• 2013-02-20

Thorsten Goldberg 54°,24 Min

Od 15 lutego do 7 kwietnia 2013 roku | Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku

Wystawa jest podsumowaniem dwudziestu lat twórczości niemieckiego artysty, Thorstena Goldberga, mieszkającego w Berlinie, specjalisty od sztuki w przestrzeni publicznej. Zrealizowane prace Thorstena Goldberga, które często odnoszą się do wizji popularnych idylli i motywów tęsknoty za rajem, są zrekonstruowane bądź przywrócone na wystawę i połączone ze szkicami, rysunkami i dokumentacją fotograficzną prac niezrealizowanych.

Thorsten Goldberg, wystawa w CSW Łaźnia w Gdańsku, fot. Krzysztof Miękus/CSW Łaźnia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Thorsten Goldberg, wystawa w CSW Łaźnia w Gdańsku, fot. Krzysztof Miękus/CSW Łaźnia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Oprócz prac historycznych autor przygotował na tę wystawę kilka nowych realizacji, stworzonych w 2012 roku. Wystawa daje stosunkowo pełny obraz twórczości artysty. Twórczości bardzo różnorodnej, bo autor nie przywiązał się do żadnej formy, charakterystycznego stylu, materiału czy medium. Zostaną pokazane rzeźby, obiekty, instalacje, szkice koncepcyjne, fotografie i fotomontaże – projekty i proces ich tworzenia oraz niektóre instalacje przeznaczone do wnętrza.

Celem prezentacji jest ukazanie twórczości jednego z najciekawszych twórców działających w obrębie sztuki w przestrzeni publicznej w Europie, czego dowodem są wygrane konkursy na realizacje jego projektów w Niemczech, Norwegii i Polsce. Thorsten Goldberg aktywnie wspiera rozwój tej dziedziny sztuki i dyskusję o niej, biorąc udział w pracach komisji opiniującej projekty w Berlina oraz będąc wydawcą internetowej strony Public Art Wiki prezentującej bibliotekę sztuki niemieckiej w tym zakresie. Swoje doświadczenia przekazywał też w pracy pedagogicznej prowadząc kursy i warsztaty na uczelniach artystycznych w Niemczech i Austrii.

Thorsten Goldberg, „Hemisphere” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Thorsten Goldberg, „Hemisphere” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jego twórczość jest przykładem innowacyjnej działalności w dziedzinie sztuki w przestrzeni publicznej, która od końca lat 50. XX wieku ewoluowała od tzw. drop sculptures – abstrakcyjnych rzeźb sytuowanych w przestrzeni urbanistycznej, przez projekty site specific osadzone w kontekście miejsca oraz projekty tworzone w interesie społecznym do projektów badających charakter miejsca. Sztuka berlińskiego artysty może być inspirującym przykładem dla polskich twórców i osób pracujących z tego rodzaju sztuką, prezentując konceptualny i wielostronny charakter jego projektów oraz sam proces twórczy.

Eulalia Domanowska

Thorsten Goldberg, 54°,24 Min
Wernisaż: 15 lutego 2013 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 7 kwietnia 2013 roku
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
ul. Jaskółcza 1
Gdańsk

Dodaj komentarz