• 2014-03-19

I Identity.Move!

Od 27 do 30 marca 2014 roku | Centrum Kultury w Lublinie

Identity.Move! to międzynarodowa platforma współczesnego tańca w Europie Środkowej i Wschodniej. W projekcie uczestniczy 24 artystów, 17 partnerów, 8 kuratorów, 15 państw. Sympozjum Identity.Move! w Lublinie rozpocznie się już 27 marca.

Anna Nowicka (źródło: mat. prasowe)

Anna Nowicka (źródło: mat. prasowe)

Identity.Move! jest kilkuletnim procesem pracy umożliwiającym artystyczne i badawcze poszukiwania wokół tematu tożsamości w tańcu. To projekt organizowany przez Goethe-Institut w Warszawie we współpracy z Centrum Kultury w Lublinie, Eastern European Performing Arts Platform, Motus o.s. / Alfred ve dvoře in w Pradze i National School of Dance w Atenach, a wspierany jest przez Program Kultura Unii Europejskiej.

Program Identity.Move!:

27 marca:

  • 20.00 przedstawienie: Anna Nowicka, the truth is just a plain picture. said bob.

I tak, powoli, jesteśmy zastępowani… poprzez nieprzerwany ciąg obrazów, jeden za drugim obezwładniający się wzajemnie, każdy zajmujący miejsce poprzedniego. W szeregu wydarzeń, nad którymi straciliśmy kontrolę.

Gdzie leży granica pomiędzy tym, co rzeczywiste a tym, co fikcyjne

Co znajduje się pod warstwami iluzji? Nic?

Solowy projekt Anny Nowickiej jest próbą przyjrzenia się fikcji, rzeczywistości i iluzji jako głównymi elementami tworzącymi przestrzeń, w której żyjemy. Czym jest rzeczywistość i dlaczego prawdziwe uważane jest za bardziej wiarygodne niż fikcyjne? w jak dużej mierze nasza tożsamości jest wynikiem codziennych kreacji?

Anna Nowicka – tancerka, choreografka, pedagożka, instruktorka jogi. Absolwentka psychologii  Uniwersytetu Warszawskiego oraz Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD) w Austrii, dyplomowany instruktor tańca współczesnego. Brała udział w spektaklach tanecznych i teatralnych w Polsce i zagranicą. Artystka przez wiele lat uczyła się tańca w Warszawie u Anny Godowskiej, brała także udział w projektach aktora Przemysława Wasilkowskiego. Ważnym doświadczeniem na polu tańca była dla niej praca z Malą Kline i Draganą Alfirevic. W sezonie 2008/2009 uczestniczyła w podyplomowym programie Tomiego Janezica dla performerów w Słowenii i występowała gościnnie razem z grupą En-Knap. Nieprzerwanie pracuje nad własnymi spektaklami.

koncepcja, choreografia i wykonanie: Anna Nowicka
opieka artystyczna: Peter Pleyer
muzyka: Tian Rotteveel
realizacja techniczna: Łukasz Kędzierski
oprawa graficzna: Filip Gruber Bojovic
strona wizualna: Carito Maldonado, Juliane Brösemann
produkcja: Art Stations Foundation – spektakl powstał w ramach programu rezydencyjnego Solo project – programu rezydencji Art Stations Foundation /starybrowarnowytaniec.pl
przy wspraciu Hochschulübergreifenden Zentrums Tanz Berlin (HZT)

  • 21.00 film: Karol Radziszewski, America is not ready for this (’65)

28 marca:

  • 17.30-18.30 wykład i dyskusja: Karol Radziszewski
  • 19.00 FLORIN FLUERAS (RO) / BRYNJAR BANDLIEN (NO)

hammer without a master [młot bez mistrza]
Romanian Dance History VIII [Rumuńska historia tańca VIII]

