• 2012-09-17

Projekt Sztuka Obiecana

Od 15 września do 2 grudnia 2012 roku | Łódź

Sztuka Obiecana to międzynarodowy, interdyscyplinarny projekt artystyczny stanowiący cykl wydarzeń, trwajacych od września do grudnia 2012 roku. W swoim założeniu siega do najciekawszych zjawisk, powołanych przez łódzkie środowisko twórców, odwołujących się tradycji awangardy i późniejszego ruchu progresywnego. Poszczególne elementy projektu będą realizowane przy udziale lokalnych społeczności i odnoszą się do kulturowej tradycji Łodzi. Każdy z etapów realizacji programu wyznacza autorska idea, autonomiczna wobec innych lecz jednocześnie wspóltworząca zbiorowy proces tworzenia i determinująca aktywność środowiska artystycznego.

Projekt „Sztuka Obiecana", Sibylle Hofter „Polski Bankiet" (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt „Sztuka Obiecana", Sibylle Hofter „Polski Bankiet" (źródło: materiały prasowe organizatora)

W projekcie nie chodzi o typowe cele konfrontacyjne wyznaczane dla wielkich imprez takich jak formuła biennale czy festiwalu, a bardziej o wspólnotowe działanie, kreujące unikalne cele artystyczne i obrazujące społeczne zaangażowanie współczesnej sztuki. Wypracowany przez dziesięciolecia międzynarodowej aktywności łódzkich artystów model partnerskiego, progresywnego działania, opartego o stworzoną sieć twórczych powiązań, determinuje charakter tego przedsięwzięcia i jego oddziaływania na społeczność tym procesom towarzyszącą.

Celem projektu jest kontynuacja dotychczasowego modelu aktywizacji lokalnego środowiska opartego o tradycję działań niezależnego ruchu artystycznego. Jego podstawowa koncepcja zakłada otwarty, partnerski dialog pomiędzy generacjami, przepływ doświadczeń i idei, przybliżenie społeczeństwu procesu tworzenia ze strony międzynarodowych grup artystów, edukacja z zakresu sztuki współczesnej i wzbogacanie obrazu kulturowego przestrzeni publicznej.

Dialog Wspólnot (od 15 do 16 września)

Dialog Wspólnot to dwudniowe spotkanie międzynarodowych wspólnot artystycznych (organizacji działających zarówno formalnie, np. NGO jak i nieformalnie), w których działalności możemy odnaleźć podobieństwa dokonań łódzkiego ruchu progresywnego z lat 70-tych, 80-tych i 90-tych (m.in. Warsztatu Formy Filmowej, Konstrukcji w Procesie, Kultury Zrzuty, Muzeum Artystów, Łódź Biennale czy ogólnopolskiego forum galerii niezależnych, miejsc i osób sprzyjających sztuce). Wieloletnie doświadczenie współpracy, poparte wspólnymi projektami stanowi o sile i dynamice wspólnot twórców, nieustannie adaptujących się do europejskich i globalnych zmian społecznej komunikacji. Z pokolenia na pokolenie zorganizowana w tej formie sieć współpracy wśród artystów była zawsze mocną stroną europejskiej kultury.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali wybrani liderzy wspólnot/organizacji artystycznych z Polski i Europy, którzy w przeszłości tworzyli wspólne projekty ze środowiskiem łódzkim na polu sztuki współczesnej. Zaproszeni goście to zarówno formalne organizacje non-profit (NGO), instytucje kultury, nieformalne grupy artystyczne z wieloletnim doświadczeniem, jak i te zrzeszone dopiero na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Celem tego przedsięwzięcia jest po pierwsze prezentacja wcześniejszych wspólnych dokonań oraz działań aktualnych każdej z organizacji. Po drugie jest refleksją nad kierunkami przyszłej współpracy oraz poszerzania kręgu partnerów. Przy tej okazji otwarta zostanie dyskusja na temat potrzeby stworzenia sieci wpółpracy międzynarodowej, profesjonalizacji niezależnych organizacji kultury oraz formalizowania działalności dotąd nieformalnych wspólnot i grup artystycznych. Każde z takich spotkań jest też twórczą konfrontacją generacji artystów, organizatorów życia kulturalnego i międzypokoleniowym tyglem kreatywnych rozwiązań wzajemnej współpracy w przyszłości. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa fotografii niemieckiej artystki Sibylle Hofter pt. Polski Bankiet.

