• 2012-08-29

Filip Wierzbicki-Nowak, Space Delusions

Od 16 września do 16 października 2012 roku | ABC Gallery w Poznaniu

Wystawa i obiekt Filipa Wierzbickiego-Nowaka Space Delusions ma za zadanie, jak mówi sam autor, pobudzić i uaktywnić wrażliwość postrzegania przestrzeni.  Intrygując i wzbudzając zainteresowanie, zaangażuje widza do bardziej świadomego i bezpośredniego kontaktu ze sztuką, a przede wszystkim ten kontakt umożliwić. Obecność sztuki w przestrzeni publicznej stwarza bowiem jeden z najciekawszych i niewymuszonych sposobów obcowania z dziełem, edukowania oraz kształtowania wrażliwości.

Filip Wierzbicki-Nowak (źródło: materiały prasowe organizatora)

Filip Wierzbicki-Nowak (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rzeźba Space Delusions Filipa Wierzbickiego-Nowaka jest obiektem interaktywnym, który ma pobudzić , uwrażliwić aktywność widza w postrzeganiu przestrzeni. Składa się z trzech wykonanych ze stali lustrzanej i luster ekranów, które umieszczone w przestrzeni multiplikują ją i kadrują przykuwając uwagę widza do zwykle niedostrzeganych, transparentnych elementów naszego otoczenia. Funkcjonując na co dzień w danej przestrzeni człowiek postrzega ją poprzez system utartych konwencji, nawyków i znaków. Wobec natłoku wizualnej informacji i pośpiechu jaki narzuca cywilizacja XXI wieku takie filtrowanie wydaje się niezbędne, jednak zubaża ono w fundamentalny sposób nasze postrzeganie rzeczywistości. Obiekt Space Delusions wymusza uważność, skupienie, skłania do kontemplacji – zarówno samej rzeźby, jak i odbijającej się w niej przestrzeni. Jest ekranem percepcyjnym , urządzeniem optycznym służącym do patrzenia.

Na wystawę w budynku ABC Gallery składać się będą natomiast mniejszy obiekt oraz wybór fotografii artysty. Każda z prezentowanych prac dotyczy problemów patrzenia, widzenia postrzegania, percepcji – zarówno fizjologicznych, jak i psychologicznych i kulturowych aspektów tych podstawowych i fundamentalnych elementów funkcjonowania człowieka.

Realizacja jest kontynuacją moich wcześniejszych doświadczeń pracy z przestrzenią. Tworzę obiekty, które mają pobudzić, uwrażliwić naszą aktywność w postrzeganiu przestrzeni. Pewne otaczające nas sytuacje są transparentne, przeoczone – moje obiekty także są transparentne. Świat odbity wydaje się w nich przezroczysty. Obiekt, podobnie jak mimikra znika, staje się elementem przyrody. Z daleka niedostrzegalny, staje się dla nas nośnikiem informacji dopiero wtedy, gdy sami się w nim odbijemy.

Jakie jest nasze miejsce w przyrodzie? Niektórzy mają zdolność łatwego odnajdywania przedmiotów w przestrzeni, która innym wydaje się całkowicie nieuporządkowana. Mieszkańcy miast z łatwością potrafią rozróżnić poszczególne obiekty architektoniczne w przestrzeni miejskiej, nie potrafią natomiast rozpoznać gatunków drzew w lesie. Jesteśmy uwikłani w porządek symboli, znaków – próbujemy logicznie usystematyzować otaczające nas zjawiska.

Moje prace nie zdradzają czym są, materiał znika, dzięki czemu widz odnosi wrażenie, że coś niesamowitego, dziwnego dzieje się w obserwowanej przez niego przestrzeni.

Zachodzi tu fundamentalne pytanie o kontrolę i o postrzeganie. Czy to my przejmujemy kontrolę, czy przedmiot? Słowa Paula Klee Teraz przedmioty mnie postrzegają wydają mi się jak najbardziej aktualne.

Filip Wierzbicki-Nowak o Space Delusions

Filip Wierzbicki-Nowak, „Space Delusions" (źródło: materiały prasowe organizatora)

Filip Wierzbicki-Nowak, „Space Delusions" (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa i obiekt Filipa Wierzbickiego-Nowaka Space Delusions stanowią element większego, długofalowego projektu realizowanego pod nazwą Projekt Strzeszyn przez ABC Gallery i Fundację Europejskie Forum Sztuki. Projekt Strzeszyn zakłada realizację grupy 7 10 obiektów artystycznych, które pozostaną na stałe w przestrzeni publicznej – w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym Strzeszynek przy ul. Koszalińskiej 15 w Poznaniu. Obiekty te mają być wkomponowane w najbardziej uczęszczanych miejscach Ośrodka.