Po latach cenzury Stere Popescu, rumuński choreograf, zdecydował się przedstawić swoje poglądy na życie oraz całokształt pracy artystycznej w jednej choreografii – the hammer without a master [młot bez mistrza]. Czterdzieści pięć lat później Brynjar Bandlien, Florin Flueras oraz Antonija Livingstone wrócili do tego utworu. W toku ich pracy, bazującej na wywiadach z bohaterami, ich zainteresowanie przesunęło się z rekonstrukcji przedmiotu przedstawienia na grę ze sposobem, w jaki funkcjonują istniejące wspomnienia, oraz na performatywny potencjał wywiadów na styku rzeczywistości i fikcji, teraźniejszości i przeszłości. W centrum tego podejścia pozostały procesy, metody pracy i koncepcje leżące u podstaw oryginalnego utworu, które umożliwiły jego realizację. hammer without a master to artystyczne spotkanie, to próba jednoczesnej refleksji nad dawnymi intencjami i naszym współczesnym rozumieniem sztuki, społeczeństwa i działań – refleksji tak dalekiej, jak pełne pasji było podejście Stere Popescu, i z taką samą odwagą, która pozwala podjąć tematy tak wielkie jak miłość, uczuciowość, sztuka, czas, społeczeństwo, transcendencja i śmierć.

Romanian Dance History VIII: Każdy chce mieć swoją własną historię. A większość leksykonów historii sztuki, podręczników, esejów jest napisanych z zachodniego punktu widzenia. Stąd też perspektywa rekonstrukcji lokalnego kontekstu i lokalnych historii może wydawać się kusząca … Ale co miałoby zostać zrekonstruowane? W oparciu o co i według jakich kryteriów? I w sumie dlaczego miałoby to mieć dla nas znaczenie?

Florin Flueras studiował choreografię na UNATC w Bukareszcie i psychologię na Uniwersytecie Targu Mures. Pracował jako psycholog, następnie skoncentrował się na realizowaniu projektów artystycznych w Rumunii i zagranicą. Często zmienia konteksty, w których działa – sztuki wizualne, taniec współczesny, aktywizm, teoria. Jest zaangażowany w projekty takie jak Unsorcery, Postspectacle, Presidential Candidacy, Bezna. Współpracuje z Aliną Popą. Jego dotychczasowe realizacje to m.in. Dead Thinking and Second Body i End Pit w Stambule we współpracy z Popą w 2013 roku, w 2010 – Military Performance on discipline, hammer without a master jako część The Romanian Dance History i przedstawienie telewizyjne: The Last Apocalypse w 2009 roku. florinflueras.blogspot.ro

Brynjar Åbel Bandlien (1975) zdobył wykształcenie taneczne w swojej rodzinnej Norwegii i w Niemczech. Od 1995 do 1998 roku był zawodowym tancerzem w zespole the Netherlands Dance Theater 2 w Holandii, następnie rozwijał swoją karierę jako tancerz tańca współczesnego na scenie europejskiej. Współpracował z takim artystami jak Vera Mantero, Manuel Pelmus, Raimund Hoghe, Antonija Livingstone, Philipp Gehmacher i Jennifer Lacey. W 2004 roku zamieszkał w Bukareszcie, gdzie należał do grupy założycieli CNDB – The National Center of Dance. Zajmuje się tańcem, nauczaniem jogi, udziela się politycznie i rysuje komiksy. Jako kurator przygotował program Zilele Strimbe (Crooked Days) jako element programu CNDB w 2008 roku. Jako choreograf wystawił O w 2005 oraz Still w 2008. Bandlien mieszka w Oslo, Bukareszcie i Berlinie.

koncepcja i wykonanie: Brynjar Bandlien i Florin Flueras
Specjalne podziękowania dla: Antonija Livingstone i Stere Popescu (Manuel Pelmus)
Produkcja: Bandlien/Pelmus co-produkcja: CNDB Bucharest
Przy wsparciu: Norwegian Arts Council oraz Fond for utovende kunstnere

Strony: 1 2

Dodaj komentarz