• 2012-12-10

Sztuka Obiecana – Typograffiti – Kody dialogu

Od 7 grudnia do 5 stycznia 2013 roku | Miejska Galeria Sztuki w Łodzi

Sztuka Obiecana to międzynarodowy, interdyscyplinarny projekt trwający od września do grudnia 2012. Jego najnowszą odsłoną jest Typograffiti, na który składają się dwie części: wystawa Kody dialogu oraz działania w przestrzeni miejskiej z użyciem typograficznych szablonów i większych form plastycznych.

Tadeusz Piechura, fot Małgorzata Kruszyniak (źródło: materiały prasowe)

Tadeusz Piechura, fot Małgorzata Kruszyniak (źródło: materiały prasowe)

Kody dialogu to wystawa, która ma na celu pokazanie następców, uczniów, naśladowców ale też oponentów Władysława Strzemińskiego. W 1932 roku ten awangardowy artysta, malarz i teoretyk opublikował skierowane do ogółu artystów i grafików zaproszenie do wspólnej pracy nad nowoczesnym alfabetem. Do tekstu tego zaproszenia autor dołączył własną propozycję kształtu liter, dziś określaną jako alfabet Strzemińskiego.

Takie było dosłowne znaczenie tej publikacji, ale można ją odczytywać także na inne sposoby. Na przykład jako wezwanie do współtworzenia plastycznego systemu form i znaków opartego na świadomości czasów, w których się żyje. Takie ujęcie odzwierciedlałoby działania Strzemińskiego na rzecz upowszechnienia osiągnięć europejskiej awangardy artystycznej.

Alfabet ten można także odczytać symbolicznie, przyporządkowując poszczególnym jego literom pojęcia charakteryzujące rozwijaną i propagowaną przez Strzemińskiego koncepcję formy.

Wystawie towarzyszyć będą działania w przestrzeni miejskiej z użyciem typograficznych szablonów i większych form plastycznych. Na ścianach łódzkich kamienic zostały wykonane trzy murale według prac Samuela Szczekacza (ul. Rewolucji 1905 r. 10), Gerarda Jürgena Bluma -Kwiatkowskiego (ul. Piotrkowska 49) i Tadeusza Piechury (ul. Nowomiejska 10).

Gerard Jürgen Kwiatkowski-Blum urodził się w Faulen (obecnie miejscowość nosi nazwę Ulnowo, przed II Wojną Światową należała do Prus Wschodnich) w roku 1930. Pozarządowe Studia Konstruktywistycznego Kształtowania i Filozofii Sztuki rozpoczął w 1952 roku, a ukończył w 1957 roku. Był współzałożycielem i kierownikiem Klubu Młodej Inteligencji Czerwona Oberża w Elblągu (1956-61), oraz założycielem i kierownikiem Laboratorium Sztuki i Galerii EI w Elblągu (1961-1974). Jako inicjator i kurator Biennale Form Przestrzennych w Elblągu działał w latach 1965, 1967, 1969, 1971, 1973. Od roku 1974 mieszka w Niemczech. W roku 1974 wydaje komunikat o stacjonizmie sztuki, a w latach 1974-1987 zakłada stacje sztuki w klasztorze Comberg, zamku Rittershain, w Hünfeld, Fuldzie, Bad Salzschlirf, Bad Hersfeld, Eschwege, Kleinsassen. Od 1975 prowadzi Wolną Akademię Sztuki. W 1990 otwiera utworzone przez siebie w Hünfeld Museum Modern Art. W roku 1993 jest założycielem i kuratorem Muzeum Artystów Forum Sztuki Konkretnej w Erfurcie, w tym samym roku zakłada Muzeum Sztuki Reduktywnej w Świeradowie Zdroju, którego jest kuratorem.

Jeśli chodzi o twórczość artystyczną to początkowo malował ciemne kompozycje fakturowe. W latach sześćdziesiątych zaś tworzył metalowe formy o geometrycznej strukturze. Redukując formę doszedł przez cykl przestrzennych prac Skończoność, do Konstelacji energii czasowych, sytemu czarnych, jednakowych sześcianów. Jest autorem licznych tekstów teoretycznych, wystaw oraz inicjatyw i projektów artystycznych, ostatni z nich to projekt Otwarta książka, czyli kolekcja poezji konkretnej na ścianach budynków w Hünfeld (od roku 1996). Mieszka i pracuje w Hünfeld.