Sibylle Hofter to artystka wizualna poruszająca się w mediach takich jak film, tekst, fotografia, rzeźba i instalacja w przestrzeni publicznej. Jest również kuratorką i współzałożycielką Büro Schwimmer – organizacji kuratorsko-artystycznej oraz inicjatorką Schwimmer Image Agency – projektu internetowego zbierającego i dystrybuującego prace artystów wizualnych zajmujących się fotografią i wiadomościami socjo-politycznymi. Jej proces artystyczny zwykle polega na wnikliwym badaniu pola pozakulturowego. Mieszka i pracuje w Berlinie.

Organizacje zaproszone do udziału w spotkaniu:

 • Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja (Łódź)
 • Fundacja Wyspa Progress – Instytut Sztuki Wyspa (Gdańsk)
 • Fundacja In Situ (Warszawa, Sokołowsko)
 • Fundacja Salony (Zielona Góra)
 • Fundacja Bez Nazwy, Grupa Artystyczna Czarny Karzeł (Bydgoszcz)
 • Fundacja Mediations Biennale (Poznań)
 • Fundacja Moje Archiwum (Koszalin)
 • IWF [institut für weisse zone forschung] (Zempow, Niemcy)
 • sieć artystyczna RaumUmOrdnung (Frankfurt n. Odrą, Niemcy)
 • Kunstpflug e.V. (Baitz, Niemcy)
 • Büro Schwimmer (Berlin, Niemcy)
 • Stowarzyszenie IME (Sofia, Bułgaria)
 • Leitrim Sculpture Centre (Manorhamilton, Irlandia), Alter Native, (Ireland, community group)
 • MMIC (Ryga, Łotwa)
 • Centrum Sztuki Współczesnej Piramida (Haifa, Izrael)
 • Arte en Órbita, Saragossa (Hiszpania)

Spotkanie realizowane będzie przy współpracy z Festiwalem Dialogu Czterech Kultur w Łodzi i Mediations Biennale w Poznaniu.

Zaproszenie na projekt „Sztuka Obiecana", „Dialog wspólnot" (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zaproszenie na projekt „Sztuka Obiecana", „Dialog wspólnot" (źródło: materiały prasowe organizatora)

Galeria Wschodnia na Dworcu Centralnym (od 22 do 23 września)

Multimedialny projekt prezentujący przez weekend września łódzkie grupy artystyczne (min: Grupa Łódź Fabryczna, Grupa Łódź Kaliska, Grupa Widzew Łódź) oraz działalność galerii na tzw. galerii wschodniej dworca centralnego w Warszawie. Koncerty, akcje artystyczne, wystawy, performances. Galeria Wschodnia z Łodzi działająca pod tą nazwą od 1984 roku jest łódzkim, niekomercyjnym miejscem, siegającym do tradycji miejsc niezależnych i prowadzonym przez artystów. Galeria prezentuje w swojej siedzibie oraz różnych publicznych miejscach w Polsce i na świecie polską i swiatową sztukę oraz współpracuje z podobnymi miejscami, bądź organizacjami artystów przy międzynarodowych projektach.

Kręgi Wschodniej II

Kręgi Wschodniej II to cykl trzech wystaw i działań artystycznych w Galerii Wschodniej, będących kontynuacją wydarzenia pod tą samą nazwą z 1991 roku, które miało miejsce w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. W ramach cyklu zaprezentowane zostaną projekty trójki polskich artystów (Marcin Polak, Karolina Breguła, Anna Adamczyk) odnoszące się do przestrzeni galerii i jej historii. Projekt Marcina Polaka w Galerii Wschodniej jest częścią tegorocznego Festiwalu Designu w Łodzi.

