia kilku pytań. Czy superbohater może umrzeć? Czy byłaby to tylko śmierć w sensie biologicznym, czy może odbyłaby się ona na poziomie kulturowym? Jakie są konsekwencje śmierci takiego symbolu?

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki oraz Ministerstwo Kultury Słowacji.

Międzynarodowy Program Rezydencji Artystycznych
Poznań

Dodaj komentarz