Zaproszeni do projektu artyści to zarówno znani twórcy posiadający już znaczny dorobek (Koji Kamoji, Andrzej Bednarczyk, Tomasz Czyżewski, Nicolas Grosspierre) , jak również wybitnie utalentowani artyści młodego pokolenia (Filip Wierzbicki-Nowak, Cyryl Zakrzewski, Bartosz Kokosiński).

Projekt zakłada również realizację celów edukacyjnych. Kolejne rzeźby zostaną zaopatrzone w tablice ze szczegółowym opisem realizacji. ABC Gallery zorganizuje także cykl specjalnych spotkań –warsztatów dla publiczności, które będą dotyczyć problematyki poruszanej przez poszczególne realizacje. W przypadku pracy F. Wierzbickiego-Nowaka spotkania będą poświęcone psychologicznym i kulturowym aspektom problematyki widzenia i postrzegania. W znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie ABC Gallery będzie można pobrać bezpłatne materiały dotyczące w/w problematyki, nakreślonej w ciekawy i przystępny sposób i omawianej w kontekście i na przykładzie obiektu Filipa Wierzbickiego-Nowaka.

Filip Wierzbicki-Nowak (źródło: materiały prasowe organizatora)

Filip Wierzbicki-Nowak (źródło: materiały prasowe organizatora)

Filip Wierzbicki-Nowak urodził się w 1985 roku. Studiował na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, a w 2012 roku uzyskał  dyplom na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Dominika Lejmana. W latach 2010 i 2011 przebywał na Stypendium Erasmus, w ArtEZ Institute of the Arts w Enschede w Holandii.

Wybrane wystawy :

 • 2012 – Rysować. Ogólnopolska wystawa rysunku – Galeria Wozownia, Toruń
 • 2011 – Ja w centrum Pozna(wa)nia, Galeria Post Office – wystawa indywidualna z Irene Russo, Poznań
 • 2011 – Powierzchowni – wystawa zbiorowa, Pawilon Nowa Gazownia, Poznań
 • 2011 – Memento III – wystawa zbiorowa , Enschede – Holandia, Cork – Irlandia, Londyn, Bristol –Anglia, Valencia – Hiszpania, Bruksela – Belgia, Braunschweig – Niemcy
 • 2011 – wystawa zbiorowa książki artystycznej – Galeria pod Biblioteką PWSZ, Konin
 • 2010 – wystawa indywidualna z Karoliną Witowską, Cafe Kulturalna, Teatr Dramatyczny, Warszawa
 • 2010 – wystawa zbiorowa Grafika ASP Poznań, Galeria u Jezuitów, Poznań
 • 2010 – wystawa zbiorowa Sito ASP Poznań, Wydział Sztuk Pięknych, UMK , Toruń
 • 2009 – wystawa zbiorowa Myśli nieuczesane cz.II, Galeria Działań, Warszawa
 • 2009 – wystawa poplenerowa Heckenlandforum, Dodenburg, Niemcy
 • 2009 – wystawa indywidualna, Zdjęte z pojęcia, Uniwersytet Artystyczny Poznań
 • 2009 – wystawa zbiorowa Myśli nieuczesane, Galeria Post-Office, Poznań

Publikacje:

 • 2011 – Heterogeniczne światy w centrum Pozna(wa)nia, wstęp do katalogu wystawy, tekst: Sławomir Brzoska, Galleria Post Office, Poznań
 • 2011 – Mapy mentalne, tekst Marty Tracewskiej do katalogu wystawy Ja w centrum Pozna(wa)nia, Galeria Post Office, Poznań
 • 2010 – Autonomia rysunkowej myśli, tekst: Katarzyna Zadworny, Galeria Działań, Warszawa
 • 2009 – Kunstlerische raume in Dodenburg, tekst w Eifel Zeiting, Heckenlandforum, Niemcy

Filip Wierzbicki-Nowak – Space Delusions
Od 16 września do 16 października 2012 roku
ABC Gallery
ul. Koszalińska 15
Poznań

Dodaj komentarz