• 2012-09-05

Silesia Art Biennale

Od 6 do 15 września 2012 roku | Dolny Śląsk

Silesia Art Biennale jest inicjatywą stworzenia ponadregionalnej sieci komunikacji i wymiany artystyczno-kulturalnej. W swoim założeniu działaniem obejmować będzie ośrodki Dolnego Śląska, realizując tam program wychodzący ponad wymiar regionalności. Projekt w swoim założeniu składać się będzie z działań efemerycznych, stałych – obiektów, murali, instalacji wpisanych w przestrzenie miejskie oraz społecznych.

Iwona Demko „Barmanka bez znajomości języka do pracy w Belgii" (źródło: materiały prasowe organizatora)

Iwona Demko „Barmanka bez znajomości języka do pracy w Belgii" (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt zorganizowania Międzynarodowego Silesia Art Biennale pt. Outside in inside out wychodzi naprzeciw uzyskaniu przez miasto Wrocław tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz jego hasłu programowemu Przestrzenie dla piękna. Zainicjowany został w 2011 roku przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz prof. Andrzeja Saja – redaktora naczelnego Pisma Artystycznego Format.

Założenia Biennale oparte są na koncepcji wejścia sztuki w przestrzeń publiczną miast Dolnego Śląska (wybranych w kolejnych edycjach Biennale) oraz Wrocławia – ogniskującego i sumującego całość inicjatyw regionalnych i wrocławskich dokonań (we Wrocławiu przewiduje się finał Biennale wraz ze stosownymi ekspozycjami i sympozjum promocyjnym). W kolejnych edycjach Biennale przewiduje się rozszerzenie zasięgu aktywności artystyczno – projektanckich na obszar regionu przygranicznego w ujęciu: Dolny Śląsk – okręg Liberec i Hradec Kralove (Czechy) – Saksonia (Niemcy).

Do działań w ramach Biennale, co dwa lata zapraszani będą najważniejsi polscy i międzynarodowi krytycy oraz artyści sztuk wizualnych, wypowiadający się poprzez działania efemeryczne (performance, akcja, panele dyskusyjne), stałe – obiekty, murale, instalacje wpisane w przestrzenie miejskie oraz społeczne (ankietowanie, działania ze społecznościami, inne).

W tym roku Biennale odbywa się w Bystrzycy Kłodzkiej, Wałbrzychu, Sokołowsku, Legnicy, Jeleniej Górze i we Wrocławiu, który będzie finalizował całość przedsięwzięcia (sympozjum teoretyczne i wystawa dokumentująca akcje, realizacje oraz prezentująca prace zaproszonych do projektu artystów).

Outside in inside out – to rodzaj gry jaka toczy się nieustannie we współczesnym świecie między tym co zewnętrzne i wewnętrzne, centralne i prowincjonalne, uniwersalne i globalne, indywidualne i społeczne. Jesteśmy uczestnikami tej gry, żyjemy w lokalnych społecznościach, a zarazem w zglobalizowanym świecie. Ten nieustanny ruch – odśrodkowy i dośrodkowy – outside in inside out – kształtuje kulturę i nasze życie codzienne. Sztuka może pomóc się w tym świecie odnaleźć, wskazać kierunki myślenia, tematy i sposoby ich dyskutowania.

Grzegorz Klaman, „Niewidoczne widzialnego” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Grzegorz Klaman, „Niewidoczne widzialnego” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tegoroczna edycja Silesia Art Biennale już w swojej strukturze jest oparta na modelu funkcjonowania outside in inside out – grze zewnętrzne/wewnętrzne. Wydarzenia odbędą się w czterech miastach regionu Dolnego Śląska – Bystrzycy Kłodzkiej, Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu. Ale zarazem dokumentacja podsumowująca projekt zostanie pokazana na wystawie Muzeum Współczesnym we Wrocławiu. W ten sposób zostanie uruchomiona wymiana idei sztuki między miastami regionu a jego stolicą. Ten model będzie rozwijany w następnych latach, w edycjach 2014 i 2016.

Artystyczna tematyka prac jest zorganizowana w triadę Stałe – efemeryczne – społeczne. Te trzy kategorie wskazują na formalny charakter realizacji – od posiadających konkretną materialność, poprzez formy labilne, czasowe, po sztukę opartą na bezpośrednich związkach społecznych. Prace są realizowane w przestrzeniach publicznych, w związku z architekturą i urbanistyką miejsc, ale i w związku ze społeczno-kulturową specyfiką miast – uczestników projektu Silesia Art Biennale. Celem projektu jest nie tylko stworzenie dzieł sztuki ale i zainicjowanie dyskursu społecznego w którym przenika się to co lokalne i to co globalne – outside in inside out.

