• 2013-06-10

11. Przegląd Sztuki Survival

Od 21 do 30 czerwca 2013 roku | Wrocław

Zamieszkać na rzece w mieście gdzie znajduje się setki mostów, nabrzeży, wysp? Okazuje się to nie tak proste, choć możliwe. O godz. 16.30 Alejandro Capdevilla – kataloński architekt i projektant, który tego dokonał przedstawi nie tylko założenia wrocławskiego domu na wodzie, ale również opowie o najciekawszych, światowych przykładach takich rozwiązań i obiektów architektonicznych nad wodą. Wieczorem z okolic Bulwaru Xawerego Dunikowskiego dyskusja przeniesie się do Infopunktu Nadodrze. Jakie zmiany nad Odrą? – Jakie Nadodrze?. W dyskusji o mieście i rzece, oraz wzajemnym korzystaniu ze swych kulturowych/społecznych potencjałów, wezmą udział Maja Zabokrzycka, Przemysław Filar i Bogna Świątkowska. Prowadzenie: Wojciech Kębłowski.

9. Przegląd Sztuki Survival, fot. Peter Kreibich (źródło: materiały prasowe organizatora)

9. Przegląd Sztuki Survival, fot. Peter Kreibich (źródło: materiały prasowe organizatora)

Niedzielne debaty rozpoczną się od tematu niełatwego: Powódź 1997 – niepowtarzalne połączenie karnawału z obozem ciężkiej pracy. O godz. 13.00 na barce przy Zatoce Gondoli dr Marek Pawlak poprowadzi dyskusję Przepływy, trans-fuzje, erozje. O granicach i (nie)możliwości ich przekraczania. Główny przedmiot debaty będzie miał charakter dwojaki: z jednej strony, dyskusja odbywać się będzie wokół kategorii granicy i jej znaczenia we współczesnym świecie; z drugiej natomiast, wokół pewnego rodzaju paradoksu, w którym popularne dziś neoliberalne postulaty mobilności niejednokrotnie bywają sprzeczne z zakładaną możliwością przekraczania granic – zarówno tych związanych z instytucją państwa narodowego i nacjonalizmem, jak i tych nawiązujących do lokalnego wymiaru praktyk społeczno-kulturowych.

Tegoroczna część debatowa Survivalu zakończy się dyskusją o rzecznych motywach w sztuce oraz instalacjach artystycznych lokowanych na/w pobliżu wody. W sztuce współczesnej często rzeka i jej otoczenia jest inspirującą przestrzenią różnorodnych działań twórczych (malarskich, ale też instalacji czy akcji społeczno-artystycznych) a prócz walorów artystycznych, może być narzędziem ekologicznej edukacji. Jest nie tylko motywem, ale materiałem i współtwórcą dzieła. Czy w tym przypadku granice między dziełem sztuki, a przyrodą zacierają się? Czy włączenie przyrody w akt twórczy wprowadzające elementy zmienności i niezdeterminowania powoduje, że dzieło jest ciągle w procesie? Spływając rzeką człowiek staje się jej częścią i wszystko naokoło wydaje się inne, czy więc spojrzenie artystów na świat z perspektywy zmieniającej się rzeki pozwala widzieć inaczej i więcej?

8. Przegląd Sztuki Survival, fot. Łukasz Paluch (źródło: materiały prasowe organizatora)

8. Przegląd Sztuki Survival, fot. Łukasz Paluch (źródło: materiały prasowe organizatora)

Scena Dźwiękowa odnosić się będzie także do rzeki. Podczas Survivalu będzie można posłuchać Odry i dowiedzieć się co to jest ekologia dźwiękowa. Zaplanowano warsztaty z field recordingu i prezentację kompozycji oraz działań dźwiękowych podejmujących dialog z audiosferą wrocławskich wybrzeży Odry. W ramach warsztatów z realizacji field recordingu prowadzonych przez Olgę Kaniewską i Andrzeja Koperę będzie można przysłuchiwać się i nagrywać brzmienie Wrocławia nad i pod wodą Odry. Zrealizowane nagrania trafią do Dźwiękowej Mapy Wrocławia, a później zostaną udostępnione na licencji Creative Commons do produkcji muzycznych. Twórcy warsztatów bazować będą na doświadczeniach Annei Lockwood w tworzeniu map dźwiękowych rzek Danube i Hudson, oraz wywodzącej się z praktyki ekologii dźwiękowej, idei analizy recepcji audiosfery Raymonda Murraya Shafera.

