• 2013-01-30

Małgorzata Dawidek Gryglicka Body Stories

Od 8 lutego do 3 marca 2013 roku | Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

Body Stories to zbiór wizualno-tekstowych opowieści, które poruszają problematykę ciała – jego sensualności, emocjonalności, ograniczeń i języka. Zbiór przyjął formę rysunkowych i malarskich instalacji, których dominującym kolorem jest czerwień. To jej temperatura stała się moim przewodnikiem w kreśleniu wypowiedzi ciała niemieszczącego się w języku. Body Stories są moim kolejnym zderzeniem się z językiem dyskursywnym, od którego odrywa się język cielesności. Geometria ciała zderza się z geometrią euklidesową, a współczesna lingua franca z moim językiem macierzystym.

Małgorzata Dawidek Gryglicka, „Circle”, akryl i pigment na płótnie, poliptyk 160cmx640cm, 2012-2013, całość, fot. Krzysztof Wiktor (źródło: materiały prasowe organizatora)

Małgorzata Dawidek Gryglicka, „Circle”, akryl i pigment na płótnie, poliptyk 160cmx640cm, 2012-2013, całość, fot. Krzysztof Wiktor (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pracy nad Body Stories towarzyszyły pytania odnoszące się do możliwości języka, jego granic, wyczerpalności oraz identyfikacji z nim. Jakie sfery mojego bycia język potrafi oddać w słowach? Które pozostawia nienazwane? Których nazwy pozostają nieadekwatnie do moich odczuć na ich temat? Za którymi stanami, zdarzeniami, emocjami język nadąża? Które mu się wymykają, a które pomija wciąż nie potrafiąc ich dookreślić i odnaleźć ich ekwiwalentów w znakach pisma?

Body Stories to konfrontacja zakotwiczonej w języku ważnej części mojej tożsamości z jej niejęzykowym obliczem – odczuwaniem i intuicją. Stanowią one moją wypowiedź na temat zależnego od języka doświadczenia świata i jego procesów rozumianych najczęściej w określonych kategoriach językowych i zamkniętych w językowe ramy. Podaję język w wątpliwość i próbuję wydostać się z tych ram, przenieść się na tereny poza- i poszerzyć się o ów pozajęzykowy kontekst.

tekst: Małgorzata Dawidek Gryglicka, wrzesień 2012

Małgorzata Dawidek Gryglicka w swojej praktyce artystycznej porusza się pomiędzy literaturą a sztukami wizualnymi – jest autorką tekstów wizualnych, hipertekstów, instalacji tekstowo-malarskich w galeriach i przestrzeniach publicznych. Artystkę interesuje językowy aspekt komunikacji – związki pomiędzy słowem, jego obrazami i desygnatami. W tej optyce Dawidek analizuje problematykę świadomości językowej, granic i możliwości języka, a także ciała rozumianego w kategorii tekstu rzeczywistości. Za pomocą ciała tekstu artystka opowiada o cielesności organicznej rozumianej jako nieustanna narracja, tekst w procesie.

Dawidek to również redaktorka pozycji Tekst-tura (2005) oraz autorka artykułów i książek na temat tekstu wizualnego Odprysk poezji. Stanisław Dróżdż mówi (2012), Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku (2012). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2002, 2010), programu Młoda Polska (2012), Ministerstwa Nauki i Informacji (2006-2008), Prezydenta Miasta Poznania (2005), oraz The Pollock-Krasner Foundation (2004-2005). Laureatka nagrody Narodowego Centrum Kultury za najlepszą pracę doktorską z dziedzin o kulturze (2010).

Małgorzata Dawidek Gryglicka, foto-symulacja (źródło: materiały prasowe organizatora)

Małgorzata Dawidek Gryglicka, foto-symulacja (źródło: materiały prasowe organizatora)

Małgorzata Dawidek Gryglicka
Body Stories
Od 8 lutego do 3 marca 2013 roku
Galeria Wozownia w Toruniu

Dodaj komentarz