• 2014-04-22

Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich 1880–1914

Od 7 maja do 7 września 2014 roku | MCK w Krakowie

Wybitne dzieła symbolizmu czeskiego – oniryczne kompozycje, bajkowe tematy, fantastyczne postacie – zawładną w maju Galerią Międzynarodowego Centrum Kultury. Po raz pierwszy w Polsce tak szeroko przedstawione zostanie zagadnienie czeskiego symbolizmu – symbolizmu, jaki na tak wielką skalę i na tak wysokim poziomie artystycznym nigdy w Polsce nie zaistniał.

Georg Jílovský, „Sąd Parysa”, ok. 1910, olej, płótno, kolekcja prywatna (źródło: materiały prasowe organizatora)

Georg Jílovský, „Sąd Parysa”, ok. 1910, olej, płótno, kolekcja prywatna (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na wystawie Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich 1880–1914 znajdzie się ponad 130 dzieł – obrazów, rysunków, grafik, rzeźb i obiektów ceramicznych – pochodzących z kilkudziesięciu kolekcji, zarówno publicznych, jak i rzadko pokazywanych zbiorów prywatnych.

Choć pokazywane prace reprezentują różnorodne stylistyki, to ich wspólnym mianownikiem jest dążenie do wyrażania wewnętrznych emocji, treści duchowych i metafizycznych. To właśnie intuicja, poznanie pozarozumowe, podświadomość stanowiły główny element rodzącego się pod koniec XIX wieku nurtu symbolizmu, który objął nie tylko sztuki plastyczne, ale również literaturę i muzykę. Kierunek, który najpierw rozwinął się na terenie Francji i Belgii, szybko stał się prądem ogólnoeuropejskim i wyraźnie zaznaczył swoją obecność w krajach Europy Środkowej. Doskonałym przykładem recepcji nowego zjawiska jest sztuka z terenu Czech tego okresu.

Vojtěch Preissig, „Zorza wieczorna“, pocz. XX wieku, druk, karton, kolekcja prywatna (źródło: materiały prasowe organizatora)

Vojtěch Preissig, „Zorza wieczorna“, pocz. XX wieku, druk, karton, kolekcja prywatna (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prezentowani twórcy należą do dwóch generacji symbolistów; pierwsza tworzyła w latach 80. XIX wieku, druga – dekadę później. Wśród prac z lat 80. prezentowane są silnie zdynamizowane kompozycje Beneša Knüpfera, sięgające do tematyki mitologicznej. Wśród dzieł z lat 90. nie brak prac Jaroslava Špillara, Karela Hlaváčka, Jana Preislera czy Maxa Švabinskiego, które urzekają secesyjną stylistyką i nastrojowością.

Wystawa jest przygotowywana we współpracy z Muzeum Sztuki w Ołomuńcu i praskim wydawnictwem Arbor Vitae. Będzie stanowić pierwszą, tak szeroką prezentację zagadnienia czeskiego symbolizmu w Polsce.

Rudolf Jettmar, „Przedwiośnie”, ok. 1900, olej, płótno, kolekcja prywatna (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rudolf Jettmar, „Przedwiośnie”, ok. 1900, olej, płótno, kolekcja prywatna (źródło: materiały prasowe organizatora)

MCK od ponad 20 lat odgrywa rolę ambasadora Polski w Europie Środkowej i jednocześnie stało się głosem Europy Środkowej na forum międzynarodowym. Misją MCK jest tworzenie przestrzeni do dyskusji nad wspólnym, środkowoeuropejskim dziedzictwem. Realizuje się ona w formie projektów badawczych i edukacyjnych, wystaw, konferencji oraz publikacji. Współpraca kulturalna z Czechami od ponad dwudziestu lat zajmuje kluczową pozycję w programie MCK. Władcy snów to kolejna prezentowana w Galerii MCK wystawa zorganizowana wspólnie z Muzeum Sztuki w Ołomuńcu W 2010 roku prezentowana była świetnie przyjęta przez krytykę i publiczność wystawa Dom miłośnika sztuki. Kultury artystyczna Czech i Moraw 1870–1930.

Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich 1880–1914
Wystawę można oglądać od 7 maja do 7 września 2014 roku
Galeria MCK w Krakowie

Dodaj komentarz