• 2014-06-30

Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival

Od 8 do 13 lipca 2014 roku | Warsztaty Kultury w Lublinie

Od sześciu lat Inne Brzmienia Art’n’Music Festival był okazją do usłyszenia w Lublinie najciekawszych artystów spoza głównego nurtu, reprezentujących różne kraje i gatunki muzyczne. W tym roku usłyszymy 26 zespołów z całego świata. Edycja wyjątkowa ze względu na pewien szczególny wschodni klimat, który choć obecny od zawsze, w tym roku, dzięki projektowi Wschód Kultury i obecności ponad 100 artystów z Europy Wschodniej zyska szczególną rangę.

The Tiger Lillies, fot. Andrey Kezzyn (źródło: materiały prasowe organizatora)

The Tiger Lillies, fot. Andrey Kezzyn (źródło: materiały prasowe organizatora)

Produkowany przez Warsztaty Kultury w Lublinie Inne Brzmienia Art’n’Music Festival to dziś zdecydowanie jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych imprez muzycznych w południowo-wschodniej Polsce. Ideę tego niezwykłego festiwalu wprowadził w życie  lubelski manager i animator Mirek Olszówka.

Dziś Mirka nie ma już z nami, pozostawił jednak po sobie piękną wizję oraz marzenia o stworzeniu w naszym mieście oryginalnego święta muzyki i sztuki. Pielęgnując te marzenia i wzbogacając je o nowe pomysły, co roku zapraszamy do Lublina na ten kilkudniowy, multidyscyplinarny festiwal osoby, które poszukują w muzyce oryginalności i nowej jakości nieulegającej popularnym trendom, komercji i schlebianiu masowym gustom.

Festiwal Inne Brzmienia w swoich założeniach ma prezentować najciekawsze oraz najbardziej wartościowe zjawiska muzyczne z pogranicza różnych gatunków. Ciekawych artystów organizatorzy szukają w klimacie rockowym, reggae, elektro, a nawet w muzyce klasycznej. Inne Brzmienia, podczas sześciu dotychczasowych edycji, zyskały wyrazisty styl, liczne grono wiernej publiczności oraz renomę na krajowym rynku muzycznym.

Lubelska edycja Wschodu Kultury 2014 zbudowana jest z 10 modułów tworzących spójny lecz bardzo różnorodny program,  który zawiera   najciekawsze zjawiska kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego, Polski jak również Rosji, Europy Zachodniej i innych  zakątków naszego globu. Do udziału w festiwalu zapraszamy  wielu artystów z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Azerbejdżanu, Armenii, Rosji, Austrii, Wielkiej Brytanii, USA, Polski czy Izraela.

Tym samym Lublin staje się przestrzenią specjalną, miejscem spotykania się nie tylko ludzi o odmiennych  wrażliwościach, lecz także miejscem zderzania i przenikania  się koncepcji artystycznych, poszukiwania nowych wyzwań i idei.

Inne Brzmienia Art’n’Music Festival

Festiwal prezentuje najciekawsze oraz najbardziej wartościowe zjawiska muzyczne z pogranicza różnych gatunków i kultur. Ciekawych zjawisk szukamy w klimacie world music i rockowym, w jazzie i reggae, a także w elektro czy muzyce klasycznej.

Celem Festiwalu jest stworzenie w Lublinie wyjątkowej przystani do spotkania z oryginalnymi i poszukującymi artystami. Głównym kryterium branym pod uwagę przy budowie programu jest wysoka jakość artystyczna oraz innowacyjność. Festiwal prezentuje najciekawsze zjawiska kultury muzycznej zarówno z Polski jak i ze świata. Ważną grupę artystów definiujących lubelski Festiwal stanowią artyści ze Wschodu.

Zależy nam na prezentowaniu zjawisk najbardziej interesujących, o najwyższej jakości artystycznej i wyznaczających kierunki w kulturze poszczególnych Krajów Partnerstwa Wschodniego. Odnosząc się do inności brzmień zamierzamy jak najszerzej eksplorować rynki muzyczne poszczególnych krajów, aby prezentować to, co najciekawsze, a nie to, co najsilniej promowane. Za cel stawiamy sobie przybliżanie Polsce i Europie tradycji muzycznych i aktualnych kierunków poszukiwań artystów wschodnich.

Orient Station (źródło: materiały prasowe organizatora)

Orient Station (źródło: materiały prasowe organizatora)

Orient Station

W swoich założeniach projekt ma przybliżać widowni z Polski, a także z Europy Zachodniej interesujących, aczkolwiek u nas jeszcze szerzej nieznanych artystów zza wschodniej granicy. Chcemy zapraszać do Lublina konkretnych wykonawców, którzy zyskali już renomę w swoich krajach, a teraz chcą postawić kolejny krok i zaistnieć na arenie międzynarodowej. Kryterium przyjęcia na muzyczną rezydencję w Lublinie stanowić będzie oryginalność oraz wysoka jakość artystyczna.

Orient Station – to swego rodzaju certyfikat przyznawany zapraszanym do Lublina artystom, którzy dzięki branżowym kontaktom posiadanym przez Warsztaty Kultury wspierani będą w obszarze promocji, nawiązywania kontaktów z polskimi i zachodnioeuropejskimi artystami, wytwórniami, menedżerami, organizatorami festiwali, a także zachęcani do tworzenia kooperacji oraz wspólnych projektów artystycznych.

Strony: 1 2 3 4 5 6

Dodaj komentarz