• 2014-05-17

Miesiąc Fotografii 2014

Od 15 maja do 15 czerwca 2014 roku | Kraków

Kuratorem tegorocznej odsłony Miesiąca Fotografii w Krakowie jest Aaron Schuman, niezależny badacz, artysta i wydawca. W skoncentrowanym na relacji fotografii i wiedzy Programie głównym festiwalu znalazły się wystawy uznanych twórców polskiej i światowej fotografii, w wielu przypadkach pokazywanych w Polsce po raz pierwszy. Kalendarz MFK2014 szczelnie wypełnią liczne warsztaty, spotkania czy projekcje filmów. Organizatorem Miesiąca Fotografii w Krakowie jest Fundacja Sztuk Wizualnych.

Dominik Lejman, „Nothing to Add”, 2011. Akryl na płotnie, projekcja wideo. Dzięki uprzejmości SOR Rusche Sammlung (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dominik Lejman, „Nothing to Add”, 2011. Akryl na płotnie, projekcja wideo. Dzięki uprzejmości SOR Rusche Sammlung (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tegoroczny Miesiąc Fotografii w Krakowie różni się od wcześniejszych. Program główny festiwalu stworzył zaproszony przez nas do współpracy zewnętrzny kurator – Aaron Schuman – i będzie to 9 wystaw niezwykłych artystów średniego pokolenia wybranych przez niego. 12. edycja MFK analizuje możliwości i ograniczenia poznania otaczającego nas świata poprzez fotografię. Zaprezentujemy projekty, które potwierdzają, że jest to możliwe, i takie, które sprytnie kwestionują przekonanie, że wszystko, co wygląda naukowo, musi być prawdziwe. W ramach Sekcji eksperymentalnej pokażemy oryginalny – zwłaszcza jak na festiwal fotograficzny – projekt zrealizowany z udziałem nieszablonowych twórców. Do tego Sekcja ShowOFF i liczne wydarzenia towarzyszące. Podczas tegorocznej wizyty w Krakowie warto przygotować się na wiele niezwykłych odkryć, zarówno wśród wystaw, jak i poza nimi.

– zdradza Agnieszka Olszewska, od grudnia 2013 roku pełniąca obowiązki dyrektora festiwalu.

Poszukiwanie wiedzy. Program główny Miesiąca Fotografii w Krakowie w 2014 roku bada istotną i bliską relację fotografii i wiedzy. Analizuje różnego typu uwikłania fotografii w służbę wiedzy (lub niewiedzy), procesy poszukiwania faktów i znaczeń poprzez fotografię. 12. edycja to zarówno próba odkrywania ról przyjmowanych przez fotografię, jak i celebracja jej licznych walorów jako niezależnej formy badawczej, śledczej czy krytycznej o wielkim potencjale. Na Program główny festiwalu złoży się 9 wystaw, w tym prezentowana w Bunkrze Sztuki Sekcja eksperymentalna podejmująca próbę eksploracji potencjału fotografii jako medium wykraczającego poza zmysł wzroku oraz:

  • projekt Trevora Paglena Ostatnie obrazy (Galeria Starmach) stworzony i realizowany we współpracy z NASA. Artysta, wraz z zaproszonymi ekspertami, dokonał wyboru 100 fotografii, tworząc zbiór – często niepozbawiony humoru – mający w swym pierwotnym założeniu stanowić próbę fotograficznego opisu świata;
  • Taryn Simon (Kolekcja obrazów, MOCAK) na bazie złożonego systemu katalogowania zbiorów Nowojorskiej Biblioteki Publicznej (NYPL) (ponad 1,2 miliona obrazów) eksplorująca pozornie neutralny wątek porządkowania wiedzy o świecie;
  • wizualny esej Davida Campany’ego (Walker Evans. Fotografia prasowa, również w MOCAK-u) skomponowany ze starannie wybranych fotografii jednego z najważniejszych fotografów XX wieku – Walkera Evansa;
  • pierwsza w Polsce prezentacja prac Clare Strand (Lektury dodatkowe, Kamienica Szołayskich, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie) analizująca potrzebę automatycznego uznawania za prawdziwe obrazów nawiązujących do konwencji naukowej;
  • wystawa Estetyka forensyczna (Galeria Pauza) prezentująca badania Thomasa Keenana i Eyala Weizmana, członków grupy badawczej Forensic Architecture, dla której punktem wyjścia jest przekonanie, że fotografia prowadzi do prawdy;
  • skoncentrowana na polskich twórcach ekspozycja kuratorowana przez Wojciecha Nowickiego, przedstawiająca wzajemne wpływy fotografii wykonanej w celach naukowo-badawczych oraz fotografii artystycznej (Promieniowanie, Muzeum Techniki i Sztuki Japońskiej Manggha);
  • opowieść Aarona Schumana o podążaniu tropem własnych wspomnień, archiwalnych fotografii oraz obiektów z kolekcji krakowskiego Muzeum Etnograficznego (FOLK. Etnografia osobista, MEK);
  • Jason Fulford (Hotel Oracle) dotąd pokazywał swoje prace w hotelach czy autobusie. Prezentowana w maju w Krakowie odsłona projektu to zagadka dla festiwalowej publiczności i zachęta do poszukiwania wiedzy ukrytej.
Jerzy Lewczyński, „Syfilis”, bez daty. Ze zbiorów Muzeum w Gliwicach (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Lewczyński, „Syfilis”, bez daty. Ze zbiorów Muzeum w Gliwicach (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sekcja eksperymentalna – fotografia jako medium zmysłowe. Sekcja eksperymentalna to część programu, w ramach której organizatorzy stawiają na nowe sposoby generowania treści i ich prezentacji w ramach festiwalu. Po interaktywnej wystawie pokazywanej w Bunkrze Sztuki w 2012 roku, druga odsłona sekcji (2013) przybrała kształt drukowanego magazynu. W trzeciej odsłonie Sekcja eksperymentalna powraca do formuły wystawy, a na niej, między innymi, prace Igora Omuleckiego, Janka Simona, Łukasza Jastrubczaka, Józefa Robakowskiego, Stanisława Nitosławskiego, Jerzego Wrońskiego, Andrzeja Pawłowskiego, Marcela Kaczmarka, Dominika Lejmana czy Jiriego Siguta.

Na wystawie w Bunkrze Sztuki zaprezentowane zostaną prace eksplorujące naturę fotografii, często uważane za odległe od tej właściwej. Projekt Oddźwięki, przygotowywany w ramach Sekcji eksperymentalnej MFK2014, jest próbą zbadania potencjału fotografii jako medium zmysłowego, wykraczającego poza wzrok i angażującego inne sfery ludzkiej percepcji (dotyk, dźwięk, zapach, ciepło, doświadczenie przestrzeni)

– opowiada Jakub Woynarowski, kurator wystawy.

Strony: 1 2 3

Dodaj komentarz