• 2013-09-06

Skarby Kamigaty. Japońskie drzeworyty barwne z Osaki 1780−1880

Od 12 września 2013 roku | Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

Wystawa Skarby Kamigaty. Japońskie barwne drzeworyty z Osaki 1780−1880 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha ukaże niezwykle ciekawy, choć pozostający nieco na uboczu fragment historii japońskiej kultury i sztuki. Podczas wystawy zostanie zaprezentowanych 313 drzeworytów, autorstwa około 200 twórców, z kilku prywatnych kolekcji w Europie. Tematem drzeworytów z tego regionu w przeważającej mierze byli aktorzy teatru kabuki, ukazywani przez profesjonalnych artystów i twórców-amatorów.

Posi-Tempo, „Skarby Kamigaty. Japońskie drzeworyty barwne z Osaki 1780−1880" (źródło: mat. prasowe)

Posi-Tempo, „Skarby Kamigaty. Japońskie drzeworyty barwne z Osaki 1780−1880" (źródło: mat. prasowe)

Drzeworyty tworzone w Edo (dziś Tokio) są od końca XIX wieku niezwykle popularne na całym świecie, ale drzeworyty, które powstawały w tym samym czasie w drugim ośrodku kulturalnym dawnej Japonii : Kioto-Osaka (tzw. region Kamigata) − zwane Kamigata-e lub Osaka-e −znane są i cenione tylko przez nielicznych. Nieliczne też studia naukowe zajmują się tym gatunkiem i niestety nieliczne dotąd wystawy w muzeach o światowej renomie (Filadelfia, Londyn, Osaka) prezentowały ten interesujący odłam japońskiego tradycyjnego drzeworytu. Dlatego pokazanie drzeworytów tego specyficznego gatunku, z prywatnej kolekcji o światowej renomie stanowi dla Muzeum Manggha oraz publiczności niezwykłą okazję.

Na wystawie Skarby Kamigaty. Japońskie drzeworyty barwne z Osaki 1780−1880 zostanie zaprezentowanych 313 drzeworytów, autorstwa około 200 twórców, z kilku prywatnych kolekcji w Europie. Ukażą one wszystkie aspekty i kierunki wyjątkowego zjawiska w zakresie japońskiego tradycyjnego drzeworytu barwnego, jakim były obrazki z Kamigaty czyli Kamigata-e lub Osaka-e, czyli tworzone nie w mieście Edo, lecz innym bardzo ważnym ośrodku kulturalnym w dawnej Japonii − w rejonie Kioto i Osaki.

B. Hirosada, „Skarby Kamigaty. Japońskie drzeworyty barwne z Osaki 1780−1880" (źródło: mat. prasowe)

B. Hirosada, „Skarby Kamigaty. Japońskie drzeworyty barwne z Osaki 1780−1880" (źródło: mat. prasowe)

Tematem drzeworytów z tego regionu w przeważającej mierze byli aktorzy teatru kabuki, ukazywani przez profesjonalnych artystów i twórców-amatorów o wybitnych zdolnościach z tego regionu, w sposób nieco bardziej realistyczny niż to miało miejsce w Edo. Drzeworyty prezentując aktorów na scenie w ich rolach, kostiumach i makijażu, w garderobie i w życiu prywatnym stały się z kolei formą zapisu dokumentacyjnego historii teatru kabuki.

Magie, „Skarby Kamigaty. Japońskie drzeworyty barwne z Osaki 1780−1880" (źródło: mat. prasowe)

Magie, „Skarby Kamigaty. Japońskie drzeworyty barwne z Osaki 1780−1880" (źródło: mat. prasowe)

Malarze i twórcy drzeworytów sławili aktorów w drzeworytach, malowidłach i książkach ilustrowanych. Ich twórczość i nowe, specyficzne relacje społeczne, jakie wytworzyły się między wszystkimi artystami, a także odbiorcami sztuki, sprzyjały powstaniu wokół teatru bogatej i barwnej kultury, w której najważniejszym kryterium uczestnictwa było umiłowanie wartości artystycznych. W Osace rozkwit tej kultury przypadł na lata 1780−1830. Owe rozmaite kierunki i aspekty kulturowe prezentują drzeworyty z Kamigaty.

Skarby Kamigaty. Japońskie barwne drzeworyty z Osaki 1780−1880
Od 12 września 2013 roku
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manghha
Kraków

Dodaj komentarz