Witosław Czerwonka. Źródła

Od 26 kwietnia do 16 czerwca 2013 roku | Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 w Gdańsku

Podstawą projektu Źródła była początkowo konfrontacja języków sztuki rejestrującej w sposób obiektywny rzeczywistość i spostrzeżenia czym taki obiektywizm z lat 70-tych różni się od tego obecnego, definiowanego przez media cyfrowe. Projekt Witosława Czerwonki Źródła odnosi się, pomimo pozoru całkowitej obiektywizacji do kwestii przemian społeczno-gospodarczych, zachodzących w ostatnich 10 latach w Nowym Porcie.

Witosław Czerwonka, fot. Krzysztof Miękus (źródło: materiały prasowe organizatora)

Witosław Czerwonka, fot. Krzysztof Miękus (źródło: materiały prasowe organizatora)

Błądzenie losowe – najnowszy projekt artystyczny Witosława Czerwonki, profesora pracowni Intermediów gdańskiej ASP poświęcony jest historii współczesnej obumierającej dzielnicy Nowy Port w Gdańsku, gdzie raptem kilka miesięcy temu otwarto nową placówkę kulturalną Łaźnia 2, przy ulicy Dokerów 5.

42 sceny widoków panoramicznych dzielnicy właśnie poprzez brak jakichkolwiek scen ukazujących relacje międzyludzkie oraz danych (bo skąd je wziąć) dotyczących inwestycyjnych budów, miejsc odpoczynku, pracy czy rozrywki rdzennych mieszkańców dzielnicy projekt ten porusza problemy degradacji grup społecznych nie związanych z obecnymi planami inwestycyjnymi, problemy wykluczenia, bezdomności i likwidacji podstaw samoidentyfikacji, które związane były z tradycją pracy w gospodarce narodowej, w porcie, na nabrzeżu, w magazynach, w knajpach, na rynku handlu wymiennego.

Fot. Witosław Czerwonka, wystawa „Źródła”, CSW Łaźnia 2 w Gdańsku (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Witosław Czerwonka, wystawa „Źródła”, CSW Łaźnia 2 w Gdańsku (źródło: materiały prasowe organizatora)

Po przekształceniu tego terenu w anonimowe grunty na sprzedaż , zajmujące ponad 40 hektarów czyli 2/3 dzielnicy Nowy Port, odgrodzone wysokim ogrodzeniem od mieszkańców, którzy przez 300 lat tworzyli tożsamość tego miejsca przestały być ich udziałem, częścią ich historii i egzystencji, luźno tylko i przypadkowo związanej z tym co oznacza ich życie, spełnienie, równowagę uzyskaną poprzez wypowiadanie się społeczne w językach sztuki i innych oznaczających pozytywną integrację światopoglądu życia z polityką. Tak więc laboratoryjny projekt galeryjny ma szansę stać się elementem wizualnego archiwum dzielnicy, punktem wyjścia gry ulicznej, partyturą spaceru.

Wystawa profesora Katedry Intermediów Wydziału Rzeźby gdańskiej ASP, wychowawcy całego pokolenia gdańskich artystów, posługujących się nowymi mediami. We wnętrzu Łaźni 2 zostanie zaprezentowana ekspozycja nowych prac fotograficznych oraz wideo tego artysty, które jednak odwołują się do jego wcześniejszych realizacji, traktowanych jako estetyczny punkt wyjścia. Część tego projektu nawiązywać będzie do gdańskiej dzielnicy Nowy Port, którą artysta traktuje jako obszar swej medytacji. Aranżacja projektu w przestrzeni Łaźni 2 będzie miała charakter działania site-specific.

Witosław Czerwonka, wystawa „Źródła”, CSW Łaźnia 2 w Gdańsku, fot. Krzysztof Miękus (źródło: materiały prasowe organizatora)

Witosław Czerwonka, wystawa „Źródła”, CSW Łaźnia 2 w Gdańsku, fot. Krzysztof Miękus (źródło: materiały prasowe organizatora)

Witosław Czerwonka urodził się 4 czerwca 1949 roku we Wrocławiu. Studiował na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, w latach 1967-72. Dyplom uzyskuje w 1972 r. w Pracowni Malarstwa prof. Jacka Żuławskiego oraz w Pracowni Projektowania Graficznego u docenta Witolda Janowskiego. W latach 1978-80 wraz z Adamem Harasem i Jerzym Ostrogórskim zakłada i prowadzi galerie multimedialną AUT w Gdańsku, a następnie OUT w Sopocie. W latach 1980-82 współtworzy z docentem Romanem Usarewiczem nowatorski program Pracowni Podstaw Projektowania, który rozwija i prowadzi, wraz z Wojciechem Zamiarą w latach 1982-93. Na bazie tych doświadczeń powstaje Pracownia Intermedialna PI, którą kieruje do dnia dzisiejszego.

W 1995 uzyskuje tytuł profesora nadzwyczajnego a w roku 2000 tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1990-93 pełnił funkcję Prorektora, a latach 1993-1999 funkcję Dziekana Wydziału Malarstwa i Grafiki gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie artysta prowadzi pracownię Przestrzeni Audio-Video na Wydziale Rzeźby gdańskiej ASP. Mieszka i tworzy w Sopocie. Jest artystą multimedialnym – w zakres jego zainteresowań wchodzi performance, film, fotografia, rysunek, instalacje i videorzeźby.

Witosław Czerwonka, Źródła
Wernisaż: 26 kwietnia 2013 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 16 czerwca 2013 roku
Łaźnia 2 w Nowym Porcie
ul. Strajku Dokerów 5
Gdańsk

Dodaj komentarz