• 2013-09-22

Integracje – Mediacje

Od 1 do 6 października 2013 roku | Warsztaty Kultury w Lublinie

Forum Sieci Współpracy Kulturalnej Partnerstwa Wschodniego. Budowana Sieć stwarza możliwość spotkania praktyków i organizacji kulturalnych z krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej, ma służyć do rozwoju współpracy ponad granicami. Gromadzi głównie przedstawicieli kultury niezależnej i organizacji non-profit, niesformalizowane grupy i indywidualnych artystów i aktywistów, nie wykluczając instytucji samorządowych i państwowych. Tworzona sieć jest żywym organizmem, nie zaś instytucją, to inicjatywa oddolna, nie narzucająca żadnych odgórnych rozwiązań, o demokratycznej strukturze, ze szczególnym poszanowaniem różnorodności kulturowej. Zadaniem sieci na arenie międzynarodowej będzie reprezentacja i rzecznictwo na rzecz rozwoju kultury Partnerstwa Wschodniego.

„Eastreet”, grafika, Festiwal Integracje – Mediacje w Lublinie (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Eastreet”, grafika, Festiwal Integracje – Mediacje w Lublinie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rada Programowa Kongresu:

 •  Krzysztof Czyżewski – Przewodniczący Rady Programowej
 • Vahram Aghasyan / Armenia
 • Oleksandr Butsenko / Ukraina
 • Andrei Khadanowich / Białoruś
 • Milena Dragićević – Šešić / Serbia
 • Tarlan Gorchu / Azerbejdżan
 • Witek Hebanowski / Polska
 • Rafał Koziński / Polska
 • Jean Pierre Deru / Belgia
 • Larisa Turea / Mołdawia
 • Iryna Magdysh / Ukraina
 • Levan Khetaguri /Gruzja

Wschodnie dźwięki to wyzwanie, w które warto się wsłuchać. Orient – mistyczny, magiczny, dźwięczny. Tu tradycja podaje rękę awangardzie, razem, bez dysonansu: kilkusetletnie pieśni i muzyka współczesna. Usłyszane zostaną nowoczesne brzmienia odnoszące się do tradycji muzycznych regionów Europy Wschodniej i Kaukazu.

Platforma białoruskiego teatru ruchu

Białoruscy choreografowie, działając w obszarze teatru ruchu, teatru tańca i tańca współczesnego wciąż szukają dla siebie nowej formy, nie zapomnieli jednak o swoich korzeniach powiązanych z pantomimą, wypracowanym ruchem technicznym, plastycznością ciała – aż w końcu plastycznym teatrem formy – to tworzenie na styku sztuk prowadzi do ciekawych rozwiązań.

Do tej pory dyskusja wokół PlaStformy toczyła się głównie wśród rodzimych twórców i publiczności, mimo zagranicznych występów gościnnych choreografom pracującym na Białorusi brakuje konfrontacji z europejskim środowiskiem tańca i systematycznie prowadzonego dialogu z jego przedstawicielami, stąd pojawiła się idea na powtórzenie PlaStformy w innym kraju.

Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego w Lublinie jest okazją, aby stworzyć warunki do szerszej dyskusji i wpłynąć na intensyfikację wymiany twórczej pomiędzy artystami. Wszelkie analogie przeniesienia PlaStformy dalej, do innych państw, pomogą temu pomysłowi w pełni zaistnieć. Podczas lubelskiej Platformy białoruskiego teatru ruchu twórcy z Grodna, Gomla oraz Mińska zaprezentują różne gatunki tańca. Zaproszone teatry: InZhest, Quadro,Teatr Tańca Galeria, Dance Company Skvos.

Liman – II Triennale ukraińskiej sztuki współczesnej – Pierwsze triennale ukraińskiej sztuki współczesnej Ukraiński Zriz (Lublin, 2010) było próbą samoidentyfikacji. W kolejnym triennale dojdzie do prześledzenia procesu samoanalizy. Liman (delta) to dzisiejszy symbol współczesnej sztuki ukraińskiej, położonej w rozpływającej się rzecznej delcie, zjawisku tymczasowym, stanie przejściowym, a jednocześnie niezależnym świecie, to brodzenie, konserwacja, zator, nowotwory, transformacja, płynność, mutacja… Projekt przewiduje prezentacje około 50 artystów z całej Ukrainy. Kurator projektu: Galeria Dzyga / Vlodko Kaufman.

Oblicza kultury nowych technologii – seminarium postmindware to spotkanie teoretyków i praktyków nowych mediów w formie debaty i pokazów artystycznych (5.10.2013). Rozważania odbędą się w trzech obszarach kuratorskich: Alfabety i alfabetyzmy (panel teoretyków i artystów), Sztuka mediów: ku emancypacji dzieła, widza i artysty (panel kuratorów i artystów sztuki cyfrowej), Design jako język kultury (panel designerów i typografów).

Connected by the border – cykl wydarzeń artystycznych i kulturalnych przygotowanych przez członków nieformalnej Sieci Współpracy Kulturalnej Partnerstwa Wschodniego. Prezentacje te będą łączyły wystąpienia artystyczne i promocję lokalnego środowiska kulturowego. Formami prezentacji, dobranymi indywidualnie, będą działania w przestrzeni publicznej, performance, happening, wykład, warsztat, wystawa, pokaz filmów, debaty, prezentacje multimedialne i inne.

Eaststreet – fotografia uliczna Europy Wschodniej – będzie to pierwsza tak duża zbiorowa prezentacja fotografii ulicznej artystów z Europy Wschodniej, ze szczególnym ukierunkowaniem na kraje Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina), ale nie tylko – akceptujemy fotografie z pozostałych krajów Europy Wschodniej, Południowo-Wschodniej oraz Rosji i byłych republik. Wybrane fotografie zostaną profesjonalnie przygotowane do ekspozycji i zaprezentowane podczas wystawy w nowo otwartym budynku Centrum Kultury w Lublinie. Wystawie towarzyszyć będzie specjalny katalog z informacjami o prezentowanych autorach oraz dyskusja na temat fotograficznej dokumentacji przestrzeni publicznej. Kurator: Tomasz Kulbowski

Bazar wschodnich wydawnictw – Targi książek, czasopism, debaty nt. kulturowej roli mediów w Europie Wschodniej i na Kaukazie. Specjalna przestrzeń dedykowana książkom i czasopismom o tematyce wschodniej, wydawanym w Polsce i krajach Partnerstwa Wschodniego. Znajdą się w niej zarówno publikacje płatne, jak i bezpłatne; artystyczne i publicystyczne – zarówno produkcje niszowe, jak i znane, prestiżowe i rozchwytywane, firmowane przez takie oficyny jak m.in.: Wydawnictwo Czarne, Krytyka Polityczna, Nowaja Polsza… Uczestnikom Kongresu Bazar oferuje możliwość bezpłatnej dystrybucji i promocji własnych publikacji.

Wschód Kina. Przegląd kinematografii Europy Wschodniej – zapowiedzią Festiwalu Wschód Kultury / Integracje-Mediacje będzie wrześniowy przegląd mistrzowski – Wschód kina. Jego program został przygotowany przez filmoznawców z krajów Partnerstwa Wschodniego, z zamierzeniem ukazania nieznanej rzeczywistości Europy Wschodniej zarówno tej teraźniejszej, jak i przeszłej.

Festiwal Integracje – Mediacje
Festiwal odbędzie się od 1 do 6 października 2013 roku
Lublin

Dodaj komentarz