• 2012-12-04

Drogi Twórcze 2012

Od 14 grudnia 2012 roku do 20 stycznia 2013 | Galeria Sztuki oraz Galeria Ring w Legnicy

Drogi Twórcze, to prezentowana co kilka lat wystawa, która jest dopełnieniem Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych Promocje, organizowanego przez legnicką Galerię Sztuki. Jej zadaniem jest monitoring twórczości i karier malarzy, którzy przewinęli się przez legnickie Promocje. Cykl Drogi Twórcze stanowi dokumentację działalności artystów, ukazuje ewolucję twórczych postaw, nowe fascynacje i zjawiska artystyczne. Wnosi również refleksję na temat znaczenia konkursów artystycznych dla kształtowania polskiej sceny twórczej i rynku sztuki.

Julita Malinowska, „Taniec” 2011 (źródło: materiały prasowe)

Julita Malinowska, „Taniec” 2011 (źródło: materiały prasowe)

 (…) Oczywiście, tak artyści jak i krytycy, a szczególnie publiczność, zawsze chcieliby zobaczyć coś nowego, odkrywczego, jakiś zdecydowany, wyrazisty talent, osobowość, dzieło rzucające wszystkich na kolana. Był taki czas, kiedy dość często i zbyt wielu próbowało pójść na skróty, używając skandalu, jako zastępczego instrumentu, pozwalającego szybko osiągnąć efekt nagłośnienia danego artefaktu, co miało wspomniane odkrycia imitować. Zdarzało się to również na Promocjach, lecz było to zjawisko marginesowe, nawet dopuszczalne w pewnych granicach (żeby było barwniej na ekspozycji), acz nie promowane.

Jak jednak ten głód geniuszu zaspokoić? Czy w ogóle jest to miejsce i czas na tego rodzaju oczekiwania? Sam straciłem taką potrzebę już dawno temu. Obserwuję życie artystyczne dostatecznie długo, by wiedzieć, że niemal wszystkie sposoby przyśpieszenia dojrzewania artysty, różnego rodzaju doping, umożliwiający wskoczenie na najwyższy stopień podium, to wszystko – o ile w ogóle działa – działa przez chwilę, za to niszczy procesy mentalne i twórcze rzeczywiście wartościowe, które potrzebują czasu. Sztuka nie jest gonitwą, choć tak często i tak wielu chce ją obstawiać. Dlatego nie zaczynam oglądać prac na tego rodzaju konkursach z myślą: no, niech teraz któraś mnie zabije. Po prostu chcę żyć, i raczej nie mnożąc sobie niepotrzebnych rozczarowań. Szukam więc tego, co mnie do życia lepiej usposobi, da nadzieję, dostarczy szansy na prze-życie czegoś co najmniej wartego uwagi, czegoś co zostanie w pamięci, rozbudzi ciekawość wobec przyszłego, które dopiero nadejdzie.

(…) Oglądam prace nadesłane na kolejną konfrontację po-Promocyjną. Porównuję z tymi sprzed lat. Czy muszą być konsekwentne? Nie muszą. Niektóre są, ale niekoniecznie dobrze im to robi. Stagnacja.

Inni przysłali zupełnie nowego rodzaju dzieła. Czy lepsze? Inne. I widać, że jedni dalej szukają, ale drudzy właśnie znaleźli. Czy to już na pewno właściwa droga? Nie wiem. Ufam często nie tym, którzy rozwijają się liniowo (to jeszcze zbyt krótki odcinek czasu), ale tym, którzy znajdują choćby fragmenty, byle tak samo własne, jak w poprzednich dziełach. Nie musi to być od razu sznur korali, ale choćby obietnica, że taki można z tych elementów ułożyć.

Mirosław Ratajczak

Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych Promocje – konkurs skierowany do świeżo upieczonych absolwentów malarstwa rodzimych uczelni artystycznych – Galeria Sztuki w Legnicy organizuje od 22 lat. Od 1996 roku co parę lat prezentację uzupełnia wystawa Drogi Twórcze. W tym roku w Drogach Twórczych udział wzięło ponad 30-stu artystów.

Artyści biorący udział w wystawie Drogi Twórcze 2012

Justyna Adamczyk – urodzona w 1981 roku. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Stypendystka Ministra Kultury w 2005/06 r. Nominowana do 9. Konkursu Gepperta. Uczestniczka wielu wystaw w kraju, jak i za granicą.

Dagmara Angier-Sroka – mieszka i pracuje w Legnicy. Absolwentka Wydziału Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom z Malarstwa w pracowni profesora Piotra Błażejewskiego i aneks z Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce w pracowni prof. Wojciecha Kaniowskiego w 2003 roku. Oprócz malarstwa zajmuje się instalacją, projektowaniem graficznym, malarstwem ściennym. Od 2010 roku prowadzi projekty artystyczne i edukacyjne w ramach działalności Fundacji Sztuka dla Ludzi, której jest wiceprezesem.

Katarzyna Bogdańska urodzona w 1980 roku w Warszawie. Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w 2005 r. Po studiach zajęła się ilustracją. Współpracowała m.in. z Wysokimi Obcasami, Dużym Formatem, Wprost, magazynem Gaga. Razem z grupą ilustratorek i artystek wydała w 2011 roku pierwszy numer magazynu z ilustracjami Zeszyt kryminalny.

Dominik Borkowski – urodzony w 1976 roku w  Częstochowie.  Mieszka w Krakowie. Absolwent Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pracownia prof. Leszka Misiaka. Oprócz malarstwa zajmuje się rysunkiem.

Justyna Adamczyk, bez tytułu 2012 (źródło: materiały prasowe)

Justyna Adamczyk, bez tytułu 2012 (źródło: materiały prasowe)

Magdalena Burdzyńska – urodzona w 1977 roku w Tarnowie. Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pracownia prof. Adama Brinckena. Dyplom w 2002 roku. Zdobywczyni Nagrody Galerii Sztuki w Legnicy w 13. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych Promocje 2002.

Maciej Duchowski – urodzony w 1981 roku Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 2000-05 oraz Holenderskiego Instytutu Sztuki (Dutch Art Institute) w Enschede, 2006-08. Asystent w Pracowniach Malarstwa: prof. Wiesława Szamborskiego (2008-11), prof. Andrzeja Rysińskiego (2011),adi II st. Janusza Knorowskiego (2012) oraz w Pracowni Rysunku adi II st. Michała Borysa (2012).

Barbara Gębczak-Janas – mieszka i pracuje w Warszawie. Absolwentka Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 1996-98 oraz Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na kierunku Malarstwo, 1998-2002. Dyplom z Malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego, aneks z Rysunku w pracowni prof. Pawła Jarodzkiego. Stypendystka Ministra Kultury RP w 2005 r. oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2006 r. Uczestniczka wielu wystaw w kraju i za granicą.

Pascale Heliot – absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych (dziś Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Dyplom w 2007 roku

Magdalena Anna Hlawacz – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora na Wydziale Malarstwa ASP we Wrocławiu. Obecnie zawodowo związana z Instytutem Sztuki Uniwersytetu Opolskiego jako adiunkt w Pracowni Rysunku i Intermediów. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych w Polsce i za granicę, m.in. w: Czechach, Niemczech, Holandii, Francji, na Tajwanie i na Węgrzech. Brała udział w międzynarodowych warsztatach i rezydencjach artystycznych.

Magda Hlawacz, cykl „Legnica” 2012 (źródło: materiały prasowe)

Magda Hlawacz, cykl „Legnica” 2012 (źródło: materiały prasowe)

Krzysztof Iwin – absolwent Liceum Plastycznego w Olsztynie, 1989-93. Dyplom z wyróżnieniem, plastyk ze specjalnością ceramika artystyczna i formy użytkowe. W latach 1993-95 studiował na Wydziale Artystycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie (dziś Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 1995-2003. Dyplom z wyróżnieniem w zakresie Malarstwa.

Paula Jaszczyk – urodziła się i mieszka w Warszawie. Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem rektorskim. Laureatka Nagrody Dyplom 2005, ufundowanej przez Wojewodę Mazowieckiego z inicjatywy prof. Józefa Szajny i Galerii Studio. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2006 r., Mazowieckiego Stypendium Doktoranckiego w 2009 r. oraz programu Młoda Polska w 2012 r.  Obecnie adiunkt na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii Akademii Sztuki Pieknych w Warszawie. Zajmuje się malarstwem figuratywnym, abstrakcyjnym oraz tworzeniem form przestrzennych.

 Agnieszka Kieliszczyk – urodzona w 1976 roku. Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 1999-2004. Dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Jarosława  Modzelewskiego oraz aneks w Pracowni Malarstwa Ściennego prof. Edwarda Tarkowskiego, 2004. Zajmuje się malarstwem, realizacjami ściennymi, przestrzeniami mieszkalnymi. Dwukrotna stypendystka: stypendium Ministra i Kultury Dziedzictwa Narodowego (2006) oraz stypendium Państwa Gieryńskich (2005).

Marta Kochanek-Zbroja – urodzona w 1979 roku w Warszawie. Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 2001-04. Dyplom w pracowni prof. Leona Tarasewicz.

Daniel Krysta – urodzony w 1976 roku w Cieszynie. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 1999-2004. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Kortyki. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych.

Marta Kochanek-Zbroja, „Marynarze 300” (źródło: materiały prasowe)

Marta Kochanek-Zbroja, „Marynarze 300” (źródło: materiały prasowe)

Julita Malinowska – urodzona w 1979 roku. Absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1999-2000 oraz Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 2000-05. W 2003 r. odbyła półroczny staż w ramach programu Sokrates Erasmus na Uniwersytecie w Wolverhampton w Wielkiej Brytanii. Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa w 2005 r. W latach 2008-11 odbyła środowiskowe studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Stypendystka Fundacji Pro Artibus Artist in residence, Tammisaari, Finlandia, 2008 oraz Stypendium Twórczego Miasta Krakowa, 2006. Laureatka II Nagrody w Konkursie Samsung Art Master. Uczestniczka targów w: Polsce, Belgii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, USA i Korei.

Robert Motelski – urodzony w 1977 roku w Warszawie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie, 1997 r. oraz Wydziału Malarstwa Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. Barbary Szubińskiej. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Stypendysta Funduszu Promocji Twórczości z Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz programu Młoda Polska z Narodowego Centrum Kultury. Jego prace znajdują się w prywatnych kolekcjach, m.in. w: Anglii, Austrii, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Szwecji i USA.

Strony: 1 2

Dodaj komentarz