• 2012-06-28

Zmienne-Stałe-Błądzące. AC / DC / IT. Dalsza historia instalacji wideo

Od 26 czerwca 2012 roku | Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu

Od czasu, gdy Nam June Paik rozpoczął erę sztuki elektronicznej, prezentując podczas swojej pierwszej indywidualnej wystawy odbiorniki telewizyjne jako dzieła sztuki, dając przy tym widzom możliwość swobodnej ingerencji w odbierany przez nie audiowizualny sygnał, mija dopiero 50 lat. W tym relatywnie krótkim czasie rozwój technologii oraz możliwości przenośnych narzędzi komunikacji diametralnie zmieniały zarówno sposób myślenia o świecie, jak i modele partycypacji w kulturze.

Wystawa „Zmienne – Stałe – Błączące AC / DC / IT” w Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe)

Wystawa „Zmienne – Stałe – Błączące AC / DC / IT” w Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe)

Wynalezienie i upowszechnienie się technologii wideo i komputerów osobistych wyznaczało w tym czasie rytm modernistycznych, postmodernistycznych, a następnie postmedialnych przemian kultury i sztuki, w ich podróży po, by użyć określenia Paika, electronic superhighway. Fascynując poręcznością i bezpośredniością użycia, rozpoczęły one rewolucyjne przemiany funkcjonowania obrazu w kulturze współczesnej, która dzięki niemu odkryła, zarejestrowała i upowszechniła swoje nowe oblicze.

Wystawę tworzą także oryginalne dzieła oraz instalacje dedykowane – stworzone przez zespół WRO współczesne powtórzenia najbardziej charakterystycznych cech i form znajdowanych w pracach tych artystów, którzy jako pierwsi kształtowali nowy język elektronicznej sztuki. Z kolei bogate materiały dokumentalne, unikatowe zapisy video-art i realizacje dokumentujące najważniejsze dzieła sztuki, obiekty i instalacje z całego świata, można przeglądać w interaktywny sposób dzięki autorskim systemom prezentacji opartym o urządzenia stworzone pierwotnie z myślą o grach komputerowych.

Rozwój technologii daje awangardowym twórcom nowe możliwości, ale też nieustannie stawia nowe wyzwania, związane z ich artystycznym, niestandardowym wykorzystaniem, czy użyciem i umiejscowieniem medium poza jego pierwotnym kontekstem. Wymaga stałego opanowania języka technologii i rozwijania kompetencji pozwalających na taką kreację.

Justyna Misiuk steruje instalacją Frame Box. Zmienne-Stałe-Błądzące. AC/DC/IT, wystawa WRO Art Center, fot. WRO

Justyna Misiuk steruje instalacją Frame Box. Zmienne-Stałe-Błądzące. AC/DC/IT, wystawa WRO Art Center, fot. WRO

Dlatego podczas kolejnej wystawy z cyklu widzowie będą mieć możliwość poznania oryginalnych dzieł Niklasa Roy’a, Janet Merewether i Justyny Misiuk obok przygotowanych współcześnie przez WRO instalacji i obiektów nawiązujących do klasycznych dzieł Bruce’a Naumana, Paula Sharitsa, Zygmunta Rytki, czy zestawiających dzieła Nam June Paika obok prac Józefa Robakowskiego i Witkacego we wspólnym portrecie wielokrotnym. Ukazując historyczny rozwój dziedziny, wystawa ma też istotny aspekt antropologiczny i kulturoznawczy – poprzez dzieła sztuki, jak użyte w nich obiekty kultury materialnej, ukazuje modernizacyjne dążenia, aspiracje i wizje leżące u podstaw nowoczesnych społeczeństw opartych na swobodnej komunikacji.

Test Five, instalacja nawiązująca do pracy Test I Józefa Robakowskiego z 1971 r. Zmienne-Stałe-Błądzące. AC/DC/IT, wystawa WRO Art Center, fot. Z. Kupisz

Test Five, instalacja nawiązująca do pracy Test I Józefa Robakowskiego z 1971 r. Zmienne-Stałe-Błądzące. AC/DC/IT, wystawa WRO Art Center, fot. Z. Kupisz

Zmienne-Stałe-Błądzące. AC / DC / IT
Wernisaż: 26 czerwca 2012 r., godz. 19.00
Centrum Sztuki WRO
Ul. Widok 7, Wrocław

Dodaj komentarz