• 2014-08-11

Logografowie. Odra – przepływ idei

Od 8 sierpnia do 24 sierpnia 2014 roku | Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu po raz kolejny zaprasza artystów z kraju i zagranicy do wspólnej pracy, której celem będzie uchwycenie opolskiego genius loci, ze szczególnym uwzględnieniem przepływającej przez serce miasta rzeki – Odry. W celu jej bliższego poznania i zrozumienia jej charakteru uczestnicy projektu odbędą podróż rzeką z Frankfurtu nad Odrą do Opola.

„Logografowie. Odra – przepływ idei”, fotografia (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Logografowie. Odra – przepływ idei”, fotografia (źródło: materiały prasowe organizatora)

W ten sposób Odra stanie się nie tylko tematem, inspiracją do działań współczesnych logografów, ale także miejscem aktywności twórczej, przestrzenią swobodnego przepływu idei między uczestnikami i odbiorcami projektu. Po przycumowaniu do opolskiego brzegu artyści podzielą się wrażeniami z podróży, wchodząc w interakcje z lokalną społecznością w trakcie różnego rodzaju akcji i interwencji na terenie miasta. Odwołując się do etosu pracy starożytnych logografów, artyści będą budować współczesną legendę Odry, tworząc sytuacje, w których mieszkańcy miasta będą mogli dzielić się swoimi historiami, opowieściami o tej rzece.

Logografowie – to cykliczny projekt polegający na współpracy artystycznej między twórcami z różnych części Europy a lokalnym środowiskiem Opolszczyzny. Pierwsza edycja projektu odbyła się w 2013 r. Tytuł projektu i jego główna oś koncepcyjna odnosi się do logografów, pierwszych kronikarzy w starożytnej Grecji, którzy budowali swoje narracje na podstawie opowieści i legend z odległych krajów. Podsumowaniem projektu będzie wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.

Artyści wypowiedzą się za pomocą współczesnych narzędzi sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem tych o charakterze dokumentarnym (fotografia, wideo, audio etc.). Będzie to prezentacja ukazująca efekty działań artystycznych rezydentów z Niemiec i Polski. Celem projektu jest intensyfikacja współpracy polsko-niemieckiej oraz transfer idei kulturowych, naukowych oraz działań na rzecz transnarodowego dziedzictwa kulturowego. Cel osiągnięty zostanie poprzez budowanie współczesnej legendy Odry w ramach współpracy artystów i społeczności z Niemiec i Polski.

„Logografowie. Odra – przepływ idei”, fotografia (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Logografowie. Odra – przepływ idei”, fotografia (źródło: materiały prasowe organizatora)

W ramach wystawy organizatorzy zaplanowali wykład i spotkanie z niemieckim dziennikarzem, Uwe Radą. Tematem wykładu będzie Ponowne odkrycie Odry.

„Logografowie. Odra – przepływ idei”, fot. Anton Bo Matzke (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Logografowie. Odra – przepływ idei”, fot. Anton Bo Matzke (źródło: materiały prasowe organizatora)

Uwe Rada – urodzony w 1963 r. w Goppingen w Niemczech.; dziennikarz niemieckiej gazety TAZ, publicysta. W swoich tekstach porusza między innymi tematykę związaną z regionami Europy Środkowo-Wschodniej. Jest dziennikarzem i pisarzem często przekraczającym granice – w dosłownym i metaforycznym znaczeniu tych słów. Jako dziennikarz berlińskiego Die Tageszeitung od ponad dziesięciu lat zajmuje się tematyką wschodnich sąsiadów Niemiec.

Strony: 1 2

Dodaj komentarz