• 2013-05-12

Vanity. Fotografia mody z kolekcji F.C. Gundlacha

Od 20 maja do 1 września 2013 roku | Muzeum Narodowe w Krakowie

Wystawa Vanity prezentuje ponad sto prac fotograficznych z kolekcji F.C. Gundlacha. Legendarny fotograf mody, galerzysta, kolekcjoner i kurator F.C. Gundlach (ur. 1926) uważa fotografię mody za najbardziej jednoznaczny wskaźnik kontekstu społecznego. Prace pokazywane na wystawie – pochodzące z okresu od końca lat 20. ubiegłego wieku do współczesności – konfrontują nas z wystudiowanymi przedstawieniami ubiorów. Wystawa ukazuje kluczowe postawy, które ilustrują zmiany zachodzące w fotografii modowej na przestrzeni dziesięcioleci.

Melvin Sokolsky, „Du Taxi”, Paryż 1963 © Melvin Sokolsky, Dzięki uprzejmości Fahey/Klein Gallery, Los Angeles

Melvin Sokolsky, „Du Taxi”, Paryż 1963 © Melvin Sokolsky, Dzięki uprzejmości Fahey/Klein Gallery, Los Angeles

Wychodząc od zdjęć mody Cecila Beatona, wystawa prowadzi widza ku wymyślnym pozom i efektownym wizjom fotografów takich jak George Hoyningen-Huene w latach 30., a następnie Irving Penn oraz Richard Avedon w latach 40. i 50. XX wieku. Wyobrażenia splendoru, elegancji i kobiecości w fotografii mody raz po raz ujawniają wpływ nurtów obecnych w sztuce współczesnej i klasycyzujących środków wyrazu. Słynne realizacje Horsta P. Horsta oraz Erwina Blumenfelda dla Vogue’a wykazują wpływy surrealizmu i kubizmu, prace F.C. Gundlacha odzwierciedlają zaś op i pop art.

W latach 60. zmienia się rola samego krawiectwa w przedstawianiu mody. Podczas gdy strój, tkanina, szew pozostają w centrum zainteresowania fotografii mody do czasów Georga Mili czy Williama Kleina, młodzi fotografowie – tacy jak Guy Bourdin i Helmut Newton – poszerzają spektrum obrazów mody o konceptualne strategie mistyfikacji i zdystansowanej ironii. Bez ich przełomowych dzieł nie byłoby żartobliwego podejścia samego Davida LaChapelle’a. Najnowsze postawy prezentowane na wystawie, kłopotliwe niedomówienie duetu Indlekofer + Knoepfel oraz baśniowe obrazy mistrza inscenizacji Tima Walkera wskazują na współistnienie różnych języków plastycznych w dzisiejszym świecie na styku Mody i Fotografii.

Deborah Turbeville, z cyklu „Łaźnia”, Vogue, 1975 © Deborah Turbeville, Dzięki uprzejmości Staley-Wise Gallery, Nowy Jork

Deborah Turbeville, z cyklu „Łaźnia”, Vogue, 1975 © Deborah Turbeville, Dzięki uprzejmości Staley-Wise Gallery, Nowy Jork

Cztery postawy artystyczne podkreślają intertekstualny charakter fotografii z kolekcji F.C. Gundlacha i subtelnie podważają wiarę w to, że moda może być zrozumiała w oderwaniu od kontekstu. Są to: Wols ze swoimi dramatycznymi obrazami manekinów z Wystawy Światowej w Paryżu w 1937 roku, Leon Levinstein ze zdjęciami zrobionymi na ulicach Nowego Jorku i San Francisco w latach 1955–1975, Zoe Leonard wykorzystująca przedmioty o konotacjach wanitatywnych i Edgar Leciejewski, reprezentowany przez cykl portretów zaczerpniętych z Google Street View i mierzących się z pytaniami o indywidualność i publikę w dobie internetu i mediów społecznościowych.

Wreszcie mariaż mody i fotografii rozumiany jako obraz własny społeczeństwa ujawnia odejście zainteresowań kulturowych od stroju jako takiego na rzecz marek, postaw i zdarzeń. Wejście mody i fotografii w przestrzeń muzeum czyni z medium nośnik pamięci, który tworzy modę jako mit.

Kurator: F.C. Gundlach

Erwin Blumenfeld, „Modelka i manekin”, Nowy Jork, listopad 1945 © Estate of Erwin Blumenfeld, Art + Commerce

Erwin Blumenfeld, „Modelka i manekin”, Nowy Jork, listopad 1945 © Estate of Erwin Blumenfeld, Art + Commerce

Autorzy, których prace zostaną zaprezentowane na wystawie, to m.in.: Richard Avedon, Lillian Bassman, Cecil Beaton, Sibylle Bergmann, Erwin Blumenfeld, Guy Bourdin, Louise Dahl-Wolfe, Hubs Flöter, Ralph Gibson, F.C. Gundlach, George Hoyningen-Huene, Horst P. Horst, George Hurrell, Indlekofer + Knoepfel, William Klein, Nick Knight, David LaChapelle, Edgar Leciejewski, Zoe Leonard, Leon Levinstein, Peter Lindbergh, Gjon Mili, Sarah Moon, Helmut Newton, Irving Penn, Regina Relang, Kristian Schuller, Melvin Sokolsky, Deborah Turbeville, Yva, Imre von Santho, Tim Walker, Wols.

Organizatorami wystawy są: Fundacja Sztuk Wizualnych, Muzeum Narodowe w Krakowie

Vanity. Fotografia mody z kolekcji F.C. Gundlacha.
Z okazji festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie 2013
Wystawę będzie można oglądać od 20 maja do 1 września 2013 roku
Muzeum Narodowe w Krakowie

Dodaj komentarz