• 2014-05-14

Dom jako forma otwarta

Od 24 maja 2014 roku | Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

24 maja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie otwiera dla publiczności dom Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie. Będzie on dostępny podczas cyklicznie organizowanych wycieczek. Drewniany dom, położony na Mazowszu, w malowniczym starorzeczu Bugu, jest przestrzennym manifestem idei Formy Otwartej, którą Oskar Hansen, polski członek Team 10, uczynił osią swojej twórczości architektonicznej. Otwarciu towarzyszy premiera książki Dom jako forma otwarta. Szumin Hansenów.

„Dom jako Forma Otwarta. Szumin Hansenów” fot. Jan Smaga (źródło: materiały prasowe)

„Dom jako Forma Otwarta. Szumin Hansenów” fot. Jan Smaga (źródło: materiały prasowe)

Forma Otwarta zaprezentowana po raz pierwszy na kongresie CIAM w Otterlo w 1959 roku zakładała otwarcie architektury na współtworzenie jej przez jej użytkowników, sytuowała ją w roli chłonnego tła eksponującego wydarzenia codziennego życia. Nastawiona na partycypację, proces, zmianę hierarchii między artystą i widzem stała się kluczową ideą dla działalności architektonicznej Hansena oraz inspirującym punktem odniesienia dla twórczości artystycznej jego studentów z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Dom, budowany od 1968 roku, w pełni wyrażał te idee, będąc jedną z niewielu prac Hansenów zrealizowanych zgodnie z ich życzeniem, bez ograniczeń narzucanych przez socjalistyczny przemysł budowlany. Czasoprzestrzenna architektura płynnie łącząca wnętrze i zewnętrze zawierała w sobie pierwiastek zmiany, łatwo adaptując się do zmieniających się potrzeb użytkowników. Budowana jako rama dla życia, ożywa wraz z obecnością ludzi. Szczególną atmosferę domu współtworzą ślady działalności i pasji jego mieszkańców – umieszczone wokół domu instrumenty dydaktyczne do nauki podstaw kompozycji; stalowa struktura z biennale w Wenecji z 1977 roku, po której pnie się winorośl i drewniany gołębnik, który, jak uważała Zofia Hansen, był najdoskonalszym dziełem jej męża.

Od 2014 roku opiekę nad domem sprawuje Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Od maja będzie możliwe jego zwiedzanie podczas wycieczek organizowanych przez Muzeum. Równolegle ukaże się książka Dom jako Forma Otwarta. Szumin Hansenów poświęcona architekturze domu ze znakomitymi zdjęciami Jana Smagi oraz esejami Filipa Springera i Aleksandry Kędziorek.

Pierwsze wycieczki, organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Powojenny Modernizm i Festiwalem Otwarte Mieszkania, odbędą się w dniach 24 maja, 31 maja i 7 czerwca. Na wszystkie wycieczki wstęp wolny, obowiązują zapisy przez stronę internetową muzeum.

„Dom jako Forma Otwarta. Szumin Hansenów”, okładka, fot. Jan Smaga (źródło: materiały prasowe)

„Dom jako Forma Otwarta. Szumin Hansenów”, okładka, fot. Jan Smaga (źródło: materiały prasowe)

Dom jako forma otwarta
Od 24 maja 2014 roku
Dom Zofii i Oskara Hansenów
Szumin

Dodaj komentarz