• 2013-08-21

Białystok Interphoto

Od 2 do 29 września 2013 roku | Białystok

Białystok Interphoto to interdyscyplinarny festiwal fotograficzny. Główną częścią festiwalu jest prezentacja twórczości fotografów z Polski i z zagranicy podejmujących ważne tematy społeczne i tożsamościowe. Obok prezentacji zdjęć na festiwal złożą się także różne działania jak warsztaty, przeglądy portfolio, konkursy szkolne, działania łączące fotografię z innymi dziedzinami sztuki, gry miejskie, panele, dyskusje, spotkania autorskie, a także działania skierowane do lokalnej społeczności. To działania skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych. Festiwal będzie odbywał się co dwa lata.

Aga Bierko, z wystawy Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości w Białymstoku (źródło: materiały prasowe organizatora)

Aga Bierko, z wystawy Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości w Białymstoku (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tematem przewodnim pierwszej edycji Białystok Interphoto jest szeroko rozumiane Pogranicze:

 • pogranicze to zarówno położenie geograficzne województwa a tym samym i miasta
 • pogranicze to sposób myślenia, życia i doświadczania rzeczywistości
 • pogranicze to pogranicze sztuk
 • pogranicze to tematy przekraczające/ łamiące wszelkie granice.

Przez miesiąc w Białymstoku będzie miało miejsce blisko 50 różnych działań fotograficznych:

 • 24 wystawy artystów z Polski, Czech, Litwy, Białorusi i Niemiec
 • 10 warsztatów skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych
 • 6 spotkań i dyskusji z artystami
 • 2 akcje fotograficzne
 • 2 pokazy filmów
 • spacer fotograficzny
 • a na zakończenie – piknik fotograficzny.

Podczas Białystok Interphoto zostaną zaprezentowani fotografowie z Polski, Czech, Litwy, Białorusi i Niemiec m.in. Gintaras Cesonis, Natalia LL, Tomasz Michałowski, Grzegorz Przyborek, Andrzej Różycki, Igor Savchenko, Marian Schmidt, Sputnik Photos, Marek Szyryk, Stanisław J.Woś, a także studenci Łódzkiej Filmówki oraz Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie.

Białystok Interphoto to także liczne warsztaty jak: fotografii analogowej, fotoedycji, fotografii poklatkowej, street art’owe czy kuratorskie dla dzieci.

Wystawy:

 • Marek Szyryk, Dotykając, wernisaż: 2 września, godz. 17.00, Dom Kultury Śródmieście, ul. Kilińskiego 13

Urodzony w 1966 w Opolu. Profesor na wydziale fotografii PWSFTViT. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą. Penetruje wiele obszarów fotografii często w oparciu o japońskie haiku. Podczas festiwalu zaprezentuje serię prac wykonanych dawną techniką fotograficzną o której pisze:

Mokry proces kolodionowy jest techniką w dużym stopniu nieprzewidywalną, ponieważ każda płytka poddana jest indywidualnej obróbce. Oprócz braku standaryzacji procesu chemicznego łatwo ulega artystycznym prowokacjom i w sumie powstały obraz jest pochodną tych zabiegów. Pełna fotograficznych brudów – plam, zacieków, śladów wylewania emulsji kolodionowej i traktowania jej wywoływaczem – staje się niemal gęsta od emocji. Każda płytka jest wyjątkowa poprzez swoistą technikę. Przez to tworzy również własną interpretację świata. Podlega prawu istot żywych – jest niedoskonała i do końca nieprzewidywalna. Wymyka się standaryzacji i snuciu planów co do końcowych efektów wizualnych – żyje własnym życiem, zdarza się, że prowadzi autora własną drogą. Magiczna i kapryśna. Prosta i złożona. Pełna zabiegów z pogranicza alchemii.

Christian Burkert „Last Exit Detroit” z wystawy „3xAmerica” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Christian Burkert „Last Exit Detroit” z wystawy „3xAmerica” (źródło: materiały prasowe organizatora)

 • Hochschule Hannover 3xAmeryka – Wystawa prac studentów szkoły hannowerskiej, wernisaż: 2 września, godz. 17.30, Zakład Architektury Wnętrz Politechniki Białostockiej, ul. Oskara Sosnowskiego 11
 • Instytut Twórczej Fotografii w Opawie Inside/outside – wystawa prac polskich studentów ITF w Opawie, wernisaż: 2 września (poniedziałek), godz. 17.30, Zakład Architektury Wnętrz Politechniki Białostockiej, ul. Oskara Sosnowskiego 11
 • PWSFTViT Łódź Wracam do raju – wystawa prac studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, wernisaż 2 września, godz. 17.30, Zakład Architektury Wnętrz Politechniki Białostockiej, ul. Oskara Sosnowskiego 11