Poza słuchaniem Odry podjęta zostanie próba wejścia w dialog z audiosferą i melosferą wrocławskich wybrzeży Odry. Zaproszeni artyści (Marek Brandt, Paweł Kowzan + Konrad Gmurek, Paweł Kulczyński, Wojciech Kucharczyk, Gaap Kvlt, Gerard Lebik) w sobotę 22 czerwca, w godzinach 17.00-19.00 i 20.00-22.00 zaprezentują kompozycje i działania dźwiękowe operujące w częstotliwościach zbliżonych do naturalnych, które będą emitowane z pływającej po Odrze i po jej kanałach barce. Będzie to wyzwanie pracy w zupełnie nowej i niecodziennej przestrzeni akustycznej, jak również działania w harmonii z naturą, tworzeniem wynikającym z idei głębokiego słuchania (deep listening Pauline Oliveros). Współczesna dźwiękosfera jest pełna muzyki głośnej i agresywnej. Pomija, a często gwałci naturalną przestrzeń. Ideą projektu tegorocznej Sceny Dźwiękowej Survivalu jest pokazanie muzyki świadomie istniejącej w harmonii z otoczeniem. W trakcie trwania projekcji dźwiękowych studenci Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego przy Instytucie Kulturoznastwa UWr przeprowadzą badania recepcji tych działań wśród mieszkańców Wrocławia i widzów Przeglądu Sztuki Survival.

Na zakończenie działań Sceny Dźwiękowej, w niedzielę 23 czerwca o godz. 17:00 zaprezentowany zostanie film Raquel Castro Soundwalkers, o osobach zajmujących się audiosferą miejską. W ramach dyskusji panelowej z udziałem ekspertów, badaczy (dr Robert Losiak, UWr), działaczy miejskich (Tomek Sielicki, TUMW) i artystów uczestniczących w projekcjach i warsztatach, zostaną podsumowane Survivalove działania wokół Odry oraz omówione najważniejsze problemy wrocławskiej audiosfery, m.in. kwestie rewitalizacji akustycznej, tworzenie strefy wolnych od transportu i stref nieobjętych ciszą nocną, czy krajobraz dźwiękowy Wrocławia.

8. Przegląd Sztuki Survival, fot. Justyna Fedec (źródło: materiały prasowe organizatora)

8. Przegląd Sztuki Survival, fot. Justyna Fedec (źródło: materiały prasowe organizatora)

21 czerwca (piątek)

 • godz. 16.00-19.00 –  warsztaty realizacji nagrań terenowych – mapa dźwiękowa wrocławskiej Odry (Olga Kaniewska, Andrzej Koper). Obowiązują wcześniejsze zapisy. Miejsce: Akademia Sztuk Pięknych, pl. Polski ¾.
 • godz. 19.00 – wernisaż 11. edycji Przeglądu Sztuki Survival. Miejsce: Bulwar im. Xawerego Dunikowskiego.
 • godz. 21.30 Oznaczone miejsce, live act – muzyka i film na żywo. Wojciech Pukocz – video, Michał Sikorski i Kasper Minciel – muzyka. Miejsce: wzgórze przy Placu Polskim

22 czerwca (sobota)

