Animal Planet

Od 31 maja do 4 lipca 2013 roku | Galeria Arsenał w Białymstoku

Animal Planet to jedna z kolejnych propozycji zaprezentowania kolekcji dzieł sztuki Galerii Arsenał i Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, która utwierdza w przekonaniu o elastyczności tworzenia konkretnych, zgoła odmiennych od siebie narracji z dzieł, które posiadają własną, autonomiczną mitologię.

Autor: Kuba Bąkowski, praca do „Animal Planet” – wystawy dzieł z kolekcji Galerii Arsenał oraz Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (źródło: materiały prasowe organizatora)

Autor: Kuba Bąkowski, praca do „Animal Planet” – wystawy dzieł z kolekcji Galerii Arsenał oraz Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (źródło: materiały prasowe organizatora)

Powołując się na słowa Izabeli Kopani, która w swojej ostatniej publikacji – Zbiór otwarty – pisze za Krzysztofem Pomianem:

Kolekcja jawi się więc jako poddana publicznemu oglądowi materializacja wizji jej twórcy, zespół przedmiotów wyselekcjonowany pod względem niesionych przez nie treści i związanych z nimi znaczeń.

(I. Kopania, Zbiór otwarty, wyd. Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Białystok 2012)

W przypadku Animal Planet ma się do czynienia z materializacją wizji nastawionej na narrację o charakterze egalitarnym, ogólnodostępnym.

Tytuł nawiązuje do telewizyjnego programu dokumentalnego o tematyce przyrodniczej, którego głównymi bohaterami są zwierzęta, a całość ujęta jest w konwencji popularnonaukowego cyklu edukacyjnego. Nie inaczej jest w przypadku prezentowanej w elektrowni ekspozycji, w której wybrane z kolekcji prace obejmują swoją tematyką sposób funkcjonowania i prezentowania wizerunku zwierząt w sztuce współczesnej.

Z punktu widzenia historii sztuki, tego typu przedstawienia malarskie, jak i rzeźbiarskie sięgają głęboko w tradycję twórczości artystycznej. Pierwotnymi wizerunkami figuratywnymi jakie powstały ludzką ręką były obrazy zwierząt malowane w jaskiniach Altamiry i Lascaux. Wizerunki bardzo często zabarwione poetyką mitologiczną i religijną, stanowiące metafory i alegorie cnót, zasad moralnych etc. odnaleźć możemy w kulturach wschodu jak i kolebce cywilizacji zachodnioeuropejskiej.

Autor: Oskar Dawicki, praca do „Animal Planet” – wystawy dzieł z kolekcji Galerii Arsenał oraz Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (źródło: materiały prasowe organizatora)

Autor: Oskar Dawicki, praca do „Animal Planet” – wystawy dzieł z kolekcji Galerii Arsenał oraz Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tematyka zwierzęca w polskiej sztuce współczesnej, to nie tylko Piramida Zwierząt Katarzyny Kozyry, ale to przede wszystkim symboliczne potraktowanie tego co witalne, jako środka artystycznego, którym może posłużyć się artysta. Tego typu zabiegi obecne są m.in. w pracy Arachna Bogny Burskiej, w której artystka z niezwykłą dosadnością traktuje mit o Arachne i Atenie, czy Polskim Lesie Marka Wasilewskiego, w którym autor prowadzi ironiczną grę z tradycyjnymi symbolami kulturowymi, zestawiając patetyczność i tradycję z egzotyką i głupotą. Pokazuje to w jaki sposób sztuka współczesna igra nie tylko z tradycją artystyczną, ale także obecnym statusem realności.

Cel ekspozycji nie ogranicza się do zaprezentowania kolekcji i objęcia jej erudycyjnym opisem interpretacyjnym. Jest to wystawa, która ma przybliżyć nie tylko tematykę prezentowania wizerunku zwierząt w sztuce nowoczesne, ile pozwolić odbiorcy na ingerencję w świat sztuki.

Autor: Bogna Burska, praca do „Animal Planet” – wystawy dzieł z kolekcji Galerii Arsenał oraz Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (źródło: materiały prasowe organizatora)

Autor: Bogna Burska, praca do „Animal Planet” – wystawy dzieł z kolekcji Galerii Arsenał oraz Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (źródło: materiały prasowe organizatora)

Animal Planet jest sposobem zaprezentowania kolekcji z czynnym udziałem ze strony odbiorców. Odwiedzający wystawę, mogą uzupełniać prezentowane w przestrzeni elektrowni dzieła o własne fotografie, rysunki, których bohaterami są domowi pupile. Chodzi więc o stworzenie interaktywnej na swój sposób przestrzeni w której na tworzące się dzieło, w postaci wystawy samej w sobie, składać się będą nie tylko prace z kolekcji, ale również aktywny udział odbiorców.

Sebastian Kochaniec

Kurator: Monika Szewczyk
Artyści: B. Burska, D. Nieznalska, A. Markul, J. Bąkowski, P. Kurka, J. Cernicky, Z. Oksiuta, D. Lejman, G. Dąbrowski, B. Bańda, R. Maciejuk, M. Gomulicki, I. Gustowska, M. Maciejowski, M. Wasilewski, P. Lutyński, I. Tarasewicz, J. Robakowski, A.Tarasiuk, C. Bodzianowski

Animal Planet
Wernisaż: 3 czerwca 2013 roku, godz. 18.00
Od 31 maja do 4 lipca 2013 roku
Galeria Arsenał elektrownia
ul. Elektryczna 13 (wejście od ulicy Świętojańskiej)
Białystok

Dodaj komentarz