• 2014-08-19

Pozbawienie

Od 29 sierpnia do 6 listopada 2014 roku | Galeria Arsenał w Białymstoku

Galeria Arsenał w Białymstoku w ramach festiwalu Wschód Kultury / Inny Wymiar 2014 organizuje wystawę Pozbawienie, do której zaproszonych zostało 27 artystów z 11 krajów. Stanowi ona kontynuację i rozwinięcie działań artystycznych z udziałem twórców z krajów Partnerstwa Wschodniego, zapoczątkowanych przez Galerię Arsenał w 2011 roku wystawą Podróż na Wschód, która obyła się z okazji Polskiej Prezydencji w UE.

Babi Badalov „What your nationality”, 2013, akryl na tkaninie (źródło: materiały prasowe)

Babi Badalov „What your nationality”, 2013, akryl na tkaninie (źródło: materiały prasowe)

Najważniejszym problemem, jaki porusza Pozbawienie, jest migracja oraz jej aspekty polityczne, społeczne, ekonomiczne i psychologiczne. Inspiracją do wystawy jest obserwacja sytuacji społecznej w krajach dawnego bloku wschodniego, a także ogólnoeuropejski dyskurs na temat Partnerstwa Wschodniego. Kwestie te wydają się szczególnie ważne w perspektywie strefy Schengen. Nie sposób nie zauważyć sprzeczności i nierówności wynikających z przepisów: trudności z uzyskaniem wizy, wysokich opłat, długiego okresu oczekiwania. Koszt polskiej wizy dla obywatela Armenii jest dwudziestokrotnie wyższy niż koszt wizy armeńskiej dla Polaka. Te dysproporcje i absurdy biurokratyczne stawiają nasze deklaracje współpracy pod znakiem zapytania.

Przedmiotem wystawy są nie tylko procedury celne i dyskomfort pokonywania granic. Decyzja o emigracji powoduje często rewolucyjną zmianę w życiu osobistym. Przeniesienie się do innego kraju – niezależnie od tego, czy wynika z dobrowolnej decyzji, czy z przymusu – pociąga za sobą konieczność redefinicji siebie jako obywatela, swojej narodowej tożsamości, habitatu, języka. Często wiąże się z utratą lub ograniczeniem praw obywatelskich, rozłąką z bliskimi, konfliktem tożsamości, barierami językowymi, obniżeniem statusu społecznego. To problem dobrze znany w Polsce i krajach należących niegdyś do byłego ZSRR. To również kwestia, która bezpośrednio, jednak z innej perspektywy, dotyka Europę Zachodnią, zalewaną przez imigrantów z różnych części świata.

Wyjazdy zarobkowe, poszukiwanie wolności politycznej czy też duchowej, pogoń za marzeniami o lepszym życiu, ucieczka przed prześladowaniem, przesiedlenie, wysiedlenie – to jedne z wielu aspektów migracji, do których odnoszą się zaproszeni artyści.

Wystawie Pozbawienie towarzyszyć będzie szereg wydarzeń dodatkowych: panel dyskusyjny z udziałem działaczy społecznych i politycznych, kuratorów, artystów, przedstawicieli nauk społecznych oraz obserwatorów życia społecznego; działania performatywne, warsztaty, koncert, wykład.

Ghazel „Wanted”, 2006, plakaty (źródło: materiały prasowe)

Ghazel „Wanted”, 2006, plakaty (źródło: materiały prasowe)

Artyści biorący udział w wystawie: Yeşim Ağaoğlu, Vahram Aghasyan, Babi Badalov, Anatoly Belov, Tatiana Fiodorova, Ghazel, Oxana Gourinovitch, Dominik Jałowiński, Tigran Khachatryan, Aleksander Komarov, Anna Konik, Yulia Kostereva & Yuriy Kruchak, Volodymyr Kuznetsov, Victoria Lomasko, Lada Nakonechna, Anna Okrasko, Nini Palavandishvili & Data Chigholashvili / GeoAIR, R.E.P., Mykola Ridnyi, Sabina Shikhlinskaya, Société Réaliste (Ferenc Gróf, Jean-Baptiste Naudy), Vladimir Us, Julita Wójcik, Piotr Wysocki, Martin Zet.

Piątek, 29 sierpnia:

  • godz. 17.00 – otwarcie wystawy oraz performance Tatiany Fiodorowej | Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2
  • godz. 18.30 – otwarcie wystawy | Galeria Arsenał elektrownia, ul. Elektryczna 13
  • godz. 19.00 – koncert grupy Lyudska Podoba (Anatoly Belov i George Babanski) | Galeria Arsenał elektrownia, ul. Elektryczna 13

Sobota, 30 sierpnia:

  • godz. 12.00 – panel dyskusyjny | Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2
  • godz. 22.00 – Międzynarodowa Noc Jedzenia (Nini Palavandishvili i Data Chigholashvili / GeoAIR) | Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2
Martin Zet „Southern Cross Mobile Mass Grave”, fot. Christian Nuñez (źródło: materiały prasowe)

Martin Zet „Southern Cross Mobile Mass Grave”, fot. Christian Nuñez (źródło: materiały prasowe)

Strony: 1 2

Dodaj komentarz