• 2014-02-28

Sztuka a transcendencja – Radziejowice 2013

Od 7 do 30 marca 2014 roku | MCSW Elektrownia w Radomiu

Artyści biorący udział wystawie pt. Sztuka a transcendencja – Radziejowice 2013 to w wielu przypadkach klasycy nurtu geometrycznego. Choć łączy ich zbliżony kierunek poszukiwań, manifestują różne postawy. Obok stanowiska pojmującego abstrakcję geometryczną jako formę przekazu, gdzie istotną rolę odgrywa czynnik duchowy, nie brak traktowania obrazu jako przedmiotu matematyczno-formalnych analiz lub jedynie układu dekoracyjnego.

Anna Szprynger, „Bez tytulu”, 2013 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Anna Szprynger, „Bez tytulu”, 2013 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Autorzy: Tamara Berdowska, Gerhard Birkhofer, Hellmut Bruch, Dominique Chapuis, Mateusz Dąbrowski, Andrzej Gieraga, Ryszard Gieryszewski, Julian Gil, Eugenia Gortchakova, Dorota Grynczel, István Haász, Gerhard Hotter, Karolina Jaklewicz, Jerzy Kałucki, Mieczysław Knut, Jo Kuhn, Paweł Lewandowski, Łukasz Leszczyński, Josef Linschinger, Anders Liden, Ryszard Ługowski, Michał Misiak, Paweł Mostowski, Leszek Oprządek, Janusz Orbitowski, Tomasz Prymon, Jan Pamuła, Reinhard Roy, Anna Szprynger, Grzegorz Sztabiński, Norbert Thomas, Jerzy Treliński, Anna Alicja Trochim, Tadeusz Gustaw Wiktor, Mieczysław Wiśniewski, Olga Ząbroń

Prezentacja prac artystów uczestniczących w 31. Plenerze – Sympozjum dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii, który w dniach 28 sierpnia – 7 września 2013 roku odbył się w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Historia plenerów sięga 1983 r. Odbywały się one kolejno w Białowieży, Okunince i Orońsku i zaowocowały stworzeniem dwóch międzynarodowych kolekcji nurtu geometrycznego: w Muzeum Okręgowym w Chełmie i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Kolejna, trzecia już kolekcja od 2009 roku tworzona jest w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu.

Michał Misiak, „i-11”, 2012 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Michał Misiak, „i-11”, 2012 (źródło: materiały prasowe organizatora)

W ubiegłorocznym Plenerze-Sympozjum wzięło udział 36 artystów z Polski i zagranicy (Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Szwecji i Węgier). Problemem, wokół którego skupiło się spotkanie, była sztuka a transcendencja. We wstępie do katalogu wystawy dr Bożena Kowalska – inicjatorka i kurator wszystkich dotychczasowych plenerów, pisze:

W sztuce poszukiwanie i odnoszenie się do tego, co poza czy ponad nami – rządzące światem, choć nieznane, lub tylko tajemnicze i niesprecyzowane – daje się obserwować od najdawniejszych czasów po dziś, niezależnie od szerokości geograficznej. Zazwyczaj ów czynnik transcendentny łączył się w sztuce z różnymi wierzeniami religijnymi, z mniej lub bardziej ukształtowanym wyobrażeniem niezależnych od człowieka sił kierujących losami wszechświata i ludzi. Toteż czynnik ten odczuć się daje jako emanacja szczególnej siły magicznej w powszechnie uznanych za wyjątkowo cenne realizacjach twórczych różnych czasów: czy będzie to kamienny krąg Stonehenge, malowidła w Lascaux, jantry tantryczne czy ołtarz Wita Stwosza, ikony Andrieja Rublowa lub Jerzego Nowosielskiego, tryptyk trzech barw Yves Kleina czy „Umarła klasa” Tadeusza Kantora. Jindrich Chalupecki odpowiedziałby, że to apel transcendentalny. Nasuwa się tu mimo woli pytanie, czy ów element transcendentalny nie jest jedynym wyróżnikiem prawdziwej sztuki?

Karolina Jaklewicz, „Moment”, 2011 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Karolina Jaklewicz, „Moment”, 2011 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sztuka a transcendencja – Radziejowice 2013
Wernisaż: 7 marca 2014 roku, godz. 15.00
Wystawa potrwa do 30 marca 2014 roku
MCSW Elektrownia
ul. Domagalskiego 5
Radom

Dodaj komentarz