• 2012-07-23

Stefan Arczyński

Od 2 sierpnia do 30 września 2012 roku | Dolnośląskie Centrum Fotografii Domek Romański we Wrocławiu

Na ekspozycji w Dolnośląskim Centrum Fotografii zaprezentowane zostaną klasyczne czarno-białe zdjęcia, które Stefan Arczyński wykonał podczas swoich licznych podróży m.in. do Grecji, Francji, Chin, USA i na Hawaje. Nie zabraknie również fotografii z Polski. W centrum zainteresowania artysty stoi człowiek oraz otaczająca go natura i to uwidacznia się na jego pracach.

Stefan Arczyński, „Afrykańczyk”, Monrowia, Liberia, 1976 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stefan Arczyński, „Afrykańczyk”, Monrowia, Liberia, 1976 (źródło: materiały prasowe organizatora)

W czwartek 2 sierpnia 2012 r. o godz. 17.00 w Dolnośląskim Centrum Fotografii Domek Romański we Wrocławiu otwarta zostanie wystawa prac nestora polskiej fotografii, związanego od 62 lat z Wrocławiem – Stefana Arczyńskiego. W centrum zainteresowania artysty stoi człowiek oraz otaczająca go natura i to uwidacznia się na jego pracach. Szczególnym upodobaniem darzy drzewa ze względu na ich różnorodność, bogactwo form i faktur. Wernisaż wystawy zbiega się z 96. urodzinami twórcy.

Stefan Arczyński urodził się 31 lipca 1916 roku w Essen. Jego rodzina wywodziła się z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, czyli polskojęzycznej prowincji państwa pruskiego. Na przełomie wieków, w poszukiwaniu lepszych warunków życia, Wiktor Arczyński (ojciec Stefana) przeniósł się z rolniczej Wielkopolski do przemysłowej Nadrenii i Westfalii. Kilka lat później poślubił Helenę Adamską. W 1918 roku, Stefanowi, który miał wtedy zaledwie 1,5 roku umarła mama. W 1940 roku, 24 letniego Stefana spotkała kolejna tragedia. Ojciec Wiktor Arczyński, członek Związku Polaków w Niemczech, został stracony za swoją antyniemiecką działalność.

Stefan Arczyński zetknął się z fotografią w 1934 roku. Cztery lata później jako obywatel III Rzeszy został wcielony do batalionów robotniczych (Arbeitsdienst), a po półrocznej służbie został powołany do służby w Luftwaffe. Fotografii zawdzięcza fakt, że skierowany został do obróbki zdjęć lotniczych, unikając bezpośredniego uczestnictwa w ataku na Polskę. Wraz ze swoją jednostką lotniczą stacjonował początkowo we Francji, potem przez Polskę, Ukrainę został przeniesiony pod Stalingrad. 4 stycznia 1944 roku został poważnie ranny, unikając cudem śmierci w kotle stalingradzkim. Po rekonwalescencji został ponownie wysłany na front wschodni.

Po zakończeniu wojny, w 1945 roku dostał się do niewoli radzieckiej na Łotwie. Dzięki patriotycznej przeszłości ojca i jego członkostwu w Związku Polaków w Niemczech, wydostał się z niewoli. Przekazany przez Rosjan w ręce władz polskich trafił do obozu przejściowego koło Poznania.

Plakat wystawy Stefana Arczyńskiego (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plakat wystawy Stefana Arczyńskiego (źródło: materiały prasowe organizatora)

Po uzyskaniu obywatelstwa polskiego, dzięki pomocy władz w Kamiennej Górze, Arczyński otworzył tam w 1946 roku swój pierwszy po wojnie warsztat fotograficzny. W 1950 roku przyjechał do Wrocławia, uzyskał status twórcy wstępując do Związku Polskich Artystów Fotografików (nr leg. 119) i zaczął dokumentować powojenne zniszczenia Wrocławia i Dolnego Śląska, starą i nową architekturę, rodzące się życie kulturalne miasta i regionu. Potem sfotografował prawie całą Polskę. Odbył wiele zagranicznych podróży, był na wszystkich kontynentach świata, zrobił setki tysięcy zdjęć. Osiągnięcia Mistrza są ogromne. Zrealizował setki wystaw, wydał dziesiątki albumów. Twórczość Stefana Arczyńskiego charakteryzuje się perfekcją warsztatową i rzemieślniczą dokładnością. Nigdy nie uległ chwilowym modom czy prądom artystycznym. Fotografuje piękno tego świata i pokazuje je w możliwie najpiękniejszy sposób. Fotografie Stefana Arczyńskiego są wynikiem jego tytanicznej pracy, niespożytej wręcz energii i talentu, są zwierciadłem jego pięknego serca i duszy, pełnych ciepła, harmonii i miłości.

W 1997 roku spotkało go kolejne wielkie nieszczęście – stał się ofiarą powodzi, podczas której stracił ogromną część swojego artystycznego dorobku.

Stefan Arczyński, „Na Łokietka”, Wrocław, 1952 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stefan Arczyński, „Na Łokietka”, Wrocław, 1952 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Artysta jest laureatem wielu prestiżowych nagród regionalnych, polskich i zagranicznych. Za swoje osiągnięcia otrzymał m.in. w 1977 roku Złoty Krzyż Zasługi, w 1992 roku Nagrodę Kulturalną Śląska Kraju Związkowego Dolnej Saksonii, zaś w 2011 roku Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Jan Bortkiewicz  – kierownik artystyczny

Stefan Arczyński
Od 2 sierpnia do 1 września 2012 roku
Dolnośląskie Centrum Fotografii Domek Romański
Wrocław

Dodaj komentarz