• 2012-11-28

Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmu

Od 14 grudnia 2012 roku do 17 marca 2013 roku | Muzeum Architektury we Wrocławiu

Wystawa Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmu prezentuje dorobek jednego z najważniejszych twórców wrocławskiej architektury okresu międzywojennego, ucznia Hansa Poelziga i jednego z głównych pomysłodawców i organizatorów wystawy Werkbundu WuWA z 1929 roku.

Kamienica czynszowa przy ul. Kraszewskiego 8, Wrocław, 1927 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kamienica czynszowa przy ul. Kraszewskiego 8, Wrocław, 1927 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Twórczość Heinricha Lauterbacha wynikała z fascynacji metodą twórczą i projektami jego mistrza Poelziga oraz ideami Neues Bauen. Na ukształtowanie Lauterbacha–architekta wpłynęły także kontakty z niezwykłym środowiskiem artystycznej bohemy skupionej wokół wrocławskiej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego na przełomie lat 20. i 30., w której prym wiodły takie osobowości jak Hans Scharoun, Adolf Rading, Oskar Moll czy Oskar Schlemmer.

Działalność projektowa Heinricha Lauterbacha obejmowała przede wszystkim budynki mieszkalne – willowe oraz wielorodzinne, czasem także będące częścią nowoczesnych, planowanych w duchu modernizmu osiedli mieszkaniowych.

Na wystawie zostanie także zaprezentowany udział architekta we wrocławskiej wystawie Werkbundu zorganizowanej w 1929 roku pod hasłem Mieszkanie i Miejsce Pracy (WuWA). Lauterbach, który od 1926 roku pełnił funkcję przewodniczącego śląskiego oddziału Werkbundu, był jednym z jej głównych pomysłodawców i organizatorów.

WuWA nr 35, Wroclaw, 1929 (źródło: materiały prasowe organizatora)

WuWA nr 35, Wroclaw, 1929 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Udział w wystawie, a także liczne publikacje w międzynarodowych czasopismach architektonicznych, przyniosły Lauterbachowi uznanie wykraczające poza granice Śląska, dzięki czemu w latach 30. otrzymał zlecenia na budowę willi w Czechosłowacji i Dubrowniku, które również zostaną zaprezentowane na wystawie.

Obrazu wrocławskiego okresu działalności Heinricha Lauterbacha dopełnią projekty powstałe po dojściu do władzy nazistów – w czasach ideologicznego wykorzystywania architektury w służbie propagandy politycznej, wrogiej modernizmowi – w których architekt usiłował mimo wszystko przemycać awangardowe idee lat 20.

Na wystawie zostanie po raz pierwszy pokazana kolekcja rysunków architektonicznych i fotografii z lat 20. i 30. XX w. z prywatnego archiwum Heinricha Lauterbacha, które znajduje się obecnie w kolekcji Muzeum Architektury we Wrocławiu.

„Heinrich Lauterbach. Architekt wrocawskiego modernizmu”, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Heinrich Lauterbach. Architekt wrocawskiego modernizmu”, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmu
14 grudnia 2012 r. – 17 marca 2013 r.
Muzeum Architektury
Wrocław

Dodaj komentarz