• 2013-09-16

5 zmysłów. eMOTION

Od 16 września do 21 listopada 2013 roku | Poznań

Projekt 5 zmysłów. eMOTION zakłada zapoznanie osób głuchoniemych, borykających się ze znacznymi ubytkami słuchu oraz osób niewidomych i słabowidzących, a także niepełnosprawnych umysłowo z wybranymi aspektami teatru i tańca. Już 16 września w Poznaniu rozpocznie się kolejna edycja cyklu 5 zmysłów. Trwający ponad dwa miesiące projekt będzie największym w Polsce wydarzeniem z pogranicza sztuki i edukacji adresowanym do osób niepełnosprawnych.

5 zmysłów. eMOTION, fot. Marek Laps (źródło: mat. prasowe)

5 zmysłów. eMOTION, fot. Marek Laps (źródło: mat. prasowe)

Inicjatywa jest dedykowana szerokiej grupie osób z różnymi typami niepełnosprawności, jako przedsięwzięcie mające na celu włączenie tych grup społecznych w pewne aspekty życia kulturalnego, które są najczęściej dla nich niedostępne. Działalność w ramach projektu ma na celu umożliwić niepełnosprawnym uczestnikom doświadczenia potencjału swojej ekspresji poprzez ruch. Zamierzeniem jest, aby niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, uczestnicy poszerzyli świadomość swojego ciała i jego możliwości motorycznych. Projekt 5 zmysłów. eMOTION ma ambicje, aby wykraczać poza aspekt czysto fizyczny i wskazywać na taniec jako medium ekspresji, nie tylko rozrywki. Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie wielu wydarzeń związanych ze sztuką tańca, szczególnie tańca współczesnego, jego teorią i praktyką, począwszy od warsztatów po wykłady i spektakle.

Kierownikiem artystycznym projektu będzie Paulina Wycichowska – choreograf, tancerka i pedagog tańca, od kilkunastu lat związana z Polskim Teatrem Tańca. Wśród planowanych wydarzeń podkreślić należy warsztaty tańca współczesnego, skierowane do społeczności osób niepełnosprawnych, prowadzone przez jednych z najlepszych i najbardziej doświadczonych praktyków tańca z całej Polski. Łącznie w ramach projektu zrealizowanych zostanie około 200 warsztatów, które prowadzone będą przez 40 zaproszonych pedagogów. Warsztaty będą się koncentrować na odkrywaniu indywidualnej ekspresji uczestników, rozpoznawaniu ich własnego potencjału ruchowego i rozwijaniu umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy i doświadczeń do rozbudowywania samodzielnej relacji ze sztuką tańca. Ważnymi wydarzeniami będą pokazy, podczas których zaprezentowane zostanę efekty pracy warsztatowej. Finalnym akcentem projektu będzie spektakl, w którym osoby niepełnosprawne zatańczą razem z profesjonalnymi artystami Polskiego Teatru Tańca.

5 zmysłów. eMOTION, plakat (źródło: mat. prasowe)

5 zmysłów. eMOTION, plakat (źródło: mat. prasowe)

W ramach projektu odbędzie się także konferencja naukowa, która stanie się platformą wymiany myśli dotyczących wybranych idei różnych dyscyplin naukowych, ich wzajemnych relacji i elementów wspólnych oraz ich odniesienia do sfery metafizycznej funkcjonowania człowieka. Będzie to konfrontacja rozważań o tym, co materialne i niematerialne, metafizyczne i fizyczne, a także spotkanie ducha i intelektu, sztuki i nauki, a także dziedzin i dyscyplin humanistycznych i ścisłych. Planowane są również wydawnictwa naukowe i edukacyjne dotyczące tematyki projektu. Istotnym elementem będzie program współpracy ze studentami, którzy wezmę czynny udział we wszystkich etapach tworzenia projektu.

5 zmysłów. eMOTION, fot. Marek Laps (źródło: mat. prasowe)

5 zmysłów. eMOTION, fot. Marek Laps (źródło: mat. prasowe)

Głównym celem projektu 5 zmysłów. eMOTION jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności. Celem projektu jest także aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych i promowanie postawy zaangażowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym kraju. Podkreślić trzeba też dążenie do utrwalania wzorca dobrych praktyk postępowania w instytucjach i placówkach związanych z upowszechnianiem kultury, zwłaszcza w kontekście obecności osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest także przeciwdziałanie tendencji do elitaryzacji kultury, w myśl przeświadczenia, że korzystanie z jej dorobku jest prawem każdego.

