• 2013-08-27

Art Moves

Od 6 września do 7 października 2013 roku | Fundacja Rusz w Toruniu

6 edycja Festiwalu Art Moves koncentruje się na temacie wspólnoty i na skomplikowanej relacji między jednostką a zbiorowością. Obecnie mamy do czynienia z kryzysem, ale nie jest to tylko, jak się wydaje, kryzys o podłożu ekonomicznym, ma on też szerszy wymiar – społeczny i kulturowy. Na głębszym poziomie mamy też do czynienia z kryzysem wspólnoty. W stanie kryzysu znalazły się zarówno duże wspólnoty, takie jak Unia Europejska, czy poszczególne wspólnoty państwowe, jak i mikro wspólnoty, takie jak rodzina. Jedne formy wspólnotowe przechodzą kryzys, a inne rozkwitają. Do takich nowych form wspólnotowej koegzystencji należą na pewno wszelkie formy internetowych wspólnot jak np. portale społecznościowe, które święcą tryumfy popularności. Pytanie o wspólnotę i relację między tym, co zbiorowe, a tym, co jednostkowe jest więc bardzo aktualne. Na festiwalu pokazanych zostanie wiele interesujących prac, podejmujących powyższy temat.

Alain Schibli / Szwajcaria – praca wyróżniona w Konkursie Sztuki Na Bilbordach Art Moves 2013 (źródło: materiały prasowe festiwalu)

Alain Schibli / Szwajcaria – praca wyróżniona w Konkursie Sztuki Na Bilbordach Art Moves 2013 (źródło: materiały prasowe festiwalu)

Szczególne miejsce w tegorocznym pokazie zajmuje jednak blok sztuki irańskiej – można będzie obejrzeć prace aż 5 artystów z Iranu. Z jednej strony współczesny Iran jest krajem, w którym w niezwykle dramatyczny sposób uwidaczniają się problemy i napięcia pomiędzy jednostką a wspólnotą, a równocześnie jest to miejsce, które promieniuje kreatywną energią. W Iranie nie zapomniano o tym, do czego służy sztuka. Nasuwa się analogia do sytuacji Polski w czasach za żelazną kurtyną, kiedy mimo izolacji i oddzielenia od reszty świata polska kultura bardzo intensywnie się rozwijała i promieniowała na zewnątrz. To wtedy powstała Polska Szkoła Plakatu, Polska Szkoła Filmowa, a kultura nie sprowadzała się tylko do prostej rozrywki, lecz przede wszystkim była językiem oporu, komunikacji i rozmowy o ważnych sprawach.

Festiwal rozpocznie się 6 września 2013 roku. Otwarcie odbędzie się na Pl. Rapackiego o godz. 12.00. W ramach otwarcia Galeria Rusz przeprowadzi akcję artystyczną, angażującą przechodniów, poświęconą tematowi wspólnoty. 10 najlepszych prac konkursowych i 10 prac uznanych artystów pokazane zostaną na bilbordach, usytuowanych jak zwykle na Pl. Rapackiego i wzdłuż ul. Chopina. Zaprezentowaną zostaną również 2 prace na ulicznym ekranie LED na skrzyżowaniu ul. Kraszewskiego i Matejki.

W bloku głównym można będzie obejrzeć prace następujących artystów: Jerzego Kosałki / Polska, Alireza Nosrati / Iran, Sina Fakour / Iran, Saleh Zanganeh / Iran, Mahdi Vafayi / Iran,  Christopher Scott / Ekwador, Agnieszka Ziemiszewska / Polska, Joanna Górska i Rafał Góralski (Galeria Rusz) / Polska.

Jerzy Kosałka – jest twórcą multimedialnym, buduje instalacje, tworzy obiekty, wykorzystuje ready-made; używa różnych technologii i mediów. Kręci filmy, uprawia performance, działa w przestrzeni publicznej, którą uważa za bardzo ważną scenę dla sztuki współczesnej. W swojej sztuce często posługuje się ironią, komentując bliską każdemu z nas rzeczywistość.

Agnieszka Ziemiszewska – pracuje na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jest uczestniczką wielu wystaw i przeglądów projektowania graficznego w kraju i za granicą, laureatką nagród i wyróżnień (m.in. Grand Prix Biennale Plakatu Polskiego, 2011), stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013).

