• 2013-01-22

Piotr Sawicki Sawicki. Pod pięknym niebem

Od 7 grudnia 2012 roku do 3 marca 2013 roku | Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

Jeden z tematów fotografii Sawickiego związany jest z czasami komuny, gdzie autor jawi się jako prawdziwy pies tropiciel ówczesnych absurdów. Z perspektywy chmur kawałek ziemi, z której pochodzi Piotr Sawicki i który z takim zapałem od wielu lat fotografuje, wydaje się piękny i łagodny. Wystawa jest właśnie tak skonstruowana, pomaga patrzeć z dystansu.

Fot. Piotr Sawicki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Piotr Sawicki (źródło: materiały prasowe organizatora)

[...] Sawickiemu nie było po drodze z zadęciem i powagą ówczesnej władzy, mułowatymi hasłami i nieudacznymi tworami plastyków późnego PRL-u, dla których słowo KULTURA nadawało się tylko do tego, żeby je z liter wykleić na tablicy nad fotodokumentacją obrządków tanecznych inspirowanych przez kaowców. [...]

Gdyby Piotr Sawicki mógł i gdyby się dało z tego wyżyć, to możliwe, że mielibyśmy wystawę zdjęć lotniczych dolin rzecznych Podlasia i całej reszty świata, który rozciąga się promieniście wokół Białegostoku położonego w jego centrum.

Fragment tekstu Marty Miskowiec pt. Pomiędzy

Ekspozycję uzupełnia makieta albumu Piotr Sawicki. Fotografie autorstwa Wojciecha Nowickiego, dzięki której można się zetknąć z innymi jeszcze interpretacjami. Zdjęcia, czasem złożone ze sobą poprzez graficzne podobieństwo, tworzą zaskakujące zestawy, które pomagają wyzwolić obrazy z utartych ścieżek interpretacji. Choćby fotografia pustych sklepowych półek, których układ poziomych szczelin koresponduje z deskami rozsypującego się domu, może przypominać, że każdy, nawet najlepszy ze światów w końcu się rozpada, …tak samo jak dialog z fotografią, podejmowany przez kolejnych autorów.

Fot. Piotr Sawicki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Piotr Sawicki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piotr Sawicki urodził się 19 maja 1948 r. w Białymstoku. Jego ojciec, też Piotr, założyciel Białostockiego Teatru Lalek, był fotoreporterem II Korpusu Wojska Polskiego gen. Andersa i uczestnikiem walk o Monte Cassino.

Sawicki jest współtwórcą ogólnopolskiego miesięcznika literatury faktu Kontrasty (1974 – 1984), studenckiego ruchu wakacyjnego Akademia Kultury Studenckiej – Białystok, Tykocin, Drohiczyn, oraz współzałożycielem APA Studio i Classic Studio (1989 – 1996).

Fot. Piotr Sawicki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Piotr Sawicki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Organizował także wiele plenerów, między innymi Czas i obraz północno–wschodniej Polski. Był komisarzem i jurorem wielu wystaw i konkursów fotograficznych. Jako wykładowca prowadził zajęcia z fotografii w Instytucie Architektury, pracował w Zakładzie Nowych Technik Nauczania Politechniki Białostockiej. Był również fotoreporterem terenowym Centralnej Agencji Fotograficznej w Warszawie (1968 – 1974) oraz fotoreporter miesięcznika Kontrasty (1974 – 1984).

Uprawia fotografię socjologiczną i teatralną. Fotografuje niebo, a od 1978 r. zajmuje się fotografią lotniczą. W 1991 r. fotografował wizytę Ojca Świętego w Białymstoku, a od 40 lat fotografuje polskie prawosławie. Jest również autorem plakatów teatralnych oraz twórcą fotograficznej wizji socjologicznego zapisu Podlasia i Białegostoku oraz albumu Prawosławie w Polsce (z tekstem ks. Henryka Paprockiego; wyd. BOSZ: 2008).

Koordynator: Marta Miskowiec

Piotr Sawicki, Sawicki. Pod pięknym niebem 
Wernisaż: 7 grudnia 2012 roku, godz. 17.00
Wystawa potrwa do 3 marca 2013 roku
Muzeum Historii Fotografii
ul. Józefitów 16
Kraków

Dodaj komentarz