• 2013-04-27

WrocLove Design

Od 9 do 12 maja 2013 roku | Wrocław

Design łączy to motto Międzynarodowego Festiwalu Dobrych Projektów WrocLove Design 2013, który ma stać się areną integracji międzykulturowej i międzypokoleniowej. Swoistą katedrą demokracji, prezentującą koncepty kreatywne, artystyczne i biznesowe. Dialogiem pomiędzy uczestnikami procesu projektowego: twórcami i odbiorcami, projektantami i producentami, klientami i produktami, funkcjonalnością i sztuką; układem współzależności wymagającym zrozumienia, tolerancji i otwartości oraz świadomości procesów biznesowych.

Projekt – studio chmara.rosinke (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt – studio chmara.rosinke (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jego organizatorzy wierzą, że Wrocław – Miasto Spotkań i Europejska Stolica Kultury 2016, jest idealnym miejscem do otwartej, wieloaspektowej przygody z designem, kreatywnością i innowacją. Dynamicznie rozwijające się centrum nauki i biznesu, dzięki swojej wielonarodowościowej tożsamości oraz otwartości jest idealnym miejscem do prezentacji designu we wszystkich jego odmianach.

Festiwal inauguruje cykl całorocznych działań o charakterze wystawienniczym, edukacyjnym i happeningowym Laboratorium Designu i Sztuki realizowanego w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Festiwal otrzymał Honorowy Patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezydenta Miasta Wrocławia i Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocław. Festiwal jest częścią programu Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016 i obchodów 100-lecia Hali Stulecia.

I edycja Międzynarodowego Festiwalu Dobrych Projektów WrocLove Design to europejskie święto designu i sztuki, poświęcone rzeczom dobrze zaprojektowanym oraz ludziom, którzy je tworzą. Podczas czterodniowego spotkania odbędą się liczne wystawy i prezentacje, w ramach których zaprezentujemy wyjątkowe projekty z szeroko rozumianego świata designu. Pokażemy design przyjazny odbiorcy obejmujący różnorodne dziedziny życia: od przedmiotów codziennego użytku, poprzez sztukę użytkową, przestrzeń w architekturze oraz procesy biznesowe. Istotną cześć programu stanowić będą również spotkania edukacyjne: warsztaty, wykłady i spotkania z autorytetami w dziedzinie dobrego projektowania. MFDP WrocLove Design to pierwsze wydarzanie na tak dużą skalę organizowane na Dolnym Śląsku, prezentujące design i dedykowane różnym grupom odbiorców: zarówno branży, jak i osobom planującym zbliżyć się do świata designu.

W programie:

 • Kids Design – organizatorzy zapraszają dzieci do świata rzeczy dobrze zaprojektowanych wierząc, że dobrze zaprojektowana zabawka nie tylko bawi, ale także rozwija. Poprzez zabawę i interaktywne działania dzieci będą się uczyć czym jest design i w jaki sposób zmienia rzeczywistość. Prezentując nowoczesne trendy dedykowane dzieciom udowodnimy, jak ważna na każdym etapie rozwoju jest dobrze zaprojektowana przestrzeń.
 • Design dla biznesu – design to wartość! W dzisiejszym świecie każdy szuka wyróżniania na tle innych – doskonale radzą sobie na rynku te firmy, które używają w procesie podejmowania decyzji Design Managementu. Takie firmy zawsze odnoszą sukces poprzez synergię potencjału z własną ofertą. Dobrze zaprojektowany produkt zawsze przyciągnie rzesze zainteresowanych odbiorców.
 • Aktywni i kreatywni – Polacy w Europie – projekt jest inicjatywą długofalową, rozpoczął się w lutym tego roku we Wrocławiu, Budapeszcie, Cieszynie, Strassburgu i Oslo. Przedsięwzięcie ma na celu wzmocnienie więzi polonii z krajem ojczystym poprzez promocję polskiej kultury i aktywności w Europie oraz zaprezentowanie polonijnych artystów i designerów w kraju. W projekt zaangażowanych 48 polonijnych wolontariuszy, którzy w podczas internetowego kursu uczą się języka polskiego, zgłębiają kulturę i historię kraju, aby w maju, gdy przyjadą do Wrocławia mogli w pełni uczestniczyć w działalności kulturalnej. Wizytówką projektu jest wystawa o tym samym tytule co projekt, która odbędzie się podczas MFDP WrocLove Design w Hali Stulecia. Gośćmi specjalnymi wystawy będą znani twórców polskiego pochodzenia, którzy pracują i tworzą zagranicą m.in. Marek Cecuła, Agata Gaca, Aleksandra Jaeschke, Janusz Kaniewski, Marek Radke. Finalnym celem projektu jest stworzenie sieci kontaktów ułatwiających wschodzącym talentom nawiązanie współpracy z polskimi instytucjami kulturalnymi oraz ułatwienie dostępu do artystów o wyrobionej już renomie tego typu instytucjom.
RebelMebel (źródło: materiały prasowe organizatora)