Wracam do raju to zestaw fotografii, który jest wizualnym wyrazem naszego zbliżenia do natury. To moment powrotu, w którym można się zatrzymać, trwać i przeżywać. biblijna koneksja tytułu jest symbolicznym zanurzeniem się w stan pewnej łaski i świętości. autorzy obserwują i wyrażają swoją fotografią wzajemne relacje pomiędzy nami a światem zewnętrznym. poprzez ten akt współodczuwania nawiązuje się duchowa więź przywracająca harmonię. punktem wyjścia jest człowiek z całym bagażem sądów, relacji, wiedzy i kultury, ale to natura jest dla nas artystycznym wyzwaniem.

Aleksandra Chciuk, z wystawy Szkoły Filmowej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Aleksandra Chciuk, z wystawy Szkoły Filmowej (źródło: materiały prasowe organizatora)

 • Akademia Fotografii i Przedsiębiorczości, Forum Fotografii i Multimediów 121, 122, 123 – wystawa członków FFiM oraz najciekawszych prac słuchaczy i wykładowców AFiP, wernisaż 2 września, godz. 17.30, Zakład Architektury Wnętrz Politechniki Białostockiej, ul. Oskara Sosnowskiego 11

Połączenie prac tradycyjnych z ekspozycją działań intermedialnych będzie motywem przewodnim wystawy. AFiP w Białymstoku jest aktualnie jedyną szkołą działającą z powodzeniem w regionie. Jej wykładowcami są znani artyści z całej Polski a absolwenci szybko zyskują uznanie w pracy komercyjnej czy artystycznej. Zdobywają liczne nagrody podczas konkursów fotograficznych w kraju i za granicą, stając się wizytówką Podlasia. Kuratorem wystawy będzie wykładowca szkoły Grzegorz Jarmocewicz.

 • Wystawa pracowników i studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, wernisaż: 2 września (poniedziałek), godz. 17.30, Zakład Architektury Wnętrz Politechniki Białostockiej, ul. Oskara Sosnowskiego 11
 • Grzegorz Przyborek Wyspy fotografii – przestrzenie oznaczone – wystawa otwierająca festiwal, wernisaż 2 września, godz. 19.00, Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom na Wydziale Grafiki w l974 roku. Od 1976 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz w PWSFTViT w Łodzi. Ponadto pisze teksty o fotografii. Ma w swoim dorobku dydaktycznym wielu wychowanków aktywnie działających w sztuce. Twórczość w zakresie fotografii, obiektu, instalacji, rysunku, grafiki, rzeźby oraz pogranicza innych dyscyplin sztuki. Brał udział w wielu wystawach w Polsce oraz za granicą. Po wernisażu wykład Grzegorza Przyborka.

Grzegorz Przyborek (źródło: materiały prasowe organizatora)

Grzegorz Przyborek (źródło: materiały prasowe organizatora)

 • Z jednej i z drugiej strony – wystawa kuratorska – Sławomir Tobis, wernisaż 3 września, godz. 17.00, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, ul. Kilińskiego 8

Materiał prezentowany na wystawie Z jednej i z drugiej strony został zrealizowany na terenach leżących między Czarnkowem a Santokiem, należących przed wojną do Polski i do Niemiec, których część w roku 1945 uzyskała status tak zwanych ziem odzyskanych. Noteć płynie tutaj płaską i szeroką doliną, a miejscowości z obu byłej granicy często widzą się nawzajem. Architektonicznie zwłaszcza okolice na północ od rzeki są interesujące, ponieważ większość zabudowań gospodarczych, których znacząca część imponuje koncepcją oraz rozmachem realizacji, zachowała swój pierwotny charakter z przełomu wieków XIX i XX. Kwestie społeczne zostały z kolei zdefiniowane przez dwa podstawowe procesy: migracje, głownie z kresów wschodnich, po roku 1945 oraz późniejsze wyludnianie się zachodniej części tych terenów, zwłaszcza w odniesieniu do młodszych generacji. Dzień po wernisażu (4 września), godz. 13.00, spotkanie ze Sławomirem Tobisem, WOAK

Strony: 1 2 3

Dodaj komentarz