• 2012-09-07

Witold Skulicz Grafika nade wszystko…

Od 13 września do 18 listopada 2012 roku | Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Pełną życia i energii postać oraz twórczość  Witolda Skulicza przybliża wystawa w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Wystawa jest przekrojową prezentacją prac powstałych w trakcie całego aktywnego życia artystycznego Profesora. Ekspozycja pozwala podążać skomplikowanymi drogami za dynamicznym umysłem artysty poszukującego, grafika, malarza, projektanta. Ukazuje również inicjatora i współtwórcę Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie i twórcę Międzynarodowego Triennale Grafiki.Witold Skulicz, „Próba I”, serigrafia, 1986, własność rodziny artysty (źródło: materiały prasowe)

Witold Skulicz, „Próba I”, serigrafia, 1986, własność rodziny artysty (źródło: materiały prasowe)

Na wystawie eksponowanych jest 35 grafik i 22 obrazy. Ekspozycję dopełnia prezentacja multimedialna o działalności profesora w Triennale Grafiki i pracy pedagogicznej na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Narracja prowadzi od grafika, który wypracował osobisty i rozpoznawalny język wypowiedzi twórczej do oryginalnego, poszukującego malarza. Eksperyment warsztatowy spaja twórczość artysty w całość i wyciska swoją pieczęć.

Elan vital Skulicza przebija przez cykle prac. Otwarte, dynamiczne kompozycje powstałe w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku rozsadzają ramy. Odkrywają niekonwencjonalną drogę artystyczną od monochromatycznych litografii, monotypii, poprzez eksperyment z fotografią do dojrzałych serigrafii. Figuracja ustępuje miejsca abstrakcji, budującej napięcie zestawieniami płaskich plam koloru, ich temperaturą i nasyceniem. Cykle Sic transit gloria, Lampa magiczna, Próby dzięki różnorodnemu językowi artystycznemu i kombinowanemu warsztatowi tworzą bogactwo grafiki, będącej znakiem swoich czasów.

Życie Witolda Skulicza przypadło na okres, w którym Europa przeżywała jedne z największych przewrotów w swojej historii, zaś grafika rozwinęła się w takim stopniu, że byłoby to niewyobrażalne dla profesorów z jego czasów studenckich. Jednak zza tych wszystkich przemian wyłania się prawdziwa natura profesora Skulicza jako artysty z szerokim i całościowym poglądem na to, czym jest i czym być powinna sztuka oraz jaki jest jej związek z rzeczywistością, w której jest tworzona i postrzegana.

Richard Noyce

W obrazach delikatna malatura łączy się z gęstymi impastami i szerokimi, rozlanymi plamami koloru. Szlachetne gamy zestawiane są z kolorem ostrym i mocnym. Pojawiają się wątki traktujące o kondycji człowieka, pięknie natury, echa wydarzeń politycznych. Cykle Strach na wróble, Czarnobyl, Ogród przeplatają się i dopełniają. Obrazy odwołują się do wyobraźni nie prowadząc opowiadania w sposób oczywisty, lecz z poetycką lekkością.

Triennale nie tylko łączyło i łączy Kraków ze światem sztuki nowoczesnej, ale uczyniło z Krakowa — poprzez tak szeroką i spektakularną prezentację osiągnięć grafiki współczesnej — jednym z centrów tej dyscypliny. Fenomen Triennale to fenomen Witolda Skulicza — Jego wizja i niespożyta energia.

Jacek Purchla

Witold Skulicz był entuzjastą i znawcą grafiki, co stanowi trzeci, dopełniający element wystawy – Triennale Grafiki w Krakowie. Jego energia kierowała go w stronę promocji polskiej grafiki, był organizatorem i komisarzem wystaw w Japonii, Korei, Francji, Holandii, Niemczech, Słowacji, Bułgarii, Egipcie, Słowenii, Włoszech, Hiszpanii, Finlandii. Zapraszany był do sądów konkursowych najważniejszych imprez graficznych w Bradford (Anglia), Frechen (Niemcy), Jyväskylä (Finlandia), Fredrikstad (Norwegia), Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), konkursu 1000 lat Münster, Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie, Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach.

Witold Skulicz, „Sic transit gloria IIB”, serigrafia,1971, własność Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego (źródło: materiały prasowe)

Witold Skulicz, „Sic transit gloria IIB”, serigrafia,1971, własność Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego (źródło: materiały prasowe)

Wizjoner otwarty na nowe idee, niezwykłe pomysły wprowadzał w życie. Inicjator i współtwórca Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie, pełnił funkcje przewodniczącego, sekretarza generalnego, komisarza generalnego. W roku 1991 powołał Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, którego był prezesem. Pomysłodawca, unikalnej w skali światowej, współpracy międzynarodowej International Print Network Kraków – Oldenburg – Wiedeń. Jego teksty krytyczne, w których z wyczuciem i pasją analizował oraz wskazywał tendencje we współczesnej grafice publikowane były w katalogach i czasopismach. Autor programów i wydawnictw upowszechniających polską grafikę. Twórca programów promocji młodych grafików, w których upatrywał wielkie nadzieje. Przyjaciel artystów.

Profesor Witold Skulicz traktował swoją działalność jak sztukę, była to jednocześnie działalność dla sztuki poprzez grafikę, poprzez to, co w grafice jest uniwersalne, nie zawężone do pryncypiów warsztatu.

Jan Pamuła

Artysta prezentował swoje prace na ponad 20 wystawach indywidualnych i 80 zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w kolekcjach Pratt Center w Nowym Jorku, Kunsthalle w Bremen, Biblioteki Miejskiej w Oslo, Muzeum im. Allende w Hawanie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie. Realizacje monumentalne obejmują mozaiki na frontonie Teatru Bagatela w Krakowie, kinie Wanda i kinie Apollo w Krakowie, kinie w Grabowie. Ceramiczna płaskorzeźba Matki Boskiej dla Kościoła Wszystkich Narodów w Jerozolimie, freski i malowidła ścienne w kościele w Orzeszowie, graffiti na ścianie schroniska na Szyndzielni zostały wykonane wg projektów artysty i z dużym jego udziałem. Zajmował się grafiką wydawniczą, projektowaniem okładek książkowych, plakatów teatralnych i filmowych, a z Polskim Wydawnictwem Muzycznym łączyła go wieloletnia intensywna współpraca.

Witold Skulicz, „Ogród z białym kwiatem”, 1989, własność rodziny artysty (źródło: materiały prasowe)

Witold Skulicz, „Ogród z białym kwiatem”, 1989, własność rodziny artysty (źródło: materiały prasowe)

Witold Skulicz piastował dwukrotnie stanowisko Dziekana Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i pełnił funkcję kierownika Katedry Grafiki Projektowej. W pracy pedagogicznej inspirował studentów do poszukiwania i przekraczania granic sztuk i podejmowania ryzyka w pracy twórczej. Był pedagogiem wymagającym, sprawiedliwym i pozostał w pamięci tym, który dodawał skrzydeł.

Wystawa przygotowana we współpracy Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Kurator: Monika Wanyura-Kurosad.

Witold Skulicz. Grafika nade wszystko…
Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2012
Wernisaż: 12 września 2012 r., godz. 18.00
13 września – 18 listopada 2012 r.
Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25, Kraków

Dodaj komentarz