 • godz. 10.00-16.00 –  warsztaty realizacji nagrań terenowych – mapa dźwiękowa wrocławskiej Odry (Olga Kaniewska, Andrzej Koper). Obowiązują wcześniejsze zapisy. Miejsce: Przystań Hala Targowa
 • godz. 12.00 – oprowadzanie kuratorskie
 • godz. 12.00 –  Temat: RZEKA, rejs po Odrze z udziałem prof. Adama Groblera z wyjątkowymi filozoficznymi, kulturoznawczymi opowieściami o rzece. Prowadzenie: Bartek Lis. Liczba miejsc ograniczona. Miejsce: Przystań Piaskowa
 • godz. 15.00-16.00 Fotogeniczność rzeki, prezentacja zdjęć Odry z autorskim komentarzem fotografa Mikołaja Nowackiego. Prowadzenie: Bartek Lis. Miejsce: Akademia Sztuk Pięknych, pl. Polski ¾
 • godz. 16.30-17.30 Wszystko płynie… architektura też. Alejandro Capdevilla – kataloński architekt mieszkający w mobilnym domu na rzece. We Wrocławiu opowie o najciekawszych projektach architektonicznych umiejscowionych na wodzie. Wykład tłumaczony na język polski. Miejsce: Akademia Sztuk Pięknych, pl. Polski ¾
 • godz. 17.00 – oprowadzanie kuratorskie
 • godz. 17.00-19.00 i 20.00-22.00 – działania w audiosferze miejskiej – projekcje dźwiękowe z łodzi: Marek Brandt, Paweł Kowzan + Konrad Gmurek, Paweł Kulczyński, Wojciech Kucharczyk, Gaap Kvlt, Gerard Lebik. Trasa: Bulwar Xawerego Dunikowskiego – Most Pokoju – Most Grunwaldzki – Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego – ZOO
 • godz. 18.00-19.30 – Jakie zmiany nad Odrą? – Jakie Nadodrze?. W dyskusji o mieście i rzece, oraz wzajemnym korzystaniu ze swych kulturowych/społecznych potencjałów wezmą udział Maja Zabokrzycka, Przemysław Filar i Bogna Świątkowska. Prowadzenie: Wojciech Kębłowski. Miejsce: Infopunkt Nadodrze, Łokietka 5
6. Przegląd Sztuki Survival, for. Justyna Fedec (źródło: materiały prasowe organizatora)

6. Przegląd Sztuki Survival, for. Justyna Fedec (źródło: materiały prasowe organizatora)

22 czerwca (niedziela)

 • godz. 12.00-14.00 – warsztaty realizacji nagrań terenowych – mapa dźwiękowa wrocławskiej Odry (Olga Kaniewska, Andrzej Koper). Obowiązują wcześniejsze zapisy. Miejsce: Akademia Sztuk Pięknych, pl. Polski ¾
 • godz. 12.00  – oprowadzanie kuratorskie
 • godz. 11.00-12.30 – Powódź 1997 – niepowtarzalne połączenie karnawału z obozem ciężkiej pracy. Czy Wielka Powódź stworzyła wrocławian? Dyskusja z udziałem socjologa dr Jacka Pluty, przedstawicieli Rad Osiedla Henryka Macały (Kozanów) i Jerzego Sznercha (Nadodrze) oraz dziennikarki Marii Wiernikowskiej. Prowadzenie: dr Katarzyna Kajdanek. Miejsce: barka w Zatoce Gondoli
 • godz.  13.00-14.30 – Przepływy, trans-fuzje, erozje. O granicach i (nie)możliwości ich przekraczania. Dyskusja o transgranicznej tożsamości. Uczestnicy: dr hab. Beata Halicka, dr Mirosława Zielińska. Prowadzenie: dr Marek Pawlak. Dyskusja tłumaczona na język angielski. Miejsce: barka w Zatoce Gondoli
 • godz. 17.00 – oprowadzanie kuratorskie
 • godz. 15.00-16.30 Meandry sztuki. Dyskusja o rzecznych motywach w sztuce oraz instalacjach artystycznych lokowanych na/w pobliżu wody. Uczestnicy: Cecylia Malik, Chrisitan Gracza, Aleksandra Jach. Prowadzenie: Magdalena Worłowska. Dyskusja tłumaczona na język angielski. Miejsce: Akademia Sztuk Pięknych, pl. Polski ¾
 • godz. 17.00-19.00 projekcja filmu Raquel Castro Soundwalkers. Dyskusja o audiosferze Wrocławia. Uczestnicy: Robert Losiak, Tomasz Sielicki, Aleksandra Wasilkowska Prowadzenie: Krzysztof Marciniak. Miejsce: Akademia Sztuk Pięknych, pl. Polski ¾

