• 2013-10-12

Jerzy Olek. De-

Od 11 października 2013 roku do 12 stycznia 2014 roku | CSW Znaki Czasu w Toruniu

Tytuł prezentowanej w toruńskim CSW wystawy De- odsyła do konkretnych zagadnień podjętych przez Jerzego Olka. Są wśród nich takie, jak: dekonstrukcja, destrukcja, dekompozycja czy dezintegracja. Łącznie haseł zaczerpniętych z poetyki postmodernizmu jest dziesięć, i to one porządkują cały materiał wystawowy.

Jerzy Olek, „Zagubiona przestrzeń”, 2009 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Olek, „Zagubiona przestrzeń”, 2009 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ekspozycja nie jest monolitem, raczej mozaiką dopełniających się elementów. Przemawia różnymi językami. Wspólnym mianownikiem poszczególnych części De zdaje się być syndrom gry z okiem.

Jerzy Olek poszukuje zjawiskowej przestrzenności w relacji do niejednoznacznej w swej istocie przestrzeni realnej. Zajmuje się przestrzenią wielorako rozumianą i wyobrażaną. Interesują go zagadnienia związane z widzeniem, jego ograniczeniami, ze złudzeniami optycznymi i technikami iluzjonistycznego obrazowania.

W twórczości oscyluje pomiędzy idealizacją modelu a faktycznością jego kształtu, znajdując swoje miejsce między schematem a konkretem. Sztukę traktuje jako niekończący się proces, wyzwalany własnymi, nie do końca spełniającymi się doświadczeniami. Dlatego może być określany jako szalony de-konstruktor, który niestrudzenie próbuje przejść na drugą stronę lustra.

Autor pracy: Jerzy Olek (źródło: materiały prasowe organizatora)

Autor pracy: Jerzy Olek (źródło: materiały prasowe organizatora)

Od 1991 r. artysta realizuje projekt pod nazwą Bezwymiar iluzji, na który składają się obrazy, rysunki, instalacje, fotografie, grafiki, projekcje, a także szereg tekstów teoretycznych. Koncentruje się wokół problematyki związanej z próbami uprzestrzennienia obrazu, wykroczenia poza dwuwymiarowość przedstawienia.

Jerzy Olek, „Aluzje przestrzenne”, 2006 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Olek, „Aluzje przestrzenne”, 2006 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jego namysł dotyczy także widzialności rzeczy, możliwości i granic poznania. Twórca rozważając interesujące go zagadnienia posiłkuje się wiedzą z zakresu matematyki, geometrii nieeuklidesowej, psychofizjologii i kosmologii. W swoich komentarzach łączy ze sobą wątki filozofii zen ze spuścizną europejskiej awangardy.

Kuratorka: Marta Smolińska

Jerzy Olek, De-
Wystawę można oglądać od 11 października do 12 stycznia 2014 roku
CSW Znaki Czasu
Wały gen. Sikorskiego 13
Toruń

Dodaj komentarz