• 2013-10-14

Teatr w Nowej Hucie

Od 22 października 2013 roku do 6 kwietnia 2014 roku | Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Teatr w Nowej Hucie to zjawisko, na które składało się i składa tak wielu bohaterów i tak wiele wydarzeń, że poświęcona mu wystawa została przygotowana w dwóch oddziałach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. W oddziale Dzieje Nowej Huty pokazana jest historia nowohuckiego teatru – od pierwszych, amatorskich scen z lat 50. XX w., poprzez kilkudziesięcioletni dorobek Teatru Ludowego, aż do czasów współczesnych i teatru Łaźnia Nowa.

Krwawe wesele – muzyczna opowieść o cygańskim sercu, reż. i scenariusz Bartosz Szydłowski, scen. Małgorzata Szydłowska, Kraków-Nowa Huta, 2007, fot. G. Głazik, wł. Teatru Łaźnia Nowa (źródło: mat. prasowe)

Krwawe wesele – muzyczna opowieść o cygańskim sercu, reż. i scenariusz Bartosz Szydłowski, scen. Małgorzata Szydłowska, Kraków-Nowa Huta, 2007, fot. G. Głazik, wł. Teatru Łaźnia Nowa (źródło: mat. prasowe)

Wystawa w nowohuckim oddziale MHK ma dwoje bohaterów: teatr i Nową Hutę. Ekspozycja jest rodzajem monografii, swoistym kompendium wiedzy na temat historii teatru w Nowej Hucie, także w jego amatorskich formach. Opowiada o wpływie teatru na rodzącą i rozwijającą się na przestrzeni lat społeczność. Prezentowane są sceny amatorskie sprzed 1955 roku, czyli z okresu nim powstał Teatr Ludowy. Zgromadzone obiekty i fotografie przedstawiają zapomniane dzisiaj sceny – takie jak Młoda Gwardia czy teatr Nurt – pierwsza scena w Nowej Hucie o charakterze amatorskim, która miała szansę przekształcić się w teatr zawodowy. W kolejnej części wystawy prezentowane są dzieje Teatru Ludowego poprzez pryzmat najciekawszych spektakli, jakie były w nim wystawiane od powstania sceny w 1955 roku do współczesności. Rozwój Teatru Ludowego na przestrzeni lat pokazywany jest poprzez przegląd pomysłów na misję tego teatru, jakie proponowali kolejni jego dyrektorzy.

Na wystawie zgromadzone zostały wyjątkowe kostiumy, projekty scenografii, plakaty i twórczość malarska, które związane są z działalnością tego teatru. Ukazana została także najmłodsza scena w Nowej Hucie – teatr Łaźnia Nowa. To prężnie działające miejsce odwołuje się m.in. do pytań o lokalność i rolę wspólnoty. Została tutaj podkreślona społeczna wymowa teatralnej pracy artystów z Łaźni, którzy bardzo często angażują do swoich projektów mieszkańców Nowej Huty. Możemy tutaj poczuć klimat i wymowę tych działań, a także zobaczyć, a nawet dotknąć, elementów scenografii, kostiumów, czy kojarzących się z Łaźnią Nową tabliczek bhp z okresu PRL-u. Wystawa zawiera też bogaty materiał multimedialny, poświęcony życiu teatralnemu w Nowej Hucie.

Suknia stylowa bordo ze spektaklu Ryszard III Williama Szekspira w reż. J. Stuhra, scen. M. Barun, Kraków_Nowa Huta, 2005, wł. Teatru Ludowego (źródło: mat. prasowe)

Suknia stylowa bordo ze spektaklu Ryszard III Williama Szekspira w reż. J. Stuhra, scen. M. Barun, Kraków_Nowa Huta, 2005, wł. Teatru Ludowego (źródło: mat. prasowe)

Część wystawy Teatr w Nowej Hucie pokazywana w Kamienicy Hipolitów umożliwia bliższe spojrzenie na awangardową twórczość Krystyny Skuszanki, Jerzego Krasowskiego i Józefa Szajny w nowo otwartym Teatrze Ludowym (1955) w Nowej Hucie. Ekspozycja przedstawia różnorodny i oryginalny styl tych znakomitych artystów, który wprowadzali w życie na przestrzeni jedenastu lat – wszyscy troje pracowali razem do roku 1963, a przez kolejne trzy lata Józef Szajna działał samodzielnie, jako dyrektor, inscenizator, scenograf i reżyser nowohuckiej sceny. Nowatorskie inscenizacje Teatru Ludowego z tego okresu wzbudzały zainteresowanie nie tylko mieszkańców industrialnej dzielnicy, ale również znawców i miłośników teatru z Krakowa i z całej Polski. W drugiej połowie lat 50. XX w. zespół Ludowego wystąpił na festiwalach teatralnych w Paryżu i w Wenecji, gdzie zyskał rozgłos i spotkał się z wielkim uznaniem.

Ekspozycja mieści się w czterech salach wystawienniczych. Wystawie towarzyszy obszerny, bogato ilustrowany katalog, w którym opisane zostały dzieje życia teatralnego Nowej Huty – od czasów jej powstania w połowie XX w. aż do czasów współczesnych.

Wystawa czasowa w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa:
Kamienica Hipolitów, wernisaż 22 października 2013 r., godz. 17.00, wystawa czynna do 30 marca 2014 roku
Muzeum Dzieje Nowej Huty, wernisaż 24 października 2013 r., godz. 14.00, wystawa czynna do 6 kwietnia 2014 roku
Kraków

Dodaj komentarz