• 2013-04-12

Czym jest dziś sztuka – Radziejowice 2012

Od 12 kwietnia do 31 maja 2013 roku | Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace artystów uczestniczących w trzydziestym Plenerze-Sympozjum dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii, który we wrześniu 2012 roku odbył się w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Hasłem przewodnim ubiegłorocznego spotkania było pytanie Czym jest dziś sztuka?.

Mitsouko Mori, „14.03.2012”, 2012 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Mitsouko Mori, „14.03.2012”, 2012 (źródło: materiały prasowe organizatora)

W plenerze wzięło udział 43 artystów, w tym 26 z Polski i 17 z zagranicy. Międzynarodowa kolekcja sztuki spod znaku geometrii, która, jako trzecia po Muzeum Chełmskim i Orońsku, powstaje w ramach zbiorów Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, wzbogaciła się dzięki trzydziestemu plenerowi o 47 dzieła i liczy obecnie (po czterech organizowanych w Radziejowicach plenerach) 153 obiekty. Przeważająca większość eksponowanych na wystawie prac to prace malarskie. Uzupełnia je kilka druków cyfrowych, rysunków, prac graficznych i obiektów przestrzennych.

We wstępie do katalogu Bożena Kowalska – kurator wystawy i pleneru, pisze:

Gdy ogląda się prace uczestników pleneru, tak bardzo zróżnicowane, choć operują tym samym językiem, nasuwają się różne refleksje. Z jednej strony o uniwersalizmie języka geometrii, a to w obydwu tego słowa znaczeniach: że daje możliwość przekazu najbardziej ogólnych, abstrakcyjnych pojęć, także odbicia praw i harmonii uniwersum, i że jest powszechnie dostępny. Przekazywane im przesłania przekraczają bowiem bariery granic geograficznych, narodowych, etnicznych i każdych innych. Z drugiej strony są to refleksje dotyczące zróżnicowania indywidualności ludzkich, rozmaitości ludzkich temperamentów i wielorakości motywacji twórczych.

Ingo Glass, „Dialog zasadniczych form i barw w przestrzeni”, 2011 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ingo Glass, „Dialog zasadniczych form i barw w przestrzeni”, 2011 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Artyści: Tamara Berdowska, Hellmut Bruch, Sławomir Brzoska, Dominique Chapuis, Mateusz Dąbrowski, Paweł Dutkiewicz, Rita Ernst, Andrzej Gieraga, Ryszard Gieryszewski, Julian Gil, Ingo Glass, Kazimierz Głaz, Eugenia Gortchakova, Dorota Grynczel, Istvan Haasz, Adam Hawryłkiewicz, Gerhard Hotter, Karolina Jaklewicz, Jerzy Kałucki, Mieczysław Knut, Jo Kuhn, Łukasz Leszczyński, Anders Liden, Josef Linschinger, Wiesław Łuczaj, Ryszard Ługowski, Sławomir Marzec, Michał Misiak, Mitsouko Mori, Paweł Mostowski, Leszek Oprządek, Janusz Orbitowski, Jan Pamuła, Tomasz Prymon, Reinhard Roy, H. D. Schrader, Anna Szprynger, Grzegorz Sztabiński, Jerzy Treliński, Anna Trochim, Jean-Pierre Viot, Tadeusz G. Wiktor, Mieczysław Wiśniewski

Wystawa poplenerowa Czym jest dziś sztuka? – Radziejowice 2012
Wernisaż: 12 kwietnia 2013 roku, godz. 15.00
Wystawa potrwa do 31 maja 2013 roku
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia
ul. Domagalskiego 5
Radom

Dodaj komentarz