Gerard Jurgen Blum-Kwiatkowski, fot Małgorzata Kruszyniak (źródło: materiały prasowe)

Gerard Jurgen Blum-Kwiatkowski, fot Małgorzata Kruszyniak (źródło: materiały prasowe)

Samuel Szczekacz to malarz, grafik, rzeźbiarz, urodzony 3 maja 1917 roku w Łodzi, zmarł 27 września 1983 roku w Paryżu. Był uczniem Władysława Strzemińskiego, przyjętym do Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków w Łodzi. Od tej chwili uczestniczył we wszystkich wystawach łódzkiego ZZPAP w Krakowie, Lwowie i Łodzi. W 1938 r. wyjechał do Belgii z zamiarem studiowania architektury. W 1939 r. zamieszkał w Palestynie i uczestniczył w miejscowych działaniach artystycznych, również jako projektant użytkowy i architekt. Zmienił nazwisko na Zur. Malował i konstruował studia kubistyczne, suprematyczne i neoplastyczne. Traktując struktury unistyczne jako syntezę wszystkich poszukiwań awangardy. W tekście o własnej pracy twórczej, opublikowanym w Formie (1938, nr 6) pisał:

Jedność kompozycyjną możemy osiągnąć jedynie przez komponowanie równorzędnych i współzależnych elementów plastycznych, związanych organicznie z płaską powierzchnią obrazu i jego granicami.

Przez Strzemińskiego Szczekacz uważany był za wybijający się talent. Właśnie jemu artysta zlecał indywidualne zadania. Szczekacz był autorem układu typograficznego tomiku wierszy Władysława Strzemińskiego Motorem słów (1938), wydanego pod pseudonimem (Leon Grabowski). Również jemu powierzył Strzemiński zorganizowanie wystawy cyklu rysunków Moim Przyjaciołom Żydom (1945). W kolażu otwierającym cykl została umieszczona twarz Szczekacza.

Samuel Szczekacz, fot Małgorzata Kruszyniak (źródło: materiały prasowe)

Samuel Szczekacz, fot Małgorzata Kruszyniak (źródło: materiały prasowe)

Tadeusz Piechura urodził się 11 kwietnia 1948 roku w Łodzi. Odbył studia w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w latach 1968-1974 i otrzymał dyplom na Wydziale Grafiki Użytkowej w 1974. Od tego momentu bierze czynny udział w najważniejszych polskich i międzynarodowych biennale i triennale grafiki użytkowej. Był wykładowcą a także członkiem jury w polskich i zagranicznych stowarzyszeniach grafików i projektantów. Jego prace znajdują się w zbiorach najważniejszych polskich instytucjach kultury oraz zagranicą.

Projektowanie Tadeusza Piechury jest sterylne, oddaje moc litery, skoncentrowane na formie i jednocześnie nie dające się w niej zamknąć. Wywodzące się wprost z koncepcji awangardy, konstruktywizmu, stanowi część tzw. szkoły łódzkiej. Jego projekty są monochromatyczne (czasem z kolorowymi akcentami), zawarte w kształtach figur geometrycznych, często ażurowe, wykorzystujące przestrzeń, wychodzą poza zamknięty obszar powierzchni plakatu. Unikalne projekty Piechury – plakaty wykonane w pojedynczych egzemplarzach, stanowią swoiste zaprzeczenie właściwości tego popularnego, środka przekazu produkowanego dziś w masowych ilościach. Został uhonorowany licznymi nagrodami i wyróżnieniami, m.in.:

  • I nagroda na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Lahti (Finlandia 1983)
  • Grand Prix Affichades Sup de Co Toulouse (Francja 1993)
  • Złota Pszczoła Międzynarodowego Biennale Grafiki w Moskwie (Rosja 2000).

Sztuka Obiecana – Typograffiti – Kody dialogu
Od 7 grudnia do 5 stycznia 2013 roku
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi

Dodaj komentarz