• 2013-10-07

Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 7

Od 11 października do 30 listopada 2013 roku | Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku

Założeniem festiwalu Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko jest promocja dokonań środowiska artystycznego młodego pokolenia, któremu galeria zamierza stworzyć platformę komunikacyjną do zaprezentowania i skonfrontowania swoich postaw oraz dokonań.

Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 7, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 7, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stąd też w ramach biennale – poza ekspozycjami – odbędą się spotkania oraz panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych krytyków i teoretyków sztuki. Organizowane w tym roku Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko jest już siódmą edycją projektu realizowanego od 2001 roku przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej w Słupsku.

Wyselekcjonowane do wystawy prace unaoczniają – jak się wydaje – dość wyraziście stan i kondycję młodej polskiej sztuki. I jakkolwiek Rybie Oko ujawnia w tej prezentacji sporą różnorodność postaw, nie trudno dostrzec spektrum idei i kluczowe wątki spajające twórczość młodych artystów. Intrygujący jest fakt, że poza pracami reflektującymi problematykę egzystencji, zwłaszcza prywatności i intymności, pojawiają się wreszcie realizacje tematyzujące i interpretujące aktualną rzeczywistość społeczną czy też redefiniujące przeszłość i naszą tożsamość. Niezależnie od tego nie brak jednak dzieł w sposób świadomy i formalistyczny odwołujących się do niegdysiejszych estetyk i stylistyk.

Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Gdańsku, wcześniejsza edycja (źródło: materiały prasowe organizatora)

Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Gdańsku, wcześniejsza edycja (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ten ostatni przypadek dotyczy nie tylko kontekstu samej sztuki, ale generalnie całej ikonosfery. Młodzi artyści nadal dość często łączą bądź trawestują rozmaite tendencje i środki wyrazu, co sprawia, że twórczość ta pozostaje ciągle wyrazem postmodernistycznego myślenia w kategoriach świata kalejdoskopu. W kontekście formalnym sztuka ta nie stroni ani od abstrakcji ani od figuracji. To, co wydaje się, pewnym znakiem czasu to dominacja tzw. nowych mediów – zwłaszcza wideo oraz fotografii – na niekorzyść malarstwa.

Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Gdańsku, wcześniejsza edycja (źródło: materiały prasowe organizatora)

Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Gdańsku, wcześniejsza edycja (źródło: materiały prasowe organizatora)

W 2013 roku biennale zostanie zorganizowane w przestrzeniach wystawienniczych Galerii Kameralnej, Baszty Czarownic w Słupsku oraz Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Na siódmą edycję biennale wpłynęło 232 zgłoszeń. Jury w składzie: Dorota Łagodzka, Justyna Ryczek, Sebastian Cichocki oraz ze strony organizatora: Edyta Wolska, Roman Lewandowski, wyłoniło 23 artystów, którzy zostali zakwalifikowani do wystawy.

Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Gdańsku, wcześniejsza edycja (źródło: materiały prasowe organizatora)

Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Gdańsku, wcześniejsza edycja (źródło: materiały prasowe organizatora)

Lista uczestników Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 7: Bażowska Natalia, Brandys Anna Maria, Bugalski Michał, Choróbski Mateusz, Doroszenko Ewa, Dragosz Emilia, Hyjek Michał, Koszewnik Tomasz, Kozioł Ola, Kühl Aleksander, Lis Piotr, Łazarczyk Magdalena, Łuczyna Małgorzata, Maniak Krzysztof, Markiewicz Małgorzata, Matyszewski Paweł, Pieregończuk Urszula, Szczypiński Mateusz, Szuszkiewicz Michał, Szymankiewicz Małgorzata, Trusewicz Łukasz, Wolny Mariusz i Wyjadłowski Erwin.

Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 7
Wernisaż: 11 października 2013 roku
Baszta Czarownic, godz. 17.00
Galeria Kameralna, godz. 18.00
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce, godz. 19.30 (uroczyste wręczenie nagród)
Wystawa potrwa do 30 listopada 2013 roku
Słupsk

Dodaj komentarz