Noc Kultury: Lublin – Brama Wschodu

Od 2 do 3 czerwca 2012 roku | Lublin

Noc Kultury to najważniejsza noc w życiu Lublina, manifestacja jego kultury i sztuki. Ten innowacyjny społecznie projekt daje wszystkim instytucjom kulturalnym, stowarzyszeniom, fundacjom, artystom profesjonalnym i amatorom możliwość zaprezentowania swojej działalności przed kilkudziesięciotysięczną widownią. W czasie tej specjalnej Nocy wstęp na wydarzenia jest bezpłatny a przestrzenią działań artystycznych staje się całe miasto, wraz z jego instytucjami, ulicami, placami, parkami i skwerami.

Noc Kultury w Lublinie (źródło: materiały prasowe)

Noc Kultury w Lublinie (źródło: materiały prasowe)

Organizowana od 2007 roku Noc Kultury, choć zainspirowana podobnymi wydarzeniami europejskimi, zyskała swój niepowtarzalny charakter w zetknięciu z lubelskim kulturalnym genius loci. Jest wydarzeniem tym bardziej niezwykłym, gdyż mieszkańcy, którzy przyjęli ją z olbrzymim entuzjazmem i zaangażowaniem jako widzowie, z czasem stali się współtwórcami jej programu.

Tegoroczna edycja Nocy Kultury opatrzona została hasłem Lublin – Brama Wschodu, do współtworzenia zaproszeni zostali artysci z Ukrainy. Wydarzenie to swoista próba pokazania Polsce i Europie bogatej i fascynującej kultury Lublina i naszych sąsiadów, a także korzyści płynących z międzynarodowej współpracy artystycznej. Układając program położono szczególny nacisk na wspólne projekty, prezentujące sztukę nowoczesną, choć w programie znalazło się także miejsce dla dziedzictwa kulturowego i kultury tradycyjnej obu krajów.

Europejski Stadion Kultury 2012 – Lublin i Rzeszów. W tym roku lubelska Noc Kultury jest częścią szerszego projektu: Europejskiego Stadionu Kultury, zainicjowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. To polsko-ukraiński program współpracy kulturalnej i społecznej, realizowany z okazji EURO 2012, którego ideą jest prezentacja potencjału kulturowo-społecznego Polski i Ukrainy, wyróżniającego nasze kraje na tle Europy.

Lublin i Rzeszów, miasta położone w niewielkiej odległości od granicy, wspólnie zrealizują program nawiązujący zarówno do odbywających się rozgrywek sportowych, jak i do współpracy kulturalnej Polski i Ukrainy. Finał Europejskiego Stadionu Kultury zainaugurowany zostanie 2 czerwca Nocą Kultury w Lublinie, a zakończony wydarzeniami trwającymi od 29 czerwca do 1 lipca w Rzeszowie. Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury, Miasto Rzeszów, Estradę Rzeszowską, Miasto Lublin i Warsztaty Kultury w Lublinie. Współpraca ta jest odpowiedzią na porozumienie pomiędzy rządami polskim i ukraińskim, w którym strony zadeklarowały wsparcie dla przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych z udziałem przedstawicieli obu państw w ramach przygotowań do EURO 2012.

Lublin – Brama Wschodu. Lublin od wielu lat jest miejscem dialogu Zachodu i Wschodu Europy; swoistą przestrzenią przenikania pomiędzy kulturą wschodnioeuropejską i zachodnioeuropejską. Szczególnie mocne więzi łączą nasze miasto z Ukrainą, z którą dynamicznie rozwija się współpraca gospodarcza, samorządowa i uniwersytecka. Bliskość granicy i dobre kontakty artystyczne z najbliższym sąsiadem od lat pozwalały nam rozwijać współpracę i wzajemne zrozumienie. Lubelsko-ukraińska Noc Kultury konsekwentnie realizuje wschodnią misję naszego miasta, funkcjonującego na europejskiej mapie jako Centrum Kompetencji Wschodnich.