Sina Fakour – jest projektantem graficznym. Urodził się, mieszka i pracuje w Teheranie, w Iranie. Specjalizuje się w grafice 2D i 3D. Interesuje się również fotografią, szczególnie portretową. Jego prace są wyróżniane na festiwalach na całym świecie, m.in.: Positive Posters Festival w Australii, Typography Day Festival w Indiach, Poster Heroes Festival we Włoszech, 4th Block Triennial na Ukrainie.

Sina Fakour – praca prezentowana w pokazie głownym Festiwalu Sztuki Na Bilbordach Art Moves 2013 (źródło: materiały prasowe festiwalu)

Sina Fakour – praca prezentowana w pokazie głownym Festiwalu Sztuki Na Bilbordach Art Moves 2013 (źródło: materiały prasowe festiwalu)

Alireza Nosrati – jest projektantem graficznym, jego główne zainteresowania związane są z komiksem. Mieszka i pracuje w Teheranie, w Iranie. Był nagradzany na wielu międzynarodowych festiwalach i konkursach, m.in. w: 22 Międzynarodowym Konkursie Yomiuri International Cartoon Contest, Vibre Poster Festival w Tehranie. Brał udział w międzynarodowej wystawie Poster for a Healthier World w Meksyku.

Saleh Zanganeh – mieszka i pracuje w Gorgan, w Iranie. Jest projektantem graficznym. Brał udział w wielu wystawach, festiwalach w kraju i zagranicą, m.in. w: 2 i 3 Międzynarodowym Biennale Graficznym Świata Islamskiego w Tehranie, 1 Międzynarodowej wystawie plakatu Poster For a Healthier World w Meksyku, 4 Międzynarodowej wystawie plakatu YAKU w Peru.

Galeria Rusz to grupa artystyczna (Joanna Górska i Rafał Góralski) zajmująca się przede wszystkim kreowaniem i prezentacją sztuki w przestrzeni miejskiej. Od 1999 roku artyści prowadzą własną galerię bilbordową w Toruniu, gdzie pokazują własne prace, jak i prace zaproszonych gości. Jest to najdłużej działający projekt tego typu na świecie, prezentujący non stop sztukę na jednym bilbordzie. Grupa zarówno tworzy plakaty bilbordowe, murale, realizuje akcje plakatowe, jak i przeprowadza interwencje oraz akcje społeczne w przestrzeni miasta. Artyści byli wielokrotnie nagradzani, wystawiali swoje prace w Polsce i za granicą.

Christopher Scott to uznany międzynarodowy artysta, zajmujący się projektowaniem graficznym. Główną cechą charakteryzującą jego twórczość jest ogromna wrażliwości i świadomości społeczna. Mieszka i pracuje w Ekwadorze. Jego prace były wystawiane we Włoszech, Peru Korei, Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach na całym świecie, również w paryskim Luwrze.

Konkurs

Jury konkursu odbywającego się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki na Bilbordach Art Moves, za najbardziej interesującą pracę uznało projekt Thomasa Rousseta z Francji i właśnie do niego powędruje Główna Nagroda Konkursu w wysokości 7000 PLN. 10 najlepszych prac konkursowych zostanie pokazanych na bilbordach w bloku konkursowym festiwalu.

Paweł Caban / Polska – praca wyróżniona w Konkursie Sztuki Na Bilbordach Art Moves 2013 (źródło: materiały prasowe festiwalu)

Paweł Caban / Polska – praca wyróżniona w Konkursie Sztuki Na Bilbordach Art Moves 2013 (źródło: materiały prasowe festiwalu)

Do bloku konkursowego wybierane są najciekawsze prace, nadesłane przez młodych artystów z całego świata. Prace te są twórczą wypowiedzią artystyczną na temat konkursowego hasła. Tematy corocznych edycji konkursu wybierane są w taki sposób, by korespondowały z procesami i zjawiskami społecznymi kształtującymi współczesny, globalny świat. Wyrastają one z głębokiej refleksji o podłożu socjologicznym, psychologicznym, filozoficznym i są wyrazem troski o kształt rzeczywistości.

Na tegoroczny Konkurs Sztuki na Bilbordach wpłynęło w sumie 750 prac, nadesłanych przez 401 artystów z 55 krajów świata. Organizatorzy otrzymali prace z Iranu, Macedonii, Chin, Korei Południowej, Indii, Indonezji, Francji, Holandii, Wietnamu, Turcji i wielu innych. Ogromne zainteresowanie festiwalem artystów z całego świata wskazuje na wielki potencjał, jaki tkwi w idei festiwalu oraz w przestrzeni publicznej. Wzrasta zainteresowanie konkursem artystów z Iranu i Chin skąd przychodzi coraz więcej interesujących prac.

