• 2013-04-16

Agnieszka Ziemiszewska Nic osobistego

Od kwietnia do maja 2013 roku | Lublin, Warszawa, Łódź

Ideą projektu jest zwrócenie uwagi na zapomniany, zdaje się, fakt, że w przestrzeni publicznej wśród masy przekazów i w lawinie komunikatów, które są jedynie zbiorem obrazów składających się na wizualność miasta, nadal istnieje człowiek i jest tu najważniejszy.

Agnieszka Ziemiszewska, Nic osobistego - człowiek (źródło: dzięki uprzejmości Artystki)

Agnieszka Ziemiszewska, Nic osobistego - człowiek (źródło: dzięki uprzejmości Artystki)

Projekt Nic osobistego Agnieszki Ziemiszewskiej, dedykowany przestrzeni publicznej, dotyka problemu przepełnienia owej przestrzeni lawiną komunikatów wizualnych traktujących odbiorcę w sposób instrumentalny.

Nic osobistego to hasło przewrotne – z jednej strony podpowiada, że wizualno – słowne komunikaty, w części językowej oznajmiane w pierwszej osobie liczby pojedynczej, nie dotyczą dziedziny subiektywności, lecz mogą pochodzić od każdego ja, z drugiej – sugeruje uległość wobec reguł publicznych mediów, ignorujących podmiotowość adresata przekazu. Ostatecznie – to ludzie nadają sens obrazom, dokonują wyborów, wyodrębniają przestrzeń własną i publiczną, a my wciąż to, co publiczne, traktujemy w kategoriach globalnych, jakby nie dotyczących jednostki, jako nic osobistego.

Agnieszka Ziemiszewska, „Nic osobistego” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Agnieszka Ziemiszewska, „Nic osobistego” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Agnieszka Ziemiszewska to absolwentka wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem. Jest uczestniczką wystaw i przeglądów projektowania graficznego w kraju i za granicą, a także laureatką nagród i wyróżnień (m.in. Grand Prix Biennale Plakatu Polskiego, 2011), stypendystką Ministra Kultury i Sztuki (2013).
 Obecnie jest doktorantką wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Mieszka w Łodzi.

Agnieszka Ziemiszewska, Nic osobistego - klucz (źródło: dzięki uprzejmości Artystki)

Agnieszka Ziemiszewska, Nic osobistego - klucz (źródło: dzięki uprzejmości Artystki)

NIC OSOBISTEGO / NOTHING PERSONAL //2013// from Agnieszka Ziemiszewska on Vimeo.

Agnieszka Ziemiszewska, Nic osobistego
Od 1 do 30 kwietnia 2013 roku można oglądać bilboardy w Lublinie
15 kwietnia 2013 roku odbyły się działania w Warszawie
W maju 2013 roku można będzie oglądać prezentacje w Łodzi

Dodaj komentarz