25 czerwca (wtorek)

 • godz. 18.00 – prezentacja pracy Michała Smandka Nothing More Nothing Less. Miejsce: staw Czarny Potok na Zaciszu
Grupa Projektor: Joanna Jopkiewicz i Paweł Borkowski, „Paraznaki”, wizualizacja (źródło: materiały prasowe organizatora)

Grupa Projektor: Joanna Jopkiewicz i Paweł Borkowski, „Paraznaki”, wizualizacja (źródło: materiały prasowe organizatora)

26 czerwca (środa)

 • godz. 18.00 – prezentacja pracy Luisa Plácido Costy i Andrei Santany No water on the other edge. Miejsce: galeria Mieszkanie Gepperta, ul. Ofiar Oświęcimskich ½. Wystawa otwarta: 26.06 – 5.07.2013.
 • godz. 19.00 Zobacz! Gramatyka widzialności w strategiach kuratorskich. Wykład Katarzyny K. Górskiej w ramach DYSKU Gepperta. Miejsce: galeria Mieszkanie Gepperta, ul. Ofiar Oświęcimskich ½

30 czerwca (niedziela)

 • godz. 20.00 – zamknięcie 11. edycji Przeglądu Sztuki Survival, Styks, performans Jakuba Słomkowskiego i Loïca Bertranda. Miejsce: kąpielisko Morskie Oko

W holu głównym Akademii Sztuk Pięknych, pl. Polski 3/4, I p., można oglądać prezentację prac wideo w cyklu Double Dream; artyści: Łukasz Gronowski, Untitled Works; Aki Nakazawa, sui sha shi / water-graphed portrait; Aki Nakazawa, mizu wo omou / image of water; Youki Hirakawa, Double Dream; Seoungho Cho, Blue Desert; Mihai Grecu, Coagulate; Marius Leneweit & Rocio Rodriguez, …niland 1; Marius Leneweit & Rocio Rodriguez, …niland 2; Kurt D’Haeseleer, Fossilization; kurator: Małgorzata Sobolewska.

W 11. edycji Survivalu udział wezmą: Tomasz Bajer / Agnieszka Popek-Banach i Kamil Banach / Mira Boczniowicz / Anna Maria Brandys i Magdalena Kleszczyńska / Tomasz Domański / Piotr Flądro / Krzysztof Furtas / Garbacz Agata / Szymon Hanczar / Agata Kapiczyńska / Piotr Kmita / Klaudia Korzonek / Paweł Kowzan / Paweł Marcinek / Paweł Modzelewski / Michael Merkel / Tymon Nogalski / Przemysław Paliwoda / Marta Szmyd / Joanna Szumacher / Dominika Uczkiewicz / Szymon Wojtyła / Luiza Zimerman / Krystian TRUTH Czaplicki / Magda Grzybowska / Grupa Projektor: Joanna Jopkiewicz i Paweł Borkowski / Grzegorz Łoznikow / Tomasz Matuszak / Luis Plácido Costa i Andreia Santana / Michał Smandek / Michał Sikorski / Jakub Słomkowski i Loic Bertrand / Daniela Tagowska / Jolanta Wagner / Maja Wolińska / Sandro Porcu / Anna Kołodziejczyk

Kuratorami 11. Przeglądu Sztuki Survival są: Michał Bieniek i Anna Kołodziejczyk
Współpraca kuratorska: Anna Stec
Kurator Sceny Dźwiękowej: Daniel Brożek
Kurator debat: Bartek Lis

11. Przegląd Sztuki Survival
Wernisaż: 21 czerwca 2013 roku, godz. 19.00
Przegląd potrwa do 30 czerwca 2013 roku
Bulwar im. Xawerego Dunikowskiego, Wrocław

Dodaj komentarz