• 2014-07-01

Cielesne kontinuum

Od 4 lipca do 3 sierpnia 2014 roku | Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

Wystawa prezentuje różne aspekty cielesności ujawniające się w twórczości zaproszonych do udziału w przedsięwzięciu artystów: Doroty Buczkowskiej, Tatiany Czekalskiej i Leszka Golca (Czekalska + Golec), Magdaleny Moskwy, Basi Sokołowskiej i Izabeli Żółcińskiej. Cielesność w ich ujęciu dotyka sensoryki i percepcji, tworzenia korporalnych metafor i metonimii, dotyczy także współodczuwania i empatii na cielesnym poziomie. Pewne zakresy zainteresowań pokrywają się, jednak każdy z artystów opisuje je i domyka w indywidualny sposób, eksplorując miejsca własne. Temat ciała, jego reaktywności i receptywności, porusza intymne obszary, także te dotyczące uczuć i dotkliwych emocji, jednak w twórczości żadnego z artystów nie ujawniają się one w postaci ekshibicjonizmu. Cielesność prowadzi przede wszystkim przez przestrzenie indywidualizmu i osobności, ku peryferiom poetyki i subtelności.

Izabela Żółcińska, „Koszule kapilarne”, widok wystawy„Cielesne kontinuum”, 13 muz Szczecin, fot. Piotr Miazga (źródło: materiały prasowe organizatora)

Izabela Żółcińska, „Koszule kapilarne”, widok wystawy„Cielesne kontinuum”, 13 muz Szczecin, fot. Piotr Miazga (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nasza cielesność, nasza cielesna powłoka jest rodzajem membrany, czułego i czującego interfejsu pomiędzy tym, co jest w nas duchowe, głębokie a otaczającym światem. Symbolicznie, chociaż także zupełnie realnie, oprawą cielesności jest skóra. To granica naszej korporalności, próg podmiotowości, czułe peryferie, jak również tychże własności wieloznaczna metafora. Skóra stała się swego rodzaju lejtmotywem cielesnego przedsięwzięcia.

(Lena Wicherkiewicz)

Fenomenowi cielesności przyglądam się z artystycznej perspektywy, poprzez konkretne realizacje oraz zapisywanie refleksji artystów, którzy współtworzą doświadczenie „cielesnego kontinuum”. Czy doświadczenia ciała jest „przekładalne” na sztukę? A jeśli tak, to jaki sposób? Aspektów cielesności może być wiele i w trakcie pracy nad projektem ujawniło się kilka potencjalnych cielesnych ujęć. Cielesność rysuje się przede wszystkim jako intymne, osobiste doświadczenie i jako doświadczenie sztuki. Inspiruje do podejmowania prób przełożenia go na jej materię: do oddawania cielesnych właściwości, przekładania procesów, percepcji, sensorycznych wrażeń i sensualnych jakości na język fotografii, rysunku, malarstwa, obiektu. Ciało jest źródłem osobistych narracji, indywidualnym i intymnym zapisem egzystencjalnego kontinuum. Korporalne doświadczenie jest także drogą współodczuwania, kreowania przestrzeni współbycia.(…)

(Lena Wicherkiewicz)

Magdalena Moskwa, bez tytułu, 2008-2014, instalacja, metal haft maszynowy (źródło: materiały prasowe organizatora)

Magdalena Moskwa, bez tytułu, 2008-2014, instalacja, metal haft maszynowy (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ze względu na charakter prac artystów oraz intymność i wsobność całego projektu, wystawa nie ma charakteru typowej zbiorowej, tematycznej ekspozycji. Jest raczej zestawem indywidualnych niewielkich prezentacji tak, aby każdy głos mógł uzyskać osobiste brzmienie. Kameralność projektu podkreśla też niewielka ilość prezentowanych obiektów – każdy z artystów pokaże od jednej do pięciu prac, wykonanych w różnych, lecz przede wszystkim cielesnych mediach: rysunku, malarstwie, fotografii, obiekcie i instalacji. Większość realizacji wybrana została spośród już istniejących prac, jednak pojawią się też nowe prace lub nowe aranżacje. W galerii wyodrębnionych zostanie pięć indywidualnych przestrzeni dla każdego z uczestników przedsięwzięcia. (…)

Cielesne kontinuum jest także swego rodzaju wizualizacją powstającej, przygotowywanej przeze mnie książki, dlatego składają się na nią zarówno prace artystów uczestniczących w projekcie, jak i towarzyszące im wybrane fragmenty moich esejów. Ekspozycja jest pomyślana jako swego rodzaju wymiana, przestrzeń relacji między realizacjami artystów a tekstami, jako szczególne wizualno-literackie kontinuum.

(Lena Wicherkiewicz)

Dorora Buczkowska, widok wystawy„Cielesne kontinuum”, 13 muz Szczecin, fot. Piotr Miazga (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dorora Buczkowska, widok wystawy„Cielesne kontinuum”, 13 muz Szczecin, fot. Piotr Miazga (źródło: materiały prasowe organizatora)

Toruńska wystawa jest drugą odsłoną wystawienniczego projektu. Pierwsza miała miejsce w Galerii 13 muz w Szczecinie w dniach 1 lutego – 7 marca br. Jednak ekspozycja w Wozowni nie będzie prostym powtórzeniem, to rozwinięcie, kontynuacja, prezentacja innych prac uczestników projektu, odrębna ekspozycja o indywidualnym wyrazie.

Cielesne kontinuum jest podsumowaniem przedsięwzięcia pod tym samym tytułem, będącego próbą opisania zjawiska w postaci literackich esejów oraz rozmów z zaproszonymi artystami, zrealizowanego przeze mnie w ramach stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2013.

Lena Wicherkiewicz

Kuratorka: Lena Wicherkiewicz

Cielesne kontinuum
Wernisaż: 4 lipca 2014 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 3 sierpnia 2014 roku
Galeria Sztuki Wozownia
ul. Rabiańska 20
Toruń

Dodaj komentarz