Centrum Kompetencji Wschodnich. Instytucja to think-tank aktywnie wspierający rozwój Europy Wschodniej i pracujący na rzecz budowania zaufania pomiędzy Unią Europejską i jej wschodnimi sąsiadami. Centrum zostało powołane przez Prezydenta Miasta, Marszałka Województwa Lubelskiego i Biuro Projektowe UNDP w Polsce, aby zintegrować współpracę międzynarodową lubelskich samorządów, organizacji, firm i uczelni. Ma za zadanie wspierać współpracę z partnerami z Europy Zachodniej, Wschodniej i Azji, a jego działalność realizowana będzie w ramach 7 głównych obszarów programowych: Społeczeństwo obywatelskie; Sprawne zarządzanie w administracji; Kultura dla rozwoju; Nauka i edukacja; Relacje biznesowe; Innowacje społeczne; Zrównoważony rozwój.

Program Nocy Kultury 2012. Noc powstała dzięki współpracy pomiędzy partnerami ukraińskimi, samorządowymi instytucjami kultury Lublina, kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi, doraźnie lub na stałe powołanymi przez artystów, menadżerów, animatorów i środowiska akademickie.

Pęknięty horyzont Schulza wg Leszka Mądzika (źródło: materiały prasowe)

Pęknięty horyzont Schulza wg Leszka Mądzika (źródło: materiały prasowe)

W programie Nocy znalazło się kilkaset wydarzeń: koncertów, spektakli teatralnych, tanecznych, kuglarskich i kabaretowych, performances, happeningów, wystaw w galeriach i w przestrzeniach miejskich, projekcji filmowych, spotkań literackich, debat. Nie zabrakło również zwiedzania zabytków, specjalnych programów dla dzieci oraz innych, spontanicznych, improwizowanych akcji artystycznych i społecznych. Niemal wszystkie wydarzenia Nocy Kultury rozegrają się w specjalnie przystosowanym na tę okazję centrum Lublina. Ulice stanowiące główną oś miasta zostaną wyłączone z ruchu samochodowego, tworząc kilkukilometrowy pasaż – Aleję Kultur. Połączy ona dwa kluczowe dla miasta miejsca: słynącą z bizantyjsko-ruskich fresków Kaplicę Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim symbolizującą przenikanie się pomiędzy kulturą wschodnioeuropejską i zachodnioeuropejską – ze znajdującym się na drugim biegunie Alei Miasteczkiem Akademickim, przestrzenią młodości i innowacyjności. Dzięki scenografii, a także skupieniu najważniejszych wydarzeń artystycznych, Aleja Kultur stanie się żywą przestrzenią ekspresji sztuki i aktywności społecznej. W niewielkiej odległości od głównego traktu Nocy Kultury znajdują się inne przestrzenie aktywności kulturalnej: filharmonia, muzea, teatry, galerie i pracownie artystyczne.

Spektakl Teatru im. Łesia Kurbasa ze Lwowa (źródło: materiały prasowe)

Spektakl Teatru im. Łesia Kurbasa ze Lwowa (źródło: materiały prasowe)

Program Ramowy:

Teatr:

  • Opera Lwowska w dialogu z lubelskim Teatrem Muzycznym.
    • Carmen Suita – suita baletowa do muzyki R. Szczedrina wg G. Bizeta w wykonaniu artystów baletu Opery Lwowskiej oraz orkiestry Teatru Muzycznego.
  • Teatr Gardzienice w dialogu z Lwowskim Teatrem Akademickim im. Łesia Kurbasa.
    • Ifigenia w T. – spektakl Teatru Gardzienice, reż. Włodzimierz Staniewski
    • Pieśń Lasu – spektakl Lwowskiego Teatru Akademickiego im. Łesia Kurbasa ze Lwowa
Strony: 1 2

Dodaj komentarz