VII Festiwalu Sztuki im. Jerzego Buszy pt. Random in Radom

Od 13 do 14 grudnia 2013 roku | MCSW Elektrownia w Radomiu

W ramach VII Festiwalu Sztuki im. Jerzego Buszy pt. Random in Radom odbędą się dwie wystawy poruszające problematykę fotoobiektu, który jako alternatywna forma fotografii, dzięki poszerzeniu płaskiej iluzji przestrzennej o przestrzeń realną, wykracza poza tradycyjną koncepcję medium fotograficznego.

Magdalena Krajewska, „Bajki dorosłych” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Magdalena Krajewska, „Bajki dorosłych” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Fotoobiekt zidentyfikowany. Foto-obiekt jest pojęciem szerokim i wieloaspektowym. Cechuje go unikatowość oraz różnorodność. Najbliższy dziedzinie rzeźby obiekt fotograficzny może wywodzić się również z tradycji innych dziedzin sztuki: malarstwa, scenografii, filmu i samej fotografii. Stąd też wynika jego intermedialność i wieloaspektowość.

Poszerzanie klasycznych granic fotografii i przede wszystkim ich przekraczanie stało się niezwykle inspirujące dla wielu polskich artystów począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku. Szczególnie kolejna dekada przyniosła bogactwo eksperymentów foto-przestrzennych. Słynna wystawa z 1971 roku Fotografowie Poszukujący pokazywała to zjawisko w pracach m.in. Józefa Robakowskiego, Wojciecha Bruszewskiego czy Natalii LL. Kolejna odsłona tego typu projektów miała miejsce w 1988 roku na wystawie Polska fotografia intermedialna lat ’80, na której prezentowanych było wiele obiektów odzwierciedlających różnorodne warianty postępowania z fotografią, autorstwa m.in. Krzysztofa Cichosza, Zygmunta Rytki czy Grzegorza Przyborka.

Wyżej wymienione nazwiska znajdziemy również na obecnej wystawie. Jednak nie ograniczamy się jedynie do pewnego wycinka historycznego z dziejów obiektu fotograficznego. Idea przyświecająca wystawie Foto-obiekt zakłada pokazanie szerszego spektrum tego zagadnienia. Jest to wciąż inspirująca ciekawa forma, po którą sięgają współcześni artyści. Zobaczymy zatem zarówno prace pochodzące z lat ‘60 XX wieku, kiedy to polski foto-obiekt się rodził, jak i projekty z ostatnich kilku dekad aż po najświeższe współczesne realizacje. Wystawie towarzyszy katalog z tekstem Adama Soboty.

Robert Rumas, „Roztocze”, 2004 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Robert Rumas, „Roztocze”, 2004 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Artyści: Jacek Bąkowski, Janusz Bąkowski, Sławomir Belina, Wojciech Bruszewski, Marek Cecula, Tomasz Ciecierski, Jerzy Dobrzański, Leszek Golec, Jerzy Grzegorski, Łódź Kaliska, Jerzy Kalina, Grzegorz Kowalski, Magdalena Krajewska, Edward Krasiński, Jacek Kryszkowski, Kamil Kuskowski, Henryk Kuś, Konrad Kuzyszyn, Natalia LL, Katarzyna Majak, Jacek Malicki, Tomasz Matuszak, Krzysztof Morcinek, Jagna Olejnikowska, Ked Olszewski, Marek Poźniak, Waldemar Pranckiewicz, Grzegorz Przyborek, Jagoda Przybylak, Wacław Ropiecki, Robert Rumas, Zygmunt Rytka, Tomasz Sikorski, Zdzisław Słomski, Andrzej Świetlik, Zbigniew Tomaszczuk, Piotr Tomczyk, Jerzy Truszkowski, Jan Stanisław Wojciechowski, Krzysztof Wojciechowski, Wojciech Zasadni

Wystawa Fotoobiekt zidentyfikowany… cd., Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galeria Monumentalna

Artyści: Janusz Bałdyga, Kuba Bąkowski, Krzysztof M. Bednarski, Bożenna Biskupska, Dagmara Bugaj, Krzysztof Cichosz, Lucjan Demidowski, Tomasz Komorowski, Leszek Oprządek, Jan Piekarczyk, Marek Poźniak, Józef Robakowski, Andrzej Różycki, Zofia Rydet, Adam Rzepecki, Zbigniew Sejwa, Daniel Wnuk, Krzysztof Zarębski, Joanna Zemanek

Janusz Bąkowski, „Marek II. Marek przeplatany”, 1968-1970 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Janusz Bąkowski, „Marek II. Marek przeplatany”, 1968-1970 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Busza (1947 – 1997) był teoretykiem i krytykiem sztuki związanym ze środowiskiem twórców awangardowych. W latach 70. współpracował z redakcją Kultury i redakcjami najważniejszych czasopism poświęconych fotografii (Fotografia, Foto). W latach 80. w założonym przez siebie biuletynie Obscura poświęconym sztuce fotografii, pisał teksty z pogranicza sztuki i filozofii. Swoje rozważania umieścił również w kilku książkach: Wobec fotografii, Wobec fotografów, Wobec odbiorców fotografii. W Radomiu mieszkał przez ostatnie 13 lat swojego życia.

VII Festiwal Sztuki im. Jerzego Buszy Random in Radom
Festiwal odbędzie się 13 i 14 grudnia 2013 roku

Wystawa Fotoobiekt zidentyfikowany
Wernisaż: 13 grudnia 2013 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 28 lutego 2014 roku
MCSW Elektrownia w Radomiu

Wystawa Fotoobiekt zidentyfikowany… cd.
Wernisaż: 14 grudnia 2013 roku, godz. 14.00
Wystawa potrwa do 31 stycznia 2014 roku
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galeria Monumentalna

Dodaj komentarz