Poznań Gallery Weekend

Od 16 do 19 maja 2013 roku | Poznań

Gallery Weekend, który przyjął się w wielkich ośrodkach kultury na świecie, jako wydarzenie integracyjne i interdyscyplinarne. Choć gospodarzami są najczęściej galerie, muzea i instytucje sztuki, weekend galerii zakłada szeroką panoramę zjawisk artystycznych w danym mieście i promowanie najlepszych przejawów aktywności kulturalnej, jaka może służyć do odróżnienia tego miejsca od innych.

Autorka: Wiktoria Bukowy, Galeria Rezonans w Poznaniu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Autor: Grupa Zbiór Pusty, Galeria Rezonans w Poznaniu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tak też będzie w Poznaniu w dniach 16-19 maja, kiedy młodzi animatorzy kultury współpracując z istniejącymi już ośrodkami kultury, zaproszą nas na serię wernisaży, eventów i performansów odbywających się w centrum Poznania, jako poprzedzające Międzynarodową Noc Muzeów. Twórcy, grupa młodych animatorów kultury, zdecydowali się zwrócić uwagę zarówno społeczności Poznania, jak i jego władzom na różnych szczeblach, na potrzebę rozwoju tej sfery aktywności i promocję Poznania jako miasta kultury otwartej, powstającej przy aktywnym udziale obywateli.

Inicjatywy skupione w projekcie Gallery Weekend Poznań to zbiór najlepszych galerii w mieście, wraz z zupełnie nowymi miejscami typu ARTIST-RUN-SPACE i interwencjami w przestrzeni publicznej, które powstają specjalnie dla tego wydarzenia. Współtwórcy Weekendu zwracają uwagę na konieczność wspierania środowiska artystycznego i promowania najlepszych przykładów działalności tych ludzi, którzy rozsławiają Poznań nie tylko w skali ogólnopolskiej, ale i światowej, a w lokalnym środowisku pozostają często niezauważeni lub zostają dostrzeżeni dopiero wtedy, kiedy wyprowadzą się gdzie indziej.

Yaryna Shumska, fot. Galeria Raczej w Poznaniu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Yaryna Shumska, fot. Galeria Raczej w Poznaniu (źródło: materiały prasowe organizatora)

W tym sensie, wraz z życzliwym nastawieniem administracji lokalnej i instytucji, które mogą wspierać projekt, ma on szansę wpisać się na stałe w przestrzeń miejską i roczny kalendarz przełomowych wydarzeń, jako wydarzenie bezprecedensowe, które zasługuje równocześnie na uwagę zarówno akademików, urzędników, jak i sceny i audytorium świata kultury oraz na nagrodę popularnej stacji MTV w dziedzinie BREAKTHROUGH ACT.

Wydarzenie to nie jest także nowym festiwalem czy eventem w miejskim kalendarium, ale po prostu, zbiera najlepsze inicjatywy związane z promocją sztuki współczesnej w jednym okresie czasu i oddaje je mieszkańcom Poznania i wszystkim gościom, którzy przyjadą do miasta by je poznać.

Nahrin Malki, „The destruction od humanity”, Galeria Arsenał w Poznaniu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nahrin Malki, „The destruction od humanity”, Galeria Arsenał w Poznaniu (źródło: materiały prasowe organizatora)

W programie Gallery Weekend pojawią się m.in.: Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu,Galeria Fotografii pf w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Galeria Rezonans w Poznaniu, Galeria Patrz! w Poznaniu.

Poznań Gallery Weekend
Wydarzenie odbędzie się w dniach od 16 do 19 maja 2013 roku

Dodaj komentarz