Poetyki polityki

Od 14 czerwca do 28 lipca 2012 roku | Galeria Propaganda w Warszawie

Wystawa Poetyki polityki koncentruje się na problematyce ciała jako narzędzia uprawiania polityki w sztuce rumuńskich artystów począwszy od lat 70. aż po czasy współczesne. Zaprezentowane na wystawie prace ukazują niezwykłą siłę rumuńskich eksperymentów artystycznych wobec przemian politycznych ostatnich czterdziestu lat a jednocześnie mnogość strategii stosowanych przez tamtejszych artystów. Wystawa Poetyki polityki jest również konfrontacją z pozycją polskiej sztuki zaangażowanej politycznie, która często przesłania nam bogactwo tego rodzaju sztuki w innych krajach centralnej Europy.

Wystawa „Poetyki polityki” (źródło: materiały prasowe)

Wystawa „Poetyki polityki” (źródło: materiały prasowe)

Poetyki Polityki obejmuje sztukę rumuńską począwszy od dwóch dziesięcioleci przed Rewolucją (1970-80), przez okres przejściowy lat 90. do chwili obecnej, gdzie wciąż aktualne są w niej strategie wykorzystywania ciała i innych narzędzi estetycznych do wchłaniania i przekazywania treści politycznych. Galeria Propaganda prezentuje obraz jej specyfiki, pozwalając na lepsze zrozumienie związków pomiędzy politycznym konceptem i jego artystyczną realizacją w różnych kontekstach społecznych i politycznych Rumunii, jak również w szerszej perspektywie – sztuki tworzonej przed i po upadku żelaznej kurtyny w Europie Wschodniej.

Poetyki Polityki nie proponuje konwencjonalnego, obłego spojrzenia na sztukę polityczną; ma raczej na celu dotarcie do jej kodu wizualnego – mniej lub bardziej estetycznego, w zależności od danego socjopolitycznego, ekonomicznego i kulturalnego uwikłania poszczególnych artystów. Zoon Politikon jest równocześnie Zoon Poetikon, stanem pozornego snu i wyobraźni w rozumieniu arystotelesowskim. Jest nie tylko obszarem wzajemnego oddziaływania; kiedy nie angażuje bezpośrednio dyskursu politycznego, tworzy opakowanie wokół niego, nie ogranicza go zarazem, a wysuwa na plan pierwszy jego istotę.

Powody zaangażowania politycznego (nie zawsze demonstrowanego otwarcie) są różne i powiązane z ograniczeniami wolności ekspresji przez reżim polityczny; ze znalezieniem wywrotowych rozwiązań przy minimalnym ryzyku; z oszczędnością środków wyrazu; z osobistym wyborem każdego artysty w oderwaniu od jakichkolwiek wyrzeczeń lub politycznych, czy gospodarczych ograniczeń lub (najrzadziej w kontekście opresyjnym)  z odwagą podejmowania ryzyka dla zasady. W konsekwencji celem wystawy jest próba zrozumienia sposobu, w jaki dana formuła estetyczna może zostać odniesiona do politycznego dyskursu w rumuńskiej sztuce przed i po 1990 r., do jakiego stopnia można mówić o jej specyfice na tle komunistycznej i postkomunistycznej Europy.

Wystawa „Poetyki polityki” (źródło: materiały prasowe)

Wystawa „Poetyki polityki” (źródło: materiały prasowe)

Ponadto projekt ma na celu identyfikację mechanizmów i elementów składających się na wizualny dyskurs polityczny wybrany przez artystów w różnych okresach (z perspektywy kulturalnej i politycznej); ukazanie w jaki sposób mechanizmy pracy są zależne lub pod wpływem mechanizmów władzy. Okazuje się, że polityczny wymiar sztuki zawiera pewną poetykę reprezentacji, która oparta na metonimii, odsłania dziś swój wymiar apolityczny, abstrahujący od aktualnej rzeczywistości. W pewnym sensie mamy do czynienia z polityką apolityczności, zwłaszcza jeśli chodzi o zdiagnozowanie politycznej świadomości, zinternalizowanej i znajdującej odbicie w sztuce tworzonej jako alternatywa do oficjalnej sztuki przed 1989 r. To sytuacja pomiędzy animowana przez kontrowersyjne aspekty tworzenia sztuki i bycia artystą pomiędzy intencją a rezultatem, jasnością i racjonalnością pomysłu a tak zwaną nieświadomością, inspiracją, intuicją.

Artyści biorący udział w wystawie są zaliczani do najważniejszych nazwisk rumuńskiej sztuki tworzących przed i po 1990 r., choć oczywiście są również tacy niezmiernie ważni autorzy prac zrealizowanych przed Rewolucją, którzy z różnych przyczyn (emigracja, introwertyczna osobowość, wybór kuratorski) nie znaleźli się w głównym nurcie artystycznego obiegu. Pytanie o polityczny wymiar prac powstałych przed i po 1990 r. podparte szeroko zakrojonymi badaniami pozostaje obszarem godnym uwagi i wartym zewaluowania.

Organizatorzy: Galeria Propaganda i Rumuński Instytut Kultury.

W wystawie udział biorą: Decebal Scriba, Patricia Teodorescu, Ciprian Chirileanu, Teodor Graur, Euroartist Bucureşti, Ovidiu Bandalac, Constantin Flondor, Marilena Preda Sânc, House Party, Subreal, Iosif Király, Gabriel Stamate, Sorin Oncu, Valeriu Schiau, Suzana Fântânariu, Christian Paraschiv

Kurator wystawy: Olivia Nitis

Galeria Propaganda w Warszawie, Poetyki polityki
Wernisaż: 14 czerwca, godz. 14.00
Wystawa potrwa do 28 lipca
ul. Foksal 11
Warszawa

Dodaj komentarz