Praca Janusza Bałdygi (źródło: materiały prasowe organizatora)

Praca Janusza Bałdygi (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawie w Muzeum Współczesnym towarzyszyć będzie sympozjum, którego tematyką są również trzy kategorie związane z powstającymi w ramach projektu dziełami sztuki – Stałe – efemeryczne – społeczne. Będą one analizowane przez historyków sztuki, estetyków, kulturoznawców, socjologów, czy konserwatorów współczesnych dzieł sztuki.

Podsumowaniem tej edycji projektu Silesia Art Biennale będą publikacje tekstów wygłoszonych na sympozjum, katalog zawierający dokumentację realizacji wykonanych w poszczególnych miastach wraz z esejami krytyków towarzyszących pracy artystów, oraz film – reportaż opowiadający o przebiegu projektu.

Iwona Demko „Barmanka bez znajomości języka do pracy w Belgii" (źródło: materiały prasowe organizatora)

Iwona Demko „Barmanka bez znajomości języka do pracy w Belgii" (źródło: materiały prasowe organizatora)

Działania Silesia Art Biennale odbywać się będą:

 • 6 – 12 września 2012: Bystrzyca Kłodzka
 • 7 – 13 września 2012: Legnica
 • 8 – 14 września 2012: Jelenia Góra
 • 9 – 15 września 2012: Wałbrzych / Sokołowsko

Bystrzyca Kłodzka:

 • Robert Kuśmirowski – Pałka, zapałka, dwa kije…
 • Iwona Demko – Barmanka bez znajomości języka do pracy w Belgii
 • Roman Dziadkiewicz – Gorączka (Interwencja Kryzysowa)
 • Konrad Smoleński (film), Energy hunters, Track
 • Małgorzata Kazimierczak – Konfrontacje mentalne – pomiędzy miejscem i czasem
 • Grzegorz Borkowski – Samorealizacja – samoorganizacja
 • Magdalena Ujma – Sztuka kobiet, Skandale w sztuce, Krytyka instytucjonalna
 • Wojciech Ciesielski – Przerwy w procesie
 • Aleksandra Jach, Dorota Monkiewicz, Leszek Koczanowicz, Barbara Banaś

Legnica:

 • Grzegorz Klaman – Niewidoczne widzialnego
 • Anna Kutera – Forum Humanum
 • Monika Drożyńska – Dzielnica cudów
 • Konrad Smoleński (film), Energy hunters, Track
 • Małgorzata Kazimierczak – Konfrontacje mentalne – pomiędzy miejscem i czasem
 • Grzegorz Borkowski – Samorealizacja – samoorganizacja
 • Magdalena Ujma – Sztuka kobiet, Skandale w sztuce, Krytyka instytucjonalna
 • Wojciech Ciesielski – Przerwy w procesie
 • Aleksandra Jach, Dorota Monkiewicz, Leszek Koczanowicz, Barbara Banaś
Paulina Braun „The Cables” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Paulina Braun „The Cables” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jelenia Góra:

 • Tomasz Opania – Hi baby
 • Anka Leśniak – SUR-REALIZACJE
 • Paulina Braun – The Cables
 • Konrad Smoleński (film), Energy hunters, Track
 • Małgorzata Kazimierczak – Konfrontacje mentalne – pomiędzy miejscem i czasem
 • Grzegorz Borkowski – Samorealizacja – samoorganizacja
 • Magdalena Ujma – Sztuka kobiet, Skandale w sztuce, Krytyka instytucjonalna
 • Wojciech Ciesielski – Przerwy w procesie
 • Aleksandra Jach, Dorota Monkiewicz, Leszek Koczanowicz, Barbara Banaś

Wałbrzych / Sokołowsko:

 • Janusz Bałdyga – GRA/WITACJE
 • Artur Tajber
 • Konrad Pustoła – Widoki Władzy
 • Konrad Smoleński (film), Energy hunters, Track
 • Małgorzata Kazimierczak – Konfrontacje mentalne – pomiędzy miejscem i czasem
 • Grzegorz Borkowski – Samorealizacja – samoorganizacja
 • Magdalena Ujma – Sztuka kobiet, Skandale w sztuce, Krytyka instytucjonalna
 • Wojciech Ciesielski – Przerwy w procesie
 • Aleksandra Jach, Dorota Monkiewicz, Leszek Koczanowicz, Barbara Banaś

Silesia Art Biennale
Od 6 do 15 września 2012 roku
Bystrzyca Kłodzka, Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych, Sokołowsko, Wrocław

Dodaj komentarz