RebelMebel (źródło: materiały prasowe organizatora)

 • Fresh Design – Młoda Europa o designie – projekt składa się z dwóch części: wystawienniczej oraz warsztatowej. Do wspólnego tworzenia zaproszono projektantów-outsiderów oraz młodych projektantów, skupionych wokół partnerskich Szkół Wyższych kształcących designerów, artystów i architektów z Europy. Działania warsztatowe realizowane będą w przestrzeniach miasta, m.in. CRZ Krzywy Komin, Rondo Reagana, Centrum Innowacyjności Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta. Prezentacja prac stworzonych przez interdyscyplinarne i międzynarodowe grupy projektowe odbędzie się w przestrzeniach Hali Stulecia. Zakończeniem projektu będzie debata poświęcona roli przestrzeni miejskiej w życiu człowieka. Gośćmi debaty będą specjaliści z dziedziny architektury i dizajnu, przedstawiciele uczelni i miasta oraz działacze społeczni, m.in. Aleksandra Jaeschke, Gay Perry, Beata Urbanowicz.
 • Konkurs Design Open-Space – projektanci młodego pokolenia ciągle borykają się z problemem zaistnienia na rynku – jest to problem wynikający z niedostatecznego przygotowania młodego człowieka do potrzeb rynku. Konkurs daje możliwość pokazania swoich prac i poddania ich rzetelnej ocenie ekspertów – jednocześnie umożliwia on dotarcie do szerszego grona odbiorców i jest szansą dla młodych projektantów na zainteresowanie ze strony biznesu. Cel – Odkrywać talenty! Organizatorzy pragną dać młodym ludziom miejsce spotkań – interdyscyplinarną platformę wymiany doświadczeń i obserwacji.
Projekt – Aleksandra Jaeschke (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt – Aleksandra Jaeschke (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawy specjalne:

 • Od pomysłu do przemysłu – Dolnośląska Sieć Wzornictw Przemysłowego
 • Śląski Klaster Dizajnu – Zamek Cieszyn
 • Design bez barier
 • Design-Open Space – prezentacja prac finalistów konkursu dla projektantów MFDP

Ponadto:

 • Aktywni i Kreatywni – Polacy w Europie – wystawa główna
 • Fresh design – Młoda Europa o designie

Gośćmi specjalnymi festiwalu będzie wiele wybitnych światowej sławy postaci z szeroko rozumianego świata designu, swoją obecność potwierdzili projektanci, architekci, artyści, kuratorzy, m.in.: Małgorzata Bugajska, Marek Cecuła, Klara Czerniewska, Carolina Fontoura Alzaga, Agata Gaca, Ewa Gołębiowska, Aleksandra Jaeschke, Maria Jeglinska, Janusz Kaniewski, Matylda Krzykowski, Katarzyna Łuczak-Surówka, Zbigniew Maćkow, Paulina Matusiak, Agata Karolina Niemkiewicz, Joanna Ocias, Guy Perry, Anka Pietrzyk Simmone, Bogusław Paruch, Marek Radke, Chamra.Rosinke, Studio Rygalik, Dorota Stepniak, Jan Strumillo, Anna Vonhause, Frank Zierenberg, Oskar Zięta.

Strony: 1 2

Dodaj komentarz