• 2013-08-28

SilesiaTopia

Od 5 września do 26 października 2013 roku | Galeria Rondo Sztuki w Katowicach

SilesiaTopia jest polsko-niemieckim projektem artystycznym, poruszającym się na trzech głównych obszarach: wymiany artystycznej, partycypacyjnych imprez artystycznych i wystaw na temat stosunków niemiecko-polskich. Rdzeniem tematycznym SilesiaTopii jest tabu obejmujące historię sąsiadów, Polski i Niemiec. 5 września w katowickiej Galerii Rondo Sztuki odbędzie się wernisaż wystawy poświęconej projektowi.

Doris Hinzen Röhrig – „Hommage á / Huta Zabrze, SilesiaTopia, Galeria Rondo Sztuki w Katowicach (źródło: mat. prasowe)

Doris Hinzen Röhrig – „Hommage á / Huta Zabrze, SilesiaTopia, Galeria Rondo Sztuki w Katowicach (źródło: mat. prasowe)

Czas jest tym dla kultury pamięci, czym przestrzeń dla ars memoriae

Jan Assmann, Kultura pamięci.

Czas i przestrzeń, pamięć i tożsamość – pojęcia na ogół wiązane z ciągłością i jednorodnością okazują się być materiałem splecionym z różnorodnych fragmentów. Pamięć zbiorowa i własne wspomnienia, mapa mentalna i fizycznie wyznaczone granice, tożsamość narodowa i małe ojczyzny, język ojczysty i ten drugi – język obcy… życie śląskich miast okazuje się być życiem wielokrotnym.

Polsko-niemiecki projekt artystyczny SilesiaTopia podejmuje temat tożsamości splecionej w historii sąsiadujących krajów, postrzeganej ze wspólnej, proeuropejskiej perspektywy. Rdzeniem tematycznym SilesiaTopii jest tabu obejmujące historię sąsiadów, Polski i Niemiec.

Historyczne punkty odniesienia dla europejskiej tożsamości obywateli świata w kontekście Śląska i Berlina to: niezwykła śląska tolerancja w konfliktach religijnych, Śląsk jak punkt wyjścia do wyzwoleńczej wojny z Napoleonem, powstanie śląskich tkaczy, ciągła migracja zarobkowa do Berlina, wielojęzyczności oraz wielokulturowość Śląska.

Dzięki jej polsko-niemiecko-śląskiej tożsamości i proeuropejskiej orientacji, inicjatorka i dyrektor artystyczny projektu, Karina Schönthaler Pośpiech jest dla artystek zarówno wyzwaniem jak i inspiracją. Jej pragnienie, aby dać coś z powrotem Zabrze-Biskupice, miejscu swojego pochodzenia, jest także tematem dla artystek w kontekście ich sytuacji rodzinnych oraz skomplikowanych dróg między Berlinem a Śląskiem.

SilesiaTopia, Galeria Sztuki Rondo w Katowicach (źródło: mat. prasowe)

SilesiaTopia, Galeria Sztuki Rondo w Katowicach (źródło: mat. prasowe)

Aktywności artystyczne projektu, zarówno wizualne, akustyczne, słowne, dotykowe i interdyscyplinarne jak instalacja, malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, film, muzyka, literatura, sztuka konceptualna, światło i przestrzeń, StreetArt są zorientowane na działanie w procesie.

Wspólne artystycznne idee, akcje i projekty SilesiaTopii, jak również utopie oraz pytania, umożliwią spojrzenie na ten trwający dziesięciolecia temat stosunków polsko-niemieckich z innej, zaskakująco niepopularnej perspektywy. Pod względem idei, samoświadomości i zobowiązań, grupa artystek SilesiaTopii zorientowana jest na model artystyczny o podejściu do sztuki społecznej, opracowany w książce Drżące ciała. Rozmowy z artystami autorstwa Artura Żmijewskiego.

W Katowicach odbędzie się wernisaż wystawy przedstawiający dotychczasowe efekty artystów biorących udział w projekcie podejmowanych w przestrzeni publicznej.

Joanna Nowicka, SilesiaTopia, Galeria Rondo Sztuki w Katowicach (źródło: mat. prasowe)

Joanna Nowicka, SilesiaTopia, Galeria Rondo Sztuki w Katowicach (źródło: mat. prasowe)

Inicjatorka i dyrektor artystyczny projektu: Karina Schönthaler-Pośpiech

Kuratorka: Małgorzata Szandała

Uczestniczące artystki:

Claudia Hajek – Area, 2013:

Chodzi o powierzchnie, linie i rytm, chodzi o przemiany, pęknięcia, ruchy, chodzi o czas i przestrzeń.

Doris Hinzen-Röhrig – Hommage á Huta Zabrze:

Panorama śródmiejskiego kompleksu hutniczego wywołuje we mnie rozliczne pytania o historię tego miejsca.

Georgia Krawiec – Dychotomia gniazd. Śląskie portrety z tej i nie z tej ziemi:

Utrwalam wizerunki śląskich rozdzielonych rodzeństw, żyjących po tej i po drugiej stronie.

Kasia Kujawska-Murphy – Tożsamość:

Język wyznacza naszą tożsamość. Pomimo wolnych granic w Europie tworzymy je sami – granice mentalne.

Ute Lindner – Jestem jeszcze w swoim domu:

Podróż w historię własnej rodziny w Karkonosze. Ostatnie słowa Gerharda Hauptmanna są pytaniem o tożsamość. Gdzie i kim jestem?

Katarzyna Łyszkowska – Południca/Połednica/Pschespolnitza:

Opisuję polsko-niemieckie stosunki bazując na wspólnych elementach baśni z terenów Śląska, Prus Wschodnich i obecnych Niemiec.

Joanna Nowicka – Przenikanie:

Portretując rodziców z dziećmi oraz architekturę Osiedla Borsiga pokazuję tajemnicę przenikającej się historii.

Jani Pietsch – „Dom Dziecka w Zabrzu", SilesiaTopia, Galeria Rondo Sztuki w Katowicach (źródło: mat. prasowe)

Jani Pietsch – „Dom Dziecka w Zabrzu", SilesiaTopia, Galeria Rondo Sztuki w Katowicach (źródło: mat. prasowe)

Jani Pietsch – Dom Dziecka w Zabrzu – zmienne tożsamości:

Kilkoro polskich dzieci żydowskiego pochodzenia ocalało z Holocaustu, dzięki temu, że polscy katolicy ukryli je przed Niemcami.

Karina Schönthaler-Pospiech – Pościelona na różach. Polsko-niemiecka pamięć narodowa i rodzinna:

Łączę fragmenty mojej i tamtej historii w dwustronnych pasmach o formacji inspirowanej Stonehenge.

Mona Tusz – „Szcziga, SilesiaTopia, Galeria Rondo Sztuki w Katowicach (źródło: mat. prasowe)

Mona Tusz – „Szcziga, SilesiaTopia, Galeria Rondo Sztuki w Katowicach (źródło: mat. prasowe)

Mona Tusz – Widzę przez Laurę:

Przy okazji  malowania murali, amatorsko filmowałam sceny z życia Bozywerka i innych miejsc, których wspólnym elementem jest poprzemysłowa wyrwa, którą pragnę zamalować.

SilesiaTopia:
Wernisaż wystawy: 5 września 2013 r., godz. 18.00
Wystawa potrwa do 26 października 2013 r.
Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, Galeria Rondo Sztuki
Katowice

Dodaj komentarz