• 2014-03-13

Crimestory

Od 21 marca do 1 czerwca 2014 roku | CSW Znaki Czasu w Toruniu

Wystawa Crimestory jest propozycją przemyślenia pozycji, jaką w społeczeństwie zajmuje artysta, oraz miejsca, jakie sztuka zajmuje w życiu społecznym. Jest próbą rewizji współczesnych wyobrażeń na temat relacji sztuki i jej publiczności. Jest próbą nadszarpnięcia nici porozumienia między artystą i widzem – nici, która jest zresztą bardziej wątła niż mogłoby się wydawać.

Tomasz Mróz, "Autoportret", 2006, rzeźba, silikon, mechanizm, technika mieszana, fot. Maciej Zaniewski, dzięki uprzejmości Galerii Arsenał w Białymstoku (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tomasz Mróz, "Autoportret", 2006, rzeźba, silikon, mechanizm, technika mieszana, fot. Maciej Zaniewski, dzięki uprzejmości Galerii Arsenał w Białymstoku (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jako odbiorcy sztuki, chcielibyśmy ją poznawać, zbliżać się do niej, zaprzyjaźniać z nią. Współcześni artyści zdają się wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom, również wykonując krok w stronę publiczności.

Tendencję do popychania artystów w objęcia publiczności wzmacnia logika życia instytucjonalnego. Współczesna sztuka jest dziedziną skrajnie zinstytucjonalizowaną. Publiczność ma okazję do kontaktu z twórczością artystów niemal wyłącznie za pośrednictwem galerii, muzeów, centrów sztuki. Te zaś, podążając za naturalnym instytucjonalnym instynktem, starają się sztukę upowszechniać, tłumaczyć, wyjaśniać istniejące wokół niej nieporozumienia. Wiele z tych instytucji finansowanych jest z podatków publiczności. Ta zaś płacąc, wymaga i, co jak najbardziej zrozumiałe, rości sobie prawo do zadowolenia.

(Stach Szabłowski)

Wystawa Crimestory jest sugestią, że czasem warto z tych roszczeń zrezygnować. Czasem nawet roszczenia te są wręcz niemożliwe do wyegzekwowania. Wystawa oparta jest na tezie, że ze sztuką nie da się do końca zaprzyjaźnić. Nie da się jej zupełnie oswoić. I zdarza się, że to, co w sztuce najważniejsze, kryje się nie w obszarze uzgodnień między artystą i odbiorcą, lecz w przestrzeni nie-porozumienia, obcości i konfliktu.

Osią wystawy jest więc konflikt, który tli się za fasadą przyjacielskich gestów. To konflikt między artystą a publicznością, między jednostką i zbiorowością, między wolnością twórczą i normą społeczną, konflikt między ugruntowanymi przekonaniami i wyobrażaniami, a dziełem, które owe wyobrażania podważa, krytykuje i burzy. To także konflikt między hermetycznymi językami sztuki a językiem potocznym.

(Stach Szabłowski)

„Cipedrapskuad”, fot. Monika Kmita, dzięki uprzejmości artysteky (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Cipedrapskuad”, fot. Monika Kmita, dzięki uprzejmości artysteky (źródło: materiały prasowe organizatora)

Materią wystawy Crimestory są prace, które na różnych polach mogą inicjować spór między sztuką i jej odbiorcami. Prace, które bronią się przed akceptacją. Niektóre z nich ostentacyjnie ustanawiają niepodległość artysty jako twórczej jednostki w zbiorowości. Niektóre przeciwstawiają wizji artysty służącego wspólnocie inną wizję – obraz twórcy jako outsidera, wręcz wyrzutka, wroga publicznego, który ową wspólnotę poddaje krytyce. Wśród przedstawionych na wystawie realizacji są takie, które brutalnie obchodzą się z wrażliwością widza, takie, które naruszają dominujące normy obyczajowe, takie, które łamią zasady politycznej poprawności i takie, które kwestionują normatywną moralność. W polu wystawy jest miejsce na prace, których autorzy dokonują przekroczenia na poziomie języka, jak również na realizacje, których twórcy odmawiają komunikacji za pomocą powszechnie zrozumiałych kodów, podejmując wysiłek konstruowania własnego języka, często hermetycznego, niezrozumiałego, pełnego paradoksów i nieprzetłumaczalnych idiomów.

(Stach Szabłowski)

Strony: 1 2

Dodaj komentarz