• 2013-04-20

III Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wideo Punkty Widzenia

Od 26 do 28 kwietnia 2013 roku | Łódź

Ideą festiwalu jest stworzenie warunków umożliwiających spotkanie osób zainteresowanych współczesną sztuką wideo. Festiwal Punkty widzenia jest platformą prezentacji dokonań i zjawisk w najnowszej sztuce wideo jak i sposobnością wymiany myśli, doświadczeń oraz umiejętności pomiędzy artystami ze znacznym dorobkiem oraz twórcami debiutującymi na polu sztuki.

Autor: George Drivas, wystawa „Under Construction”, III Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wideo „Punkty Widzenia” w Łodzi (źródło: materiały prasowe organizatora)

Autor: George Drivas, wystawa „Under Construction”, III Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wideo „Punkty Widzenia” w Łodzi (źródło: materiały prasowe organizatora)

Miejscem wydarzenia jest Łódź – miasto, w którym narodziła się i rozwijała polska sztuka wideo. To właśnie w Łodzi, w latach siedemdziesiątych miały miejsce pierwsze eksperymenty z nowymi mediami. Łódzkie środowisko artystyczne przyczyniło się do ekspansji i wzrostu zainteresowania medium wideo. W roku 2010 pojawiła się idea stworzenia wydarzenia, które przypomni o łódzkich tradycjach sztuki wideo i uczyni nasze miasto ponownie miejscem sprzyjającym i stymulującym jej dalszą ewolucję.

Festiwalowi towarzyszył również kuratorski projekt wileńskiego artysty Konstantinasa Bogdanasa. W ramach Festiwalu odbywa się konkursowy przegląd prac wideo, skierowany do studentów i absolwentów (maksymalnie 5 lat po studiach) uczelni artystycznych i uczelni z wydziałami artystycznymi. Konfrontacja dokonań twórców młodego pokolenia ze wszystkich ośrodków artystycznych w kraju jest tym, co nadaje festiwalowi niepowtarzalny charakter. Ważny dla organizatorów cel stanowi bowiem zwrócenie uwagi na realizacje młodych artystów w całej ich różnorodności, stworzenie forum, na którym stykają się rożne punkty widzenia.

Dzięki wsparciu patronów: Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Galerii Manhattan już w 2011 roku udało się zorganizować pierwszą edycję Festiwalu. W roku 2012 do grona organizatorów dołączyło Stowarzyszenie Kultura Aktywna. Czas trwania II odsłony Festiwalu to 13, 14, 15 kwietnia 2012. W programie Festiwalu znalazły się wystąpienia gości specjalnych, prezentujących swój dorobek artystyczny w formie projekcji z komentarzem.

Autor: Faye Mullen, wystawa „Under Construction”, III Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wideo „Punkty Widzenia” w Łodzi (źródło: materiały prasowe organizatora)

Autor: Faye Mullen, wystawa „Under Construction”, III Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wideo „Punkty Widzenia” w Łodzi (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piątek, 26 kwietnia 2013 roku
6 dzielnica, ul. Piotrkowska 109

 • 17.30-18.30 – Otwarcie III Festiwalu Sztuki Wideo Punkty Widzenia. Wernisaż wystawy wideo artystów z Berlina pt. Under Construction, połączony z performensem muzycznym Stelli Veloce.
 • 19.00-20.15 – Karol Radziszewski, wideoprezentacja
 • 20.15-20.30 – Krótka przerwa.
 • 20.30-21.45 – Wiktor Polak, wideoprezentacja
 • 21.45-22.00 – Krótka przerwa
 • 22.00-23.15 – Aleksandra Ola Kubiak, wideoprezentacja

Sobota, 27 kwietnia 2013 roku
Muzeum Sztuki 2, ul. Ogrodowa 19

 • 11.00-11.45 – Oprowadzanie po wystawie Themersonowie i awangarda (parter)
 • 11.45-12.00 – Krótka przerwa
 • 12.00-14.00 – Projekcje prac wideo zakwalifikowanych do konkursu głównego Festiwalu (sala audiowizualna)
 • 14.00-14.15 – Krótka przerwa
 • 14.15-16.45 – Projekcje prac wideo zakwalifikowanych do konkursu głównego Festiwalu (sala audiowizualna)
 • 17.00-19.00 – Przerwa obiadowa. Prezentacja 12 wywiadów z polskimi projektantami graficznymi – spotkanie z Agatą Szydłowską / wydarzenie Małej Litery (sala audiowizualna)
 • 19.00-20.15 – Agnieszka Kalinowska, wideoprezentacja (sala audiowizualna)
 • 20.15-20.30 – Krótka przerwa
 • 20.30-21.45 – Artur Żmijewski, wideoprezentacja (sala audiowizualna)
I Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wideo „Punkty Widzenia” w Łodzi, 2011 (źródło: materiały prasowe organizatora)

I Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wideo „Punkty Widzenia” w Łodzi, 2011 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Niedziela, 28 kwietnia 2013 roku
Muzeum Sztuki 1 – ul. Więckowskiego 36
Muzeum Sztuki 2 – ul. Ogrodowa 19

 • 11.00-12.30 – oprowadzanie po wystawie Cezary Bodzianowski. To miejsce nazywa się Jama oraz sali neoplastycznej (Muzeum Sztuki 1)
 • 13.00-14.30 – projekcje prac wideo zakwalifikowanych do konkursu głównego Festiwalu (Muzeum Sztuki 2, sala audiowizualna)
 • 14.30-14.45 – krótka przerwa
 • 14.45-17.00 – projekcje prac wideo zakwalifikowanych do konkursu głównego Festiwalu (Muzeum Sztuki 2, sala audiowizualna)
 • 17.00-19.00 – przerwa obiadowa
 • 19.00-20.15 – Alicja Żebrowska, wideoprezentacja (Muzeum Sztuki 2, sala audiowizualna)
 • 20.30 – Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród (Muzeum Sztuki 2, sala audiowizualna)
 • 21.00-22.30 – Projekcje nagrodzonych prac (Muzeum Sztuki 2, sala audiowizualna)

Każdy uczestnik Festiwalu otrzyma identyfikator, który upoważnia do bezpłatnego wstępu na wszystkie wydarzenia Festiwalu oraz na wszystkie ekspozycje trwające obecnie w obu gmachach Muzeum Sztuki w Łodzi, mianowicie:

 • Themersonowie i awangarda (Muzeum Sztuki 2)
 • Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm (Muzeum Sztuki 2)
 • Cezary Bodzianowski. To miejsce nazywa się Jama (Muzeum Sztuki 1)
 • Sala Neoplastyczna. Kompozycja otwarta (Muzeum Sztuki 1)

Identyfikator uprawnia również do korzystania ze zniżek u Partnerów Festiwalu.

II Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wideo „Punkty Widzenia” w Łodzi, 2012 (źródło: materiały prasowe organizatora)

II Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wideo „Punkty Widzenia” w Łodzi, 2012 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Under Construction. 26 kwietnia w 6 dzielnicy w Łodzi zostanie otwarta wystawa artystów z Berlina pt. Under Construction. Wernisaż będzie połączony z performansem muzycznym Stelli Veloce. Wystawa pokazuje pozycje w sztuce artystów wideo różnych generacji, mieszkających w Berlinie lub z nim związanych i koncentruje się na dynamicznym charakterze miasta. Ciągle zmieniająca się populacja sprawia, że jego rytm staje się polem ciągłego transferu i procesu wymiany. Postindustrialna specyfika opuszczonych przestrzeni miejskich skonfrontowana ze współczesną architekturą, tworzy fuzję dystopicznych krajobrazów i pomników socjalistycznych i kapitalistycznych struktur. Pojedyncza osoba zderzona z urbanistyczną geometrią ogromnej skali jest punktem stycznym do odkrywania różnorodności otoczenia, przypadków, kultur, jednostek, patologii i nerwic jakie nosi w sobie duże miasto.

Berlin jest dla wielu osób tymczasowym domem, ale dla innych stanowi również miejsce, którego nigdy nie opuścili, doświadczyli okresu podziału na część wschodnią i zachodnią i są głęboko związani z jego skomplikowaną historią. Podejście do procesu konstruowania dzieła sztuki w odniesieniu do idei egzystencji w mieście, sprzeczność pomiędzy naturą a sztucznością, odsłania sposób w jaki architektura, materiały, środowisko kształtuje percepcję i sposób widzenia świata.

Strony: 1 2

Dodaj komentarz