• 2012-10-16

Westival – Sztuka Architektury

Od 18 do 21 października 2012 roku | Stara Cynkownia w Szczecinie

Sztuka architektury wyrasta z piękna i zrozumienia potrzeb człowieka, a idea Westivalu ma przekształcać miasto w dzieło sztuki. Projekt ma uruchomić taką energię, by miasto tworzyło się żywą myślą, by w przestrzeń publiczną wplotły się ponadczasowe formy przekazu, a mieszkańcy odnaleźli w codziennych zajęciach pasję współdziałania we własnym interesie publicznym.

San Paolo Parish Complex w Foligno – Massimiliano Fuksasa (źródło: materiały prasowe organizatora)

San Paolo Parish Complex w Foligno – Massimiliano Fuksasa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Poprzez hologram świadomości, mała zmiana w życiu człowieka pozostaje odzwierciedlona wszędzie w świecie. Poetyka Westivalu skłania do poszukiwań w warstwach estetycznych, prowokując jednocześnie do zaczepienia o konkretną materię społeczną.

Westival jest coroczną inicjatywą SARP, mającą na celu otworzenie mieszkańców Szczecina na miasto, przestrzenie codziennych projekcji. Nieprzerwanie od 5 lat organizatorzy i uczestniczy opowiadają i dyskutują o urbanistycznym środowisku, o zmianach w jego tkance, o poszukiwaniach zapomnianych historii schowanych w drobnych jego detalach. Śledzą i oceniają modyfikacje, które kształtują  plastyczne otoczenie, zastanawiają się nad zmianami, które kreują inne miasta świata.

Westival – Sztuka Architektury służy rozbudzeniu społecznej odpowiedzialności za przestrzeń publiczną miasta. A kultura, to rodzaj bezstratnej wymiany energii, w której wartością staje się uaktywniona cząstka każdego uczestnika, gotowa do przemiany całego ustroju.

Program 6. edycji Westivalu – Sztuka Architektury:

18 października Stara Cynkownia, Klub Wasabi

 • godz. 9.00 Warsztaty architektoniczne z Fernando Menisem
  Jaume Cassanyer i Tosques, Jacek Lenart, Jarosław Bondar
  Twórcza aranżacja przestrzeni Trasy Zamkowej w sąsiedztwie Zamku i Starego Miasta. Temat prac projektowych ma być pretekstem do autorskich, twórczych poszukiwań nadających jakość i wartość zaniedbanemu dotąd miejscu, w efekcie których uzyska ono autorską, nasyconą emocjami formę wzbogaconą o propozycje użytkowe.
  Cel: Poszukiwanie rozwiązań projektowych wzbogacających formalnie oraz użytkowo eksponowane i ważne miejsce na styku Wałów Chrobrego i Starego Miasta, obecnie zdominowane przez elementy infrastruktury służce komunikacji. Poznanie warsztatu twórczego i technik pracy z pomysłem Mistrza, Fernando Menisa, poprzez twórcze użycie szkicu, modelowania oraz świadomość materiału wyrażoną w indywidualnie kształtowanym detalu architektonicznym.
 • godz. 17.30 – otwarcie Westivalu
 • godz. 17.45 – RED DOT Design Avard 2012 – Anna Vonhausen
 • godz. 18.15 – Into the wall  Fernando Marin Menis (prezentacja autorska)
 • Event w przestrzeni miasta film westivalowy – Zurbanizowani (Urbanized), reż. Gary Hustwit, Wielka Brytania, 2011, 85 min
Westival – Sztuka Architektury, Miasto – Hologram świadomości (źródło: materiały prasowe organizatora)

Westival – Sztuka Architektury, Miasto – Hologram świadomości (źródło: materiały prasowe organizatora)

19 października – Stara Cynkownia, Klub Wasabi

 • godz. 14.00 – Otwarta prezentacja
  Fernando Menis
  Jaume Cassanyer i Tosques, Jacek Lenart, Jarosław Bondar, goście
  publiczna prezentacja i omówienie prac warsztatów architektonicznych
  podsumowanie i zamknięcie warsztatów

19 października Klub 13 Muz
Panel Inteligentne Miasto

 • godz. 17.30 – Idea inteligentnych miast – Krzysztof Kozakowski
 • godz. 17.50 – Inteligentne Miasto. Technologia czy zarządzanie? – Andrzej Gontarz
 • godz. 18.10 – Planowanie przestrzenne w inteligentnym mieście – Grzegorz Zimnicki
 • godz. 18.30 – Nowa Strategia Miasta Szczecin – Ewa Nosek
 • godz. 18.50 – Przerwa
 • godz. 19.10 – Inteligentne Miasta w strategii IBM – Krzysztof Kardaś
 • godz. 19.30 – Żywe Miasto – Grzegorz Kirkiewicz, Robert Rychcicki, Szymon Olbrychowski
 • godz. 19.50 – Wstęp do filozofii ponowoczesnych miast – Jakub Telec
 • godz. 20.10 – Co to jest inteligentne miasto? – dyskusja panelowa z udziałem publiczności

Po panelu:

 • godz. 21.00 – Film westivalowy (premiera) – film zrealizowany specjalnie na zamówienie Westivalu o San Paolo Parish Complex w Foligno – Massimiliano Fuksasa Massimiliano Fuksasa
Dom w Lublinie, proj. Dariusz Kozłowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dom w Lublinie, proj. Dariusz Kozłowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

20 października – Stara Cynkownia, Klub Wasabi

 • godz. 10.00 – Bliżej struktury – Warsztaty RHEINZINK
 • godz. 17.00 – Trud architekta
  Wystawa Dariusza Kozłowskiego – Honorowa Nagroda SARP  prezentuje Maciej Skaza
  Fenomen postrzegania czasoprzestrzennego  Mariusz Jarynowicz
  Wystawa  Stanisław Kondarewicz, wspomnienie – Studio A4
  Pecha Kucha
  Jazz intuicyjny – Ryszard Wilk, Marek Mac, Marek Kazana
  Wiążąca koniec myśl filozoficzna Jaromir Brejdak

Westival – Sztuka Architektury
18-21 października 2012 r.
Stara Cynkownia
Szczecin

Dodaj komentarz