Sztuka raz! (od 5 do 7 października)

To projekt artystyczny odnoszący się do najprostszego sposobu oddziaływania na zmysły i wzajemnej komunikacji poprzez stół i jedzenie. W doświadczeniach awangardy od zawsze element kulinarny odgrywał znaczącą rolę, a różnorodność form ekspresji jaka tym spotkaniom i prezentacjom towarzyszyła ma już w róznych krajach i kulturach olbrzymia tradycję. Jedzenie to idealny materiał dla artysty na wyrażenie własnych emocji i bezpośredności w komunikowaniu ze społeczeństwem. Twórcy powoływali własne miejsca z autorskim menu, odtwarzali rytuały i archetypy towarzyszące kuchni i procesowi komsumpcji , a także poprzez działania performatywne prowadzili dialog z odbiorcą i widzem. W tym przypadku, gdzie łódzkiej wspólnocie artystycznej podobne akty twórcze towarzyszyły od zawsze, chcemy odtworzyć ducha lokalnej kultury zrzuty przy stole i zapomniany styl polskiego biesiadowania z udzialem sztuki. Wszystkim etapom dwudniowej wędrówki po miejscach kulinarnych spotkań (odtwarzających tradycyjne polskie posiłki) towarzyszą artyści i zaproponowane przez nich interdyscyplinarne działania. Trasa obejmuje takie miejsca jak: Galeria Wschodnia, Muzeum Sztuki MS1, podwórko przy ul Piotrkowskirj 101 (siedziba Klubu KP w Łodzi), Galeria Wymiany, Muzeum Książki Artystycznej.

Kwiatki bratki i stokrotki (od 19 października do 18 listopada)

Wystawa zbiorowa polskich artystów będąca intymną prezentacją prac osnutych wokół tematu dzieciństwa i pierwszych gestów artystycznych. Próba zmierzenia się z pytaniem – jak staje się artysta? Czy dziecięce prace mogą mieć statut dzieła sztuki? Kiedy? Artyści przedstawią swoje mity założycielskie, prace, wydarzenia konstytutywne dla ich tożsamości. W wielu przypadkach będą to współczesne rekonstrukcje artefaktów i kluczowych momentów z przeszłości, szalonych, przedszkolnych gestów performerskich. Kilku artystów pokaże prace autentyczne, a jeszcze inni wymyślą je od nowa manipulując swoją własną historię.

Typografitti (od 9 listopada do 2 grudnia)

Elementem projektu będzie grudniowa wystawa w dawnym Ośrodku Propagandy Sztuki (obecnie Miejska Galeria Sztuki w Łodzi) prezentująca najwybitniejsze przykłady i osobowości łódzkiej szkoły projektowania, wywodzącej sie od czasów pedagogiki Strzemińskiego i doświadczeń Katarzyny Kobro. Ekspozycja pokaże wzornictwo (plakat, książka, ilustracja) z uzyciem litery jako głównego elementu wizualnego i konstruujacego płaszczyznę. Wystawie towarzyszyć będą działania w przestrzeni miejskiej Łodzi z użyciem typograficznych szablonów i większych form plastycznych. Zaplanowana jest realizacja trzech murali według prac Samuela Szczekacza, Jurgena Blum-Kwiatkowskiego i Tadeusza Piechury na wybranych ścianach łódzkich kamienic oraz prezentacja autorskich szablonów typograficznych młodych projektantów w przestrzeni miejskiej.

Organizatorem projektu jest Fundacja In Search Of…, przy współpracy z Galerią Wymiany i Galerią Wschodnią z Łodzi.

Projekt Sztuka Obiecana
Od 15 września do 2 grudnia 2012 roku
Łódź

Dodaj komentarz