Jury w składzie:

 • Susan O’Malley / artysta, kurator, San Jose, Kalifornia, USA
 • Adam Niklewicz / artysta, North Haven, Connecticut, USA
 • Rafał Góralski / artysta, kurator, dyrektor Festiwalu Art Moves / Toruń, Polska

wyróżniło 10 prac, które zostaną pokazane na bilbordach w bloku konkursowym Festiwalu Art Moves 2013. Są to prace następujących artystów:

 • Thomas Rousset / Francja
 • Leah Rosenberg / USA
 • Ju-ah Kwon / USA
 • Alain Schibli / Szwajcaria
 • Xiaoliang Lin / Chiny
 • Paweł Caban / Polska
 • Dik Him Fung / Chiny
 • Majid Soleymani / Iran
 • Sasha Priymak / Ukraina
 • Lex Drewinski / Niemcy / Polska
Lex Drewinski / Niemcy / Polska – praca wyróżniona w Konkursie Sztuki Na Bilbordach Art Moves 2013 (źródło: materiały prasowe festiwalu)

Lex Drewinski / Niemcy / Polska – praca wyróżniona w Konkursie Sztuki Na Bilbordach Art Moves 2013 (źródło: materiały prasowe festiwalu)

W tym roku artyści zostali zaproszeni do twórczej interpretacji hasła: Wspólnota czy jednostka? Wsparcie czy kontrola?. Konkursowe hasło można było traktować jako metaforę procesów zachodzących we współczesnym świecie. Od tysięcy lat ludzie żyli we wspólnotach. Wspólnota pomagała jednostkom przetrwać i od wspólnoty w zasadniczym stopniu zależał los jednostki. Równocześnie jednostka, współtworząc wspólnotę, wpływała na los społeczności. To dzięki wspólnemu wysiłkowi członków plemienia udawało się upolować zwierzynę czy odeprzeć wrogów – jednostka nie dałaby rady samodzielnie przetrwać w ówczesnym świecie. Jednak obecnie, wraz ze zmianami społecznymi, technologicznymi i ekonomicznymi oraz w obliczu współczesnego indywidualizmu ta współzależność między jednostką a wspólnotą nie jest już taka oczywista. Co współcześnie jest ważniejsze: jednostka czy wspólnota? Czy jesteśmy w stanie żyć całkowicie niezależnie, poza wszelkimi wspólnotami? Czy wspólnoty, zarówno te duże – państwowe czy etniczne, jak i te małe – sąsiedzkie, koleżeńskie, rodzinne są aktualnie w stanie kryzysu? Czy możemy funkcjonować  jako niepowiązane ze sobą jednostki, bez trwałych więzi i wspólnej tożsamości? A co, jeśli nie jest to możliwe? Jak zbudować wspólnotę, by dawała możliwość rozwoju poszczególnym jednostkom? Czy wspólnota powinna wspierać czy też kontrolować jednostki? Czy z kolei jeden człowiek ma prawo kontrolować całą wspólnotę? Jak odnaleźć równowagę? Na jakich zasadach zbudować globalną wspólnotę ludzką, byśmy wszyscy razem mogli w niej funkcjonować? Co jest ważniejsze: Wspólnota czy jednostka? Wsparcie czy kontrola?

Otwarcie:

Oficjalne otwarcie festiwalu odbędzie się 06 września 2013 r. o godz. 12.00 na Pl. Rapackiego w Toruniu.

Program festiwalu:

 • 6 września, godz. 12.00 – otwarcie festiwalu (Pl. Rapackiego)
 • 6 września, godz. 12.00-14.00 – akcja artystyczna Galerii Rusz pt. „Kluczowy obraz” (Pl. Rapackiego)
 • Od 6 września do 7 października – prezentacja prac na specjalnie ustawionych bilbordach na Placu Rapackiego i ul. Chopina (pokaz główny i konkursowy)
 • Od 6 września do 5 października – prezentacja prac na ekranie LED (skrzyżowanie ul. Kraszewskiego i Matejki)

Honorowy patronat nad festiwalem objął Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Iranu Juliusz Gojło i Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.

Międzynarodowy Festiwal Sztuki na Bilbordach Art Moves
Od 6 września do 7 października 2013 roku
Toruń

Dodaj komentarz