• 2013-12-23

Na Zachętę do Muzeum

Od 13 grudnia 2013 roku do 2 marca 2014 roku | Muzeum Sztuki w Łodzi

Filmy, fotografie, obrazy i instalacje – blisko 70 prac współczesnych artystów, podejmujących dialog z historią i tradycją, ale też przełamujących tabu związane z cielesnością. Dzieła zgromadzone przez Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych można obejrzeć na wystawie w ms1. W dniu otwarcia ekspozycji kolekcja zostanie również oficjalnie przekazana Muzeum.

Stanisław Dróżdż, „Kości zostały rzucone”, 2003-2005 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Stanisław Dróżdż, „Kości zostały rzucone”, 2003-2005 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych budowało swoją kolekcję sztuki przez blisko 10 lat. Odbywało się to w ramach Narodowego Programu Kultury Znaki Czasu, ogłoszonego w 2004 roku. Program zakładał stworzenie lokalnych kolekcji sztuki współczesnej w kilkunastu miastach Polski i realizację rozmaitych programów edukacyjnych. Tworzeniem kolekcji miały zająć się regionalne, obywatelskie stowarzyszenia. Tak powstały tzw. Zachęty – Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Towarzystwo w Łodzi przez czas trwania programu Znaki Czasu (2004- 2013) zakupiło blisko 70 prac 39 artystów.

Twórcy Towarzystwa Zachęty w Łodzi postanowili zebrać kolekcję, która będzie korespondowała ze zbiorami Muzeum Sztuki w Łodzi i je uzupełniała. Pozyskiwane prace miały też reprezentować swój czas, czyli przełom XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów. Ta koncepcja zdecydowanie wyróżniała łódzką kolekcję na tle innych, które były budowane jako zbiory autonomiczne, w założeniu stanowiące zaczątki przyszłych muzeów sztuki nowoczesnej. Przykładem realizacji takiego założenia jest powołane w 2006 roku Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

By zapewnić wysoką merytoryczną jakość pozyskiwanych prac powołano komisję ekspertów, w skład której weszli krytycy i historycy sztuki: Dorota Jarecka, Dorota Monkiewicz, Maria Morzuch, Grzegorz Musiał, Paweł Sosnowski, a od 2007 roku również Jarosław Suchan – dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi.

Leszek Paul, „Terytorium czasu: minuty”, film, zapis cyfrowy, 2005 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Leszek Paul, „Terytorium czasu: minuty”, film, zapis cyfrowy, 2005 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Założenia dotyczące kontekstu zbiorów oraz współpraca z Muzeum Sztuki istotnie wpłynęły na wybór artystów i prac, które weszły do kolekcji. Komisja ekspertów interesowała się twórcami, którzy świadomie wykorzystują możliwości zapisu cyfrowego, wideo, tworzą instalacje i prace akustyczne. Dzieła były gromadzone według dwóch wątków tematycznych. Pierwszy dotyczy prac odnoszących się do Muzeum Sztuki i jego kolekcji – nawiązujących dialog z historią i tradycją (Śniadanie w muzeum grupy Łódź Kaliska), z awangardą (Unik Cezarego Bodzianowski, Attention: Light Józefa Robakowskiego ), a także z Muzeum jako instytucją (Wszystko już było Azorro).

Drugi związany jest z ciałem, przełamywaniem tradycyjnych poglądów związanych z seksualnością oraz poszukiwaniem własnej tożsamości w czasach kultury globalnej, osłabiającej strategie indywidualnego rozwoju i pogłębiania tożsamości. Widać to w pracach: Zofii Kulik, Jadwigi Sawickiej czy Dominika Lejmana. Na wystawie będzie można obejrzeć też Kości zostały rzucone Stanisław Dróżdża, który reprezentował Polskę na Biennale w Wenecji w 2003 roku.

Strony: 1 2

1 komentarz do artykułu “Na Zachętę do Muzeum”

  1. jmc

    Zachęcili mnie, wybieram sie niedługo do muzeum w Łodzi!

Dodaj komentarz