5 zmysłów. eMOTION, fot. Marek Laps (źródło: mat. prasowe)

5 zmysłów. eMOTION, fot. Marek Laps (źródło: mat. prasowe)

Projekt 5 zmysłów. eMOTION jest kontynuacją projektów 5 zmysłów. Audiodeskrypcja - pierwszej w Polsce wystawy sztuk wizualnych połączonej z szeregiem działań o charakterze edukacyjnym, zaadresowanych do osób niewidomych oraz 5 zmysłów. Pauza – kompleksowego projektu edukacyjnego w dziedzinie edukacji muzycznej dla osób niesłyszących, zakończonego pierwszym na świecie koncertem muzyki klasycznej wykonywanym przez osoby niesłyszące. Obydwa wydarzenia były jednymi z najbardziej docenionych i najgłośniejszych przedsięwzięć w dziedzinie edukacji kulturalnej zrealizowanych w 2011 i 2012 roku.

5 zmysłów. eMOTION, fot. Marek Laps (źródło: mat. prasowe)

5 zmysłów. eMOTION, fot. Marek Laps (źródło: mat. prasowe)

Partnerem strategicznym realizacji tego pierwszego było Muzeum Narodowe w Poznaniu, „Pauza” współrealizowana była przez Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia Amadeus. Projekt 5 zmysłów. Audiodeskrypcja otrzymał prestiżową nagrodę Sybilla dla najważniejszego wydarzenia w dziedzinie edukacji muzealnej w Polsce przyznawanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nagrodę Grand Prix Izabella przyznawaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najważniejsze w województwie wielkopolskim wydarzenie w dziedzinie edukacji muzealnej, marketingu i promocji.

5 zmysłów. eMOTION, fot. Marek Laps (źródło: mat. prasowe)

5 zmysłów. eMOTION, fot. Marek Laps (źródło: mat. prasowe)

W ramach projektu 5 zmysłów. eMOTION odbywać się będą warsztaty ruchowe, taneczne i teatralne, prowadzone przez wybitne postacie sceny polskiego tańca współczesnego. Wśród prowadzących znajdzie się niemal 40 pedagogów, tancerzy i choreografów z całej Polskim, z Poslkiego Teatru Tańca w Poznaniu, Teatr 8 Dnia z Poznania, Sopocki Teatr Tańca, Grupa Astystyczna Koncentrat z Warszawy, Warszawski Teatr Tańca, DanceOFFnia z Białegostoku, Teatr Bretoncaffe z Warszawy, Teatr Clowna Pinezki z Gdańska, Kino Variatino – Teat Tańca i Muzyki z Trójmiasta, Teatr Tańca ALTER z Konina, Company å ze Zduńskiej Woli, Kompania Primavera z Warszawy, Kielecki Teatr Tańca, Mufimi z Warszawy, Teatr Biuro Podróży z Poznania, Format Zero z Warszawy, cie. toula limnaios z Berlina, artyści niezależni oraz choroterapeta. Projekt 5 zmysłów eMOTION to także szereg wydarzeń naukowych wśród znajdą się wykłady, seminaria oraz konferencja naukowa. Dodatkowo odbędą się kurs choreoterapii i warsztaty dziennikarskie dla studentów poznańskich uczelni wyższych. Wśród wykładowców i prowadzących znajdą się postacie aktywnie działające w środowisku tańca współczesnego: Ewa Dziedzic – Szeszuła (wykład z pokazem), Jagoda Igaczak (wykład), Witold Jurewicz i Juliusz Grzybowski (lecture performance), Anna Królica (wykład), Witold Mrozek (wykład), Iwona Olszowska i Magdalena Przybysz (lecture performance), Iwona Pasińska (wykład), Iwona Wojnicka (wykład z warsztatami).

5 zmysłów. eMOTION, fot. Marek Laps (źródło: mat. prasowe)

5 zmysłów. eMOTION, fot. Marek Laps (źródło: mat. prasowe)

Konferencja naukowa Człowiek w świecie fizycznym i metafizycznym dotyczyć będzie rozważań o ideach łączących różne dziedziny naukowe, w kontekście połączenia materii i energii oraz integracji cielesności, intelektualności i duchowości człowieka poprzez perspektywę sztuki tańca. Będzie platformą wymiany myśli dotyczących wybranych idei różnych dyscyplin naukowych, ich wzajemnych relacji i elementów wspólnych oraz ich odniesienia do sfery metafizycznej funkcjonowania człowieka. Zaproszonymi prelegentami są wybitni specjaliści różnych dziedzin nauki, sztuki, filozofii i teologii różnych religii.

5 zmysłów. eMOTION:
od 16 września do 21 listopada 2013 roku
Miejsca wydarzeń projektu: ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, Aula Artis Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. Półwiejska 42, Stary Browar – Studio Słodownia +3, ul. Święty Marcin 80/82, Nowa Scena Centrum Kultury ZAMEK, ul. Gołębia 8, Szkoła Baletowa im. O. Sławskiej – Lipczyńskiej
Poznań

Dodaj komentarz