• 2013-02-14

Graduation Projects 2011-2012

Od 1 lutego do 9 czerwca 2013 roku | Cieszyn, Praga, Berlin

Co inspiruje, a co nurtuje młodych projektantów? Wskazówek może dostarczyć przegląd najlepszych prac dyplomowych, który zainicjował kwartalnik 2+3D. Od siedmiu lat najciekawsze dyplomy absolwentów wydziałów projektowych są także prezentowane na wystawie w Zamku Cieszyn. Można na niej zobaczyć prototypy produktów i projekty graficzne z Polskie, Czech, Słowacji i Węgier. Warto przekonać się, jak wysoki poziom prezentują młodzi projektanci i uczelnie z tych czterech państw.

Katarzyna Kędzior (PL) – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Katarzyna Kędzior (PL) – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe organizatora)

W 2002 roku redakcja kwartalnika 2+3D zorganizowała pierwszy przegląd projektów dyplomowych obronionych na polskich uczelniach projektowych, na który nadesłano 45 prac. Mimo, że jedynym wyróżnieniem była prezentacja wybranych dyplomów na łamach magazynu – nie przyznawano nagród, ani nawet honorowych laurów – liczba uczestników co rok wzrastała. Dwa lata temu, do ostatniej edycji krajowej, zgłoszono już 149 prac (93 z projektowania graficznego i 56 z wzornictwa przemysłowego). Inicjatywa najwyraźniej spotkała się więc z akceptacją, a niektórzy autorzy twierdzą wręcz, że publikacja projektu dyplomowego ułatwiła im nawiązanie pierwszych profesjonalnych kontaktów i start do kariery zawodowej.

W 2005 roku do przedsięwzięcia włączył się Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie jako organizator cyklicznych wystaw, na których prezentowany jest poszerzony wybór prac.

W przekonaniu, że przegląd przynosi zakładane efekty, przed rokiem podjęto kolejny ważny krok aby go rozwijać. Bazując na kilkuletniej ciekawej współpracy przy projekcie wydawnictw G4, organizatorzy postanowili wspólnie z redakcjami czeskiego magazynu Typo i słowackiego Designum nadać kolejnej edycji status międzynarodowy. Zgłoszono 30 dyplomów z Czech, 180 z Polski i 14 ze Słowacji. Organizatorzy liczą, że w miarę popularyzacji imprezy dysproporcje wynikające z tradycji polskich przeglądów będą się zmniejszać. W tym roku do współorganizatorów dołączyli przyjaciele z Węgier, dzięki czemu zapewne odpowiednio powiększy się też i zróżnicuje grono uczestników.

12 grudnia 2012 na Zamku w Cieszynie odbyło się posiedzenie międzynarodowego jury przeglądu dyplomowego. Wybrano 40 najlepszych prac, które zostaną opublikowane w magazynie 2+3D (przełom stycznia i lutego) i czeskim magazynie Typo oraz zostaną zaprezentowane na wystawie w Cieszynie (wernisaż odbędzie się na Zamku w Cieszynie 1 lutego o godz. 15.00).

Warto odnotować, iż po raz kolejny padł rekord nadesłanych zgłoszeń – tym razem na przegląd wpłynęło 357 prac (to niemal o 25% więcej niż w poprzedniej edycji).

Tomáš Kompaník (CZ) – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tomáš Kompaník (CZ) – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (źródło: materiały prasowe organizatora)

Lista autorów wybranych prac:

 • Daniela Chroustová (CZ) – Technická univerzita v Liberci
 • Richard Jaroš (CZ) – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Erika Knoppová (CZ) – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 • Tomáš Kompaník (CZ) – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Kristýna Malovaná (CZ) – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 • Kateřina Orlíková (CZ) – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Lucia Plevová (CZ) – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Pavla Podsednikova (CZ) – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 • Klára Balázs (HU) – Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Budapest
 • Aliz Borsa (HU) – Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag
 • Gazdag Ernő (HU) – Nyugat Magyarországi Egyetem
 • Gergő Kassai (HU) – Nyugat Magyarországi Egyetem
 • Nádi Boglárka Nádi (HU) – Alkalmazott Művészeti Intézet, Sopron
 • Panni Pais (HU) – Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Budapest
 • Zsuzsanna Petrovics (HU) – Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Budapest
 • Krisztina Szucs (HU) – Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Budapest
 • Zuzana Tušš Culinková (HU) – Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Budapest
Veronika Paluchová (SK) – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (źródło: materiały prasowe organizatora)

Veronika Paluchová (SK) – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (źródło: materiały prasowe organizatora)

 • Bartosz Borowicz (PL) – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Michał Dumin (PL) – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Mariusz Górka (PL) – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 • Hanna Grabowska (PL) – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Katarzyna Kędzior (PL) – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 • Sabina Knapczyk (PL) – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 • Jacek Malinowski (PL) – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Olga Matras (PL) – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 • Agnieszka Mazur (PL) – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Joanna Polińska (PL) – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Mateusz Przybysz (PL) – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Emilia Pyza (PL) – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Magdalena Rogier (PL) – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Aleksandra Twardokęs (PL) – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Piotr Wiśniewski (PL) – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 • Kamil Zaniewski (PL) – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Juraj Kočár (SK) – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • Veronika Paluchová (SK) – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • Jozef Repický (SK) – Technická univerzita v Košiciach
 • Martina Rozinajova (SK) – Academy of Fine Arts and Design in Bratislava
 • Vojtech Ruman (SK) – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • Peter Simonik (SK) – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • Anna Ulahelová (SK) – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Gazdag Ernő (HU) – Nyugat Magyarországi Egyetem (źródło: materiały prasowe organizatora)

Gazdag Ernő (HU) – Nyugat Magyarországi Egyetem (źródło: materiały prasowe organizatora)

Graduation Projects – środkowoeuropejski przegląd projektów dyplomowych (magisterskich i licencjackich) z zakresu szeroko rozumianej grafiki użytkowej (2D) i wzornictwa przemysłowego (3D) – w tym również z projektowania stron WWW, użytkowych projektów interaktywnych i aplikacji ekranowych, tkaniny, ubioru, szkła lub ceramiki, z wyjątkiem dzieł unikatowych – organizowany jest w ramach Europejskiego Przeglądu Projektowania G4. Przegląd nie ma charakteru konkursu.

Wystawa Graduation Projects 2011-2012
1-3 lutego 2013 r.
Zamek Cieszyn
13 marca-13 maja 2013 r.
Praga
5-9 czerwca 2013 r.
Berlin

Dodaj komentarz