• 2012-08-31

MTG PrintArt

Od 15 września do 2 października 2012 roku | Galeria Rondo Sztuki w Katowicach

Wystawa MTG PrintArt Katowice 2012 jako temat obrała sobie pojęcie horyzontu. Jest on tutaj interpretowany dwojako. Po pierwsze: przestrzennie – jako horyzont łączący dwa miasta: Katowice i Kraków, w którym odbywa się Międzynarodowe Triennale Grafiki, patronujące wystawie. Z drugiej strony: horyzont jako metafora szerokiego zakresu postaw artystycznych prezentowanych na wystawie oraz ciągłego poszerzania się definicji samej grafiki.

Horst Barting, MTG PrintArt, Galeria Rondo Sztuki w Katowicach (źródło: materiały prasowe)

Horst Barting, MTG PrintArt, Galeria Rondo Sztuki w Katowicach (źródło: materiały prasowe)

Daleko poza tytułowy horyzont wykracza natomiast obszar terytorialny krajów, z których pochodzą zakwalifikowani artyści. Jest to grupa wyłoniona spośród zgłoszeń nadesłanych z 71 krajów Europy, Azji, Afryki i obydwu Ameryk. Na wystawie w Katowicach pokazane zostaną m.in. prace Horsta Bartinga oraz Taichi Kodamy.

Wystawa jest częścią większego projektu Międzynarodowego Triennale Grafiki PrintArt Kraków–Katowice 2012, które z kolei odbywa się w ramach Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie 2012 i jest imprezą cykliczną zapoczątkowaną w 2007 roku, organizowaną przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie i Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Celem tej imprezy jest zaprezentowanie dokonań w grafice światowej na przestrzeni ostatnich trzech lat, poprzez ukazanie jej odkrywczego i nowatorskiego charakteru.

Idea – proces – przekaz to motto obecnej edycji MTG, które służy wywołaniu refleksji dotyczącej miejsca i roli grafiki w rzeczywistości współczesnego świata. Grafika jest zaangażowana w aktualne nurty myślowe, artystyczne i społeczne. Jest sztuką reagującą, będącą w stadium nieustannego procesu generowania istotnych przekazów, dotyczących współczesnego świata i nas samych. Grafika jest aktywna, grafika jest żywa.

Artyści zaproszeni do udziału rozciągają swoje artystyczne poszukiwania pomiędzy mistrzostwem warsztatowym, a nowymi mediami sztuki. Współczesna grafika jako jedno z mediów, którymi posługuje się sztuka współczesna zachowuje swój indywidualizm dzięki charakterystycznej konstrukcji komunikatu wizualnego, będącego nośnikiem określonych treści, emocji i refleksji.

Zakres wystaw powiązanych z Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie zakreśli o wiele szerszy horyzont, ponieważ obejmie prezentacje w Oldenburgu, Wiedniu, Falun i Istambule (2013). O wyborze prac na wystawy triennalowskie w Krakowie, Wiedniu, Oldenburgu, Falun, Stambule i Katowicach oraz o przyznaniu nagród decydują niezależne międzynarodowe zespoły jury. Nowe, zaskakujące konteksty tworzą zestawienia monumentalnych klasycznych grafik, instalacji i obiektów graficznych, prac na przecięciu dyscyplin sztuki oraz grafik multimedialnych. Zainteresowanie artystów i publiczności z całego świata jest wyrazem znaczenia grafiki we współczesnej kulturze.

Horst Barting, MTG PrintArt, Galeria Rondo Sztuki w Katowicach (źródło: materiały prasowe)

Horst Barting, MTG PrintArt, Galeria Rondo Sztuki w Katowicach (źródło: materiały prasowe)

Najważniejsze wystawy programu MTG w Krakowie: Międzynarodowe Triennale GrafikiKraków 2012, Galeria Bunkier Sztuki; Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, pl. Szczepański; Witold Skulicz. Grafika nade wszystko… oraz Joanna Piech. Grafika. Grand Prix MTGKraków 2009, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie; Grafika i Edukacja. Polskie szkoły artystyczne, Pałac Sztuki, Współczesne drzeworyty japońskie, Galeria Pryzmat, Lettra – Kraków 2012 / znak i litera, Biblioteka Jagiellońska.

MTG PrintArt
Kurator: Darek Gajewski
15 września – 2 października 2012 r.
Wernisaż: 15 września 2012 r., godz. 17.00
Rondo Sztuki w Katowicach
Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1

Dodaj komentarz