• 2013-11-14

Bruno Schulz. Festiwal

Od 20 do 24 listopada 2013 roku | Wydawnictwo EMG

Bruno Schulz – patron BSF – pozostaje jednym z najczęściej czytanych, tłumaczonych, komentowanych i adaptowanych autorów piszących w języku polskim na świecie. Jest także symbolem tragicznej historii narodu żydowskiego i ofiarą Holokaustu – najdrastyczniejszego epizodu w europejskiej historii narodu żydowskiego. Stąd decyzja o postawieniu figury Bruno Schulz jako podstawowego znaku cyklicznego festiwalu – święta sztuki i literatury.

Adam Wiedemann, fot. Joanna Forsberg (źródło: materiały prasowe)

Adam Wiedemann, fot. Joanna Forsberg (źródło: materiały prasowe)

Każdej edycji Bruno Schulz. Festiwal towarzyszy sesja naukowa na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku ubiegłym była to sesja Bruno od Księgi Blasku (książka ją podsumowująca ukaże się nakładem Wydawnictwa EMG w drugiej połowie listopada). W tym roku w dniach od 21 do 23 listopada będzie to konferencja naukowa Tadeusz Różewicz – próba rekonstrukcji. Bio-grafia, historia, kultura współorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedrę Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiotem zainteresowania uczyniono przede wszystkim późną twórczość Tadeusza Różewicza, przyjmując za symboliczny punkt graniczny datę wydania tomu Płaskorzeźba (1991), otwierającego nowy okres w twórczości poety, posiadający własną specyfikę, budzący wiele emocji i kontrowersji wśród krytyków, wciąż jednak stosunkowo słabo rozpoznany i opisany. Nie mniej istotna jest również refleksja nad twórczością Różewicza z lat 70. i 80., a więc z okresu chyba najtrudniejszego w jego literackiej biografii, w którym publikował stosunkowo niewiele i który wydaje się także najsłabiej opisany przez krytykę. Organizatorzy chcieliby podjąć próbę nowego spojrzenia na te dwie tak różne, lecz równie intrygujące fazy twórczości poety, aby zrekonstruować ich specyfikę w trzech dopełniających się kontekstach: biografii twórczej samego Różewicza, wydarzeń historycznych oraz towarzyszących im przemian kulturowych i cywilizacyjnych.

Bruno Schulz. Festiwal – plakat (źródło: materiały prasowe)

Bruno Schulz. Festiwal – plakat (źródło: materiały prasowe)

BSF ma za zadanie kreować wyjątkowe wydarzenia i łączyć je ze sobą w ten unikalny sposób, który gość pierwszej edycji BSF, Ludwik Flaszen, nazwał festiwalem studyjnym. Celem organizatorów jest bowiem z jednej strony zapewnienie bardzo dużej frekwencji w czasie wydarzeń festiwalowych oraz różnych działań z pozoru nieprzystających do powagi tematu (gry miejskie, happeningi, murale, koncerty i cały szereg inicjatyw głównie z wykorzystaniem internetu i nowego kanonu komunikacji społecznej – które były już elementami pierwszej edycji BSF), z drugiej zaś prezentowanie z głęboką refleksją i bezkompromisową powagą jak największej liczby rozmów o literaturze czy – szerzej – o kulturze i sztuce oraz skuteczne włączanie ich w społeczno-ideową tkankę Wrocławia i Polski, a może, kto wie, i całego świata.

BSF to także przestrzeń, w której możliwe są starcia postaw światopoglądowych i śmiała dyskusja o problemach zarówno współczesności, jak i historii, problemach rozważanych i poznawanych przez pryzmat najwyższej klasy dzieł literatury i sztuki oraz ich twórców.

Artur Szyk, praca (źródło: materiały prasowe)

Artur Szyk, praca (źródło: materiały prasowe)

Program Bruno Schulz. Festiwal

Od 15 do 24 listopada

Plenerowa wystawa planszowa – dziedzictwo polsko-żydowskiego artysty
Artur Szyk (1894–1951). Żyd, polak, patriota, iluminator
Rynek przy Fontannie

Od 20 listopada do 14 stycznia

Impreza towarzysząca
Wystawa prac Ewy Mańkowskiej Obrazy i twarze
Wernisaż: 19 listopada, godz. 18.00
Klubokawiarnia Mleczarnia, ul. Włodkowica 5

Od 20 do 24 listopada, godz 10.00–18.00

Wystawa prac Artura Szyka – dziedzictwo polsko-żydowskiego artysty
Artur Szyk (1894–1951). Żyd, polak, patriota, iluminator
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Aula (parter) oraz Sala Pod Kopułą

Od 20 do 24 listopada

Kiermasz książek gości Bruno Schulz. Festiwal Książki najrozmaitsze
Księgarnia Hiszpańska ELITE, ul. Szajnochy 5

Marcin Sudziński, autorportret (źródło: materiały prasowe)

Marcin Sudziński, autorportret (źródło: materiały prasowe)

Strony: 1 2

Dodaj komentarz