• 2013-09-30

I Warsaw Photo Days

Od 4 do 31 października 2013 roku | Warszawa

Pierwsza edycja festiwalu fotografii Warsaw Photo Days, powstała z inicjatywy Okręgu Warszawskiego ZPAF. Festiwal jest zaplanowany jako miejsce spotkań i prezentacji różnorodnych form fotografii, zarówno z perspektywy historycznej, jak i działań współczesnych.

Signe Pierce „Lush For Life”, 2010 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Signe Pierce „Lush For Life”, 2010 (źródło: materiały prasowe organizatora)

W Programie Głównym zaprezentowane zostaną trzy wystawy zbiorowe: wystawa historyczna Kobiece metamorfozy międzywojnia w polskiej fotografii kreacyjnej lat 20. i 30. XX w. (kuratorka: Magdalena Durda-Dmitruk), wystawa FOTO-OBIEKT – prezentująca obiekty przestrzenne z użyciem fotografii powstałe od lat ’60 XX wieku aż po współczesne realizacje (kuratorzy: Leszek Golec, Jagna Olejnikowska) oraz multimedialna wystawa Księżniczki prezentująca świat dziewczęcych pragnień i fantazji zobrazowany przez współczesnych artystów z Polski i zagranicy (kuratorka: Katarzyna Majak, konsultantka d.s. merytorycznych: Agnieszka Żechowska).

Ponadto zostanie pokazany wybór i przegląd najciekawszych fotokastów ostatnich lat (kurator: Andrzej Zygmuntowicz), odbędą się warsztaty fotograficzne (m.in. self-publishing, profesjonalne przygotowanie portfolio), spotkania autorskie, oraz panele dyskusyjne. Wyjątkowym wydarzeniem festiwalu będzie unikatowe w założeniach i formule sympozjum performatywne Gest wobec fotografii (koncepcja: Krzysztof Pijarski), podczas którego artyści będą partnerami wymiany myśli i współtwórcami dialogu. Celem będzie zbadanie, opisanie, a przede wszystkim pokazanie wizualnych i praktycznych sposobów formułowania myśli, pokazanie pracy wyobraźni i umysłu krytycznego. Z zarejestrowanego podczas sympozjum materiału zostanie zmontowany film – swoisty traktat wizualny o geście.

W Programie Open, którego tematem są szeroko rozumiane Zderzenia, zaprezentowanych zostanie 6 projektów wyłonionych spośród ponad 600 zgłoszeń z całego świata.

Jozef Robakowski, „Kalejdoskop”, 1971, fot. Jerzy Grzegorski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jozef Robakowski, „Kalejdoskop”, 1971, fot. Jerzy Grzegorski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Organizujący festiwal Okręg Warszawski ZPAF jest jednostką strukturalną istniejącego od 1947 r. Związku Polskich Artystów Fotografików – stowarzyszenia twórczego zrzeszającego najznakomitszych fotografików polskich. Głównym celem jego działalności jest promocja fotografii polskiej w kraju i za granicą. Organizacja prowadzi w Warszawie dwie galerie fotograficzne (Stara Galeria oraz Galeria Obok) oraz kilka w jednostkach terenowych, zajmuje się szeroko rozumianą edukacją fotograficzną – m.in. poprzez prowadzenie Studium Fotografii ZPAF, ochroną praw autorskich i reprezentacją interesu twórców (jako Organizacja Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi), czy wspieraniem rynku obrotu fotografią (Agencja ZPAF, aukcje fotografii).

Joanna Zemanek, „BoliMnie”, Haft, 2013, fot. Jerzy Dobrzański (źródło: materiały prasowe organizatora)

Joanna Zemanek, „BoliMnie”, Haft, 2013, fot. Jerzy Dobrzański (źródło: materiały prasowe organizatora)

FOTO-OBIEKT. Wystawa obiektów fotograficznych, Galeria Propaganda
Kuratorzy: Leszek Golec, Jagna Olejnikowska

Foto-obiekt jest pojęciem szerokim i wieloaspektowym. Jako alternatywna forma fotografii, dzięki poszerzeniu płaskiej iluzji przestrzennej o przestrzeń realną, wykracza poza tradycyjną koncepcję medium fotograficznego. Cechuje go unikatowość oraz różnorodność. Najbliższy dziedzinie rzeźby obiekt fotograficzny może wywodzić się również z tradycji innych dziedzin sztuki: malarstwa, scenografii, filmu i samej fotografii.

Stąd też wynika jego intermedialność i wieloaspektowość. Poszerzanie klasycznych granic fotografii i przede wszystkim ich przekraczanie stało się niezwykle inspirujące dla wielu polskich artystów począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku. Szczególnie kolejna dekada przyniosła bogactwo eksperymentów fotoprzestrzennych.

Wojciech Bruszewski, „Tekst”, 1970, fot. autor (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wojciech Bruszewski, „Tekst”, 1970, fot. autor (źródło: materiały prasowe organizatora)

Słynna wystawa z 1971r. Fotografowie Poszukujący pokazywała to zjawisko w pracach m.in. Józefa Robakowskiego, Wojciecha Bruszewskiego czy Natalii LL. Kolejna odsłona tego typu projektów miała miejsce w 1988 roku na wystawie Polska fotografa intermedialna lat ’80, na której prezentowanych było wiele obiektów odzwierciedlających różnorodne warianty postępowania z fotografią, autorstwa m.in. Krzysztofa Cichosza, Zygmunta Rytki czy Grzegorza Przyborka.

Strony: 1 2 3
Tags